Štúdia potvrdila, že neveriaci vraj spia lepšie ako kresťania. Toto je dôvod

Podľa novej štúdie je pravdepodobnejšie, že Američania, ktorí neveria v Boha, sa každú noc vyspia omnoho lepšie ako tí, ktorí v Boha veria. Aj keď je to v rozpore s tvrdením, že viera je pre duševnú pohodu prínosná, príčiny rozdielov v spánku u veriacich a neveriach sú nejasné.

Aj keď sa potreba spánku u ľudí líši, Americká akadémia spánkovej medicíny (AASM) odporúča priemerne 7-9 hodín. Ak ho ľudia dlhší čas nepraktizujú v potrebnej miere, môže to mať vážne následky. Dokonca aj spánok, skrátený len o jednu hodinu kvôli zavedeniu letného času, je príčinou dopravných nehôd u šoférov a chirurgických chýb u lekárov. Okrem toho je dokázané aj to, že nedostatok spánku súvisí so zvýšeným hnevom.

Účastníci konferencie Americkej akadémie spánkovej medicíny dokázali, že fakt, ktorý tvrdili psychológia náboženskej literatúry, že náboženská angažovanosť je prospešná pre fyzické a duševné zdravie, je pravdivý. Na testovaní tejto hypotézy sa podieľalo 1 501 účastníkov prieskumu Baylor Religion Survey – celonárodného prieskumu americkej náboženskej viery, hodnôt a správania. Prieskum bol zameraný na počet prespaných hodín počas vopred dohodnutého obdobia.

Priamo v rozpore s očakávaniami zistili, že 73 percent ateistov a agnostikov (zoskupených tak, aby poskytli užitočnú veľkosť vzorky) zvyčajne dosiahli odporúčaný kvocient spánku. Naopak, iba 65 percent ľudí, ktorí sa považujú za veriacich, dosiahlo toľko spánko, koľko by malo byť pre ich vekovú skupinu zdravé.

 

 

Čo je však zarážajúcejšie, u baptistov to bolo iba 55 percent.

Okrem katolíkov, z ktorých 63 percent spĺňalo požadovanú spánkovú hranicu, ich vzorka nebola dostatočná na to, aby poskytla zmysluplnú výpovednú hodnotu pre iné náboženské skupiny. Pôsobenie náboženstva bolo u afroameričanov väčšie ako u iných etník.

„Vieme, že skrátenie spánku zrádza mnoho ľudských schopností,

ktoré sa považujú za základné hodnoty cirkvi,“ uviedol vo vyhlásení Fergason. „Byť pozitívnym členom spoločenskej komunity znamená prejavovať lásku a súcit skôr ako hnev.“

Pravdivosť štúdie potvrdila prítomná korelácia. Ide však o to, že veriaci kladú väčší význam na svedomie, ktoré ich zaťažuje a z toho vychádza, že spia menej kvalitne ako neveriaci, ktorí si na svedomí až tak nepotrpia. Akadámia chystá v najbližšom období výskum, ktorý bude brať do úvahy aj potenciálne mätúce faktory, ako je vek a zamestnanie, čo môže pomôcť vyriešiť niektoré otázky alebo odhaliť iné nejasnosti.

Zdroj: iflscience.com