back to top
nedeľa, 21 apríla, 2024

Otvorený list pre Igora Matoviča: “Prvá pomoc do kultúrneho a kreatívneho priemyslu doteraz neprišla.”

Najnovšie opatrenia limitujú návštevnosť hromadných podujatí na 50 ľudí. Do toho počtu sa rátajú nie len návštevníci ale aj účinkujúci. Pre kultúrny a športový priemysel sú tieto nariadenia priam likvidačné a preto sa zástupcovia rôznych asociácií a združení rozhodli premiérovi napísať otvorený list. V ňom tak poukazujú na to ako sú tieto odvetvia slovenskej ekonomiky znevýhodňované a kvôli poklesu práce tak čelia existenčným problémom.

Pomoc ich obišla

“Možno stále neviete, ale podľa oficiálnej štatistiky pracuje na Slovensku v kultúrnom a kreatívnom priemysle 220 000 občanov, čo je približne 9% pracujúcich. Z nich približne jedna tretina má v posledných siedmich mesiacoch pokles práce o viac ako 80%, niektoré odvetvia až 90%,” píše sa v liste. Síce v relácii Rádia Slovensko, Sobotné dialógy (3. 10.), premiér Matovič prizvukoval, že už pomoc dostali, podľa autorov listu to až tak pravda nie je.

Odkazujú tak na skutočnosť, že množstvo spoločností nemá prevádzky, na ktoré sa pomoc od štátu vzťahuje. Rovnako ozrejmujú, že aj keď sa niektorí ľudia z priemyslu pracujúcich ako SZČO k pomoci dostali, nepokrylo to ani výšku odvodov.

https://www.instagram.com/p/CFxP16zpB3H/

 

Nemáme snáď nárok?

“Akým právom si tento problém dovoľujete bagatelizovať na úroveň, akoby Vám pod oknami vykrikovalo zopár komediantov, ktorí si chcú uchmatnúť z koláča, ktorí im nepatrí a na ktorý nemajú nárok? V problémoch nie sú „komedianti“ ale priemysel, v ktorom pracuje 9% zo všetkých na Slovensku pracujúcich ľudí. A drvivá väčšina z nich patrí medzi nízkopríjmových občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu vykonávať svoju prácu!” 

Chceme to čo sa dostáva iným

Kritizujú aj to, že sa kompetentní akosi vyhovárajú, že ide o problém Ministerstva kultúry. Z ich pohľadu ide však o medzirezortný problém, ktorý dokáže vyriešiť vláda SR s Matovičom na jej čele. Tvrdia tak, že bez akejkoľvek pomoci či kompenzácie počas obdobia kým nebudú môcť pracovať v normálnom režime ich odvetvia “na dlhé roky skončí”.

Nechápu ani tomu, že sa dožadujú rovnakého postupu ako aj napríklad športové kluby, na ktorých odškodnenie vytvára Ministerstvo školstva rôzne schémy, no aj napriek tomu ich požiadavku sú podľa kompetentných “nepatričné”.

https://www.instagram.com/p/CDa1QHrJCRd/

 

Zúfalé činy

“Sme dnes ako poľnohospodári, ktorým mráz spálil úrodu, ako akékoľvek iné odvetvie, ktorého škody a výpadky sme aj my, spoločne s ostatnými občanmi, pomáhali sanovať a spoločne zachraňovali, keď potrebovali pomoc. Dnes je čas zachrániť a pomôcť nášmu odvetviu. Ak sa tak nedeje, je to jednoznačne proces, ktorý smelo môžeme pomenovať ako diskriminačný voči desaťtisícom občanov tejto krajiny, ktorí dnes stoja na pokraji existencie, krachu a osobných katastrof. A verte nám, bezvýchodiskovosť ženie týchto ľudí do zúfalých krokov.”

Celé znenie otvoreného listu, ktoré zverejnil portál Denník N, si môžete prečítať tu:

Vážený pán premiér,

píšeme Vám v mene ľudí, ktorí vo vyššom záujme, v záujme zdravia a životov ostatných občanov našej krajiny, sedem mesiacov nemohli, nemôžu a ďalšie mesiace ani nebudú môcť vykonávať svoju prácu v normálnom režime.

V mene ľudí z umeleckých, manažérskych, produkčných, obslužných a remeselných povolaní, ktorí spoločne vytvárajú kultúrne hodnoty a tvoria spolu priemysel, ktorý je legitímnym odvetvím slovenskej ekonomiky.

A nielen v mene umelcov, ale

– a to treba zdôrazniť – v mene ľudí, ktorých je mnohonásobne viac, na ktorých celý priemysel stojí, a ktorí tvoria pre kultúru nevyhnutné zázemie – promotéri, remeselníci, kostyméri, kulisári, zvukári, osvetľovači, produkční, a mnohé ďalšie remeselné a obslužné profesie .

A tiež v mene nezávislých kultúrnych inštitúcií, hudobných klubov, umeleckých a eventových agentúr, producentov, vydavateľov, vlastníkov a nájomcov kultúrnych priestorov, firiem, ktoré vlastnia technické vybavenie, ktoré je nevyhnutné na realizáciu akéhokoľvek podujatia či produkcie, a v neposlednom rade spoločnosti, ktoré predávajú vstupenky na verejné podujatia, vrátane vstupeniek do štátnych kultúrnych organizácií. A na tých všetkých je naviazaný ďalší veľký počet ľudí, ktorým dávajú prácu.

Všetci spoločne sa snažíme, dosiaľ tichým, konštruktívnym a najmä kultivovaným spôsobom, už päť mesiacov o to, aby ste nám uverili, kto sme a koľko nás je, ľudí, ktorým opatrenia znemožnili pracovať a – tak ako doteraz – živiť sa bez akýchkoľvek nárokov na podporu od štátu. Hľadali sme cesty, ako môcť pracovať a posledné mesiace už bojujeme iba o existenciu, uznanie a odškodnenie strát, ktoré sme v záujme záchrany zdravia a životov spoluobčanov, utrpeli.

Celé naše odvetvie sa nazýva kultúrny a kreatívny priemysel, pretože priemyslom aj v skutočnosti je, a nie zanedbateľným. Možno stále neviete, ale podľa oficiálnej štatistiky pracuje na Slovensku v kultúrnom a kreatívnom priemysle 220 000 občanov, čo je približne 9% pracujúcich. Z nich približne jedna tretina má v posledných siedmich mesiacoch pokles práce o viac ako 80%, niektoré odvetvia až 90%.

V sobotnom vysielaní Rádia Slovensko /Sobotné dialógy, 3.10.2020/, ste uviedli, že títo ľudia už predsa pomoc dostali, presne ako ostatní podnikatelia a fyzické osoby a teraz požadujú niečo navyše, citujem „teraz by som nevytváral špeciálnu kastu, kultúra a šport“ pretože sa im pomohlo ako ostatným dotknutým pandémiou Covid 19.

Áno, povedali ste pravdu, pomoc bola úplne rovnaká, ako pre ostatných. Ale, veľmi sa zároveň mýlite, pretože z väčšiny opatrení ľudia a spoločnosti z našej oblasti vypadli. Drvivá väčšina spoločností nemá „prevádzky“ na ktoré bola naviazaná pomoc. Väčšina ľudí v našom priemysle sa živí ako SZČO a tí, ktorí sa k sociálnej pomoci dostali, ňou často nepokryjú ani výšku odvodov, ktoré teraz budú musieť doplatiť. Existujú aj ďalšie dôvody a my sme o nich informovali.

Zároveň sa mýlite ešte v jednej veci: drvivá väčšina ľudí z ostatných odvetví, s výnimkou mesiacov marec, apríl, čiastočne máj, mohli a môžu úplne štandardne a normálne vykonávať svoju prácu. Mnohí z nás nemôžu vykonávať svoju prácu od 10. marca až doteraz a ešte veľmi dlho ani môcť nebudú.

Preto, nie je vôbec namieste, aby ste spomínali prvú pomoc, pretože prvá pomoc do kultúrneho a kreatívneho priemyslu doteraz neprišla. Považujeme za neprípustné, akým spôsobom a s akou hlbokou neúctou voči ľuďom a ich osudom, si dovoľujete pred tisícmi poslucháčov takéto niečo povedať.

Akým právom si tento problém dovoľujete bagatelizovať na úroveň, akoby Vám pod oknami vykrikovalo zopár komediantov, ktorí si chcú uchmatnúť z koláča, ktorí im nepatrí a na ktorý nemajú nárok? V problémoch nie sú „komedianti“ ale priemysel, v ktorom pracuje 9% zo všetkých na Slovensku pracujúcich ľudí. A drvivá väčšina z nich patrí medzi nízkopríjmových občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu vykonávať svoju prácu!

A už ani nehovoriac o neúcte k tomu, že títo ľudia vykonávajú kultúrnu a inovatívnu prácu, ktorá vo vyspelých krajinách, bez pardonu, býva označovaná ako sila, ktorá obohacuje a drží nad vodou morálny, duševný a spoločenský rozmer štátu.

Prosíme, otvorte oči a pozrite sa, akým spôsobom k ľuďom z kultúrneho a kreatívneho priemyslu pristupujú v ostatných krajinách EÚ a akými spôsobmi tieto ich problémy riešia už od marca.

 

Neustále tvrdíte, že je to problém v kompetencii Ministerstva kultúry SR. My už dávno vieme a kričíme, že je to problém absolútne presahujúci právomoci a kompetencie ministerstva, že je to problém medzirezortný /MKSR, MPSVR, MHSR, MIRRI, MFSR/, ktorý môže vyriešiť iba vláda SR, ktorej ste predsedom.

 

Ministerstvo kultúry nie je tým, kto má riešiť potrebu kompenzácie jedného celého priemyselného odvetvia!

 

Pretože, sme odvetvie hospodárstva SR ako akékoľvek iné, a dôrazne sa ohradzujeme proti diskriminácii, ktorej sa nám dostáva. Bez aktuálnej pomoci, kompenzácií a bez pomoci v ďalšom období, keďže pracovať naďalej v normálnom režime nebude možné, naše odvetvie na dlhé roky skončí, infraštruktúra a režimy procesov „výroby“, sú už v súčasnosti v rozvrate.

 

Prosíme a žiadame Vás, začnite nás konečne počúvať a začnite okamžite riešiť túto neúnosnú situáciu!

 

Sme dnes ako poľnohospodári, ktorým mráz spálil úrodu, ako akékoľvek iné odvetvie, ktorého škody a výpadky sme aj my, spoločne s ostatnými občanmi, pomáhali sanovať a spoločne zachraňovali, keď potrebovali pomoc. Dnes je čas zachrániť a pomôcť nášmu odvetviu. Ak sa tak nedeje, je to jednoznačne proces, ktorý smelo môžeme pomenovať ako diskriminačný voči desaťtisícom občanov tejto krajiny, ktorí dnes stoja na pokraji existencie, krachu a osobných katastrof. A verte nám, bezvýchodiskovosť ženie týchto ľudí do zúfalých krokov.

Ak už dnes hovorí ministerstvo školstva o tom, že vytvára schému na odškodnenie športových klubov na základe poklesu ich príjmov oproti minulému roku, nerozumieme, prečo sú naše požiadavky o rovnaký prístup chápané ako nepatričné.

Veríme, že naše objasnenie aktuálnej situácie Vám napomôže ku komplexnému pochopeniu bezprecedentnej hĺbky problému a k jeho bezodkladnému a rýchlemu riešeniu a vyriešeniu.

S úctou,

Hudobná Únia Slovenska

Asociácia hudobných klubov Slovenska

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Združenie promotérov a festivalov

Asociácia nezávislých producentov

Slovenská jazzová spoločnosť

Klub nezávislých divadiel ADT

Zástupcovia ticketingových spoločností v SR

BTL Komunikačná asociácia

Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenska

Súkromné divadlá Slovenska SDSK

Združenie Súkromných Divadiel Slovenska ZSDS

Bohunka Koklesová – rektorka VŠVU

Stojíme pri kultúre

ZDROJ: dennikn.sk

Zaujal vás článok, ktorý ste práve čítali? Budeme radi, ak ho podporíte lajkom, zdieľaním alebo komentárom. Je to najlepší spôsob, ako zadarmo podporiť portál mysmezeny.sk, aby sme mohli aj naďalej pre vás pripravovať skvelé články. Ďakujeme 🙂

Najnovšie

Umývate vajcia pred vložením do chladničky? Častá chyba môže stáť veľa. PREČO?

Viete, prečo sa niekedy predávajú vajcia so špinavou škrupinou?...

Čo by ste si mali zavesiť vo svojej izbe, aby ste vždy mali peniaze? Toto by mal poznať každý Slovák

Materiálny blahobyt je možno jedným z najznepokojujúcejších problémov ľudstva. Prečo...

Čo znamená, keď vidíte anjelské čísla? Zistite, čo sa vám vesmír snaží povedať. Je to dôležité

Rozmýšľali ste niekedy, čo znamená, keď vidíte anjelské čísla?...

Newsletter

spot_img

Prečítaj si

Umývate vajcia pred vložením do chladničky? Častá chyba môže stáť veľa. PREČO?

Viete, prečo sa niekedy predávajú vajcia so špinavou škrupinou?...

Čo by ste si mali zavesiť vo svojej izbe, aby ste vždy mali peniaze? Toto by mal poznať každý Slovák

Materiálny blahobyt je možno jedným z najznepokojujúcejších problémov ľudstva. Prečo...

Čo znamená, keď vidíte anjelské čísla? Zistite, čo sa vám vesmír snaží povedať. Je to dôležité

Rozmýšľali ste niekedy, čo znamená, keď vidíte anjelské čísla?...

Moje dieťa sa narodilo také veľké, že mi počas pôrodu praskli všetky cievy v očiach

Dobre, povedali sme to už tisíckrát, ale pre tých,...
spot_imgspot_img

Umývate vajcia pred vložením do chladničky? Častá chyba môže stáť veľa. PREČO?

Viete, prečo sa niekedy predávajú vajcia so špinavou škrupinou? Ukazuje sa, že to vôbec nie je zlá vôľa výrobcov a že znečistenie vôbec nesvedčí...

Čo by ste si mali zavesiť vo svojej izbe, aby ste vždy mali peniaze? Toto by mal poznať každý Slovák

Materiálny blahobyt je možno jedným z najznepokojujúcejších problémov ľudstva. Prečo sa však niektorým ľuďom darí zarábať dosť peňazí, kým iní ledva vyžijú?  A dokonca aj s...

Spláca hypotéku svojej bývalej manželky ako darček k narodeninám: „Si skvelá matka, zaslúžiš si to.“

Muž prekvapil svoju bývalú manželku v deň jej 31. narodenín tým, že splatil jej šesťcifernú hypotéku. Shaun Nyland a Cat Keenanová sa rozišli vo februári,...
Verified by MonsterInsights