Poznáme detaily víkendového testovania. Testovať sa má podľa abecedy. Títo ľudia nemusia ísť

V rámci opatrení, zavedených v boji proti koronavírusu, prebehne počas nasledujúceho víkendu celoplošné testovanie Slovákov. Spočiatku sa malo s testovaním začať už v piatok, no vláda, v spolupráci s krízovým štábom, rozhodnutie prehodnotila. Testovanie má teda prebiehať počas víkendu, v sobotu a v nedeľu, od 7:00 do 22:00.

Testovania sa nemusia zúčastniť  ohrozené skupiny obyvateľstva, teda všetky deti pod 10 rokov, dôchodcovia nad 65 rokov, autisti, onkologickí pacienti alebo tí, ktorým to aktuálne neumožňuje ich zdravotný stav, prípadne by ich testovanie mohlo zdravotne ohroziť. O tejto skutočnosti je však potrebné disponovať potvrdením od lekára. Okrem spomenutých sa nemusia testovať ani ľudia, ktorí boli v posledných 90 dňoch pozitívne testovaní na COVID-19.

 

 

Informáciu potvrdil aj Jaroslav Naď (OĽaNO), aktuálny minister obrany. Minister okrem toho spomenul, že testovanie má prebiehať na 5 000 odberných miestach, ktoré budú obsluhované 4 901 skupinami pracovníkov. Minister sa zároveň ospravedlnil, že v týchto dňoch budú do schránok distribuované neaktuálne informačné letáky, na ktorých sú napísané 3 testovacie dni.

Odmeny pracovníkov, ktorí poskytnú pri celoplošnom testovaní štátu pomoc, sú nasledovné:

  • 70 eur na jeden deň pre administratívneho pracovníka,
  • 7 eur na hodinu pre zdravotníkov, ktorí zároveň dostanú 20 eur za každého pozitívne testovaného občana,
  • dobrovoľníci namajú nárok na mzdu, dostanú len občerstvenie. 

Aktuálne sa na testovanie prihlásilo 23 000 dobrovoľníkov, z ktorých je zdravotníkov až 13 000. Okresné úrady budú samosprávam po testovaní preplácať všetky náklady, ktoré vynaložia počas dvoch testovacích dní. Systém by mal byť nastavený tak, ako je tomu pri klasických voľbách.

Vláda poskytla informácie aj pre pozitívne testovaných, ktorí potrebujú ubytovanie. Štát však toto ubytovanie nepreplatí, pretože je komerčného charakteru. Všetky informácie nájdete na webovej stránke www.somzodpovedny.sk.