Na chrípku umiera výrazne menej ľudí ako na COVID-19. Boli ich 40 tvrdí Ministerstvo zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva sa rozhodlo zverejniť pravdu o číslach obetí klasickej chrípky a obetí aktuálnej pandémie COVID-19. K včerajšiemu dňu bolo na Slovensku zistených 491 obetí, ktoré podľahli následkom koronavírusu. Podľa ministertva, ľudia porovnávajú obete chrípky a obete koronavírusu nekorektným spôsobom. Vo svojom príspevku ministerstvo píše:

,,Často sa porovnáva číslo zhruba 800 úmrtí na chrípku s počtom doteraz potvrdených úmrtí na Covid-19 (ku dnešnému dňu ich bolo 491). Tieto dve čísla by sa však nemali porovnávať, pretože výchádzajú z veľmi rozdielnej metodiky.“

Podľa štatistík ministertva sa počet obetí, ktoré podľahnú na následky respiračných ochorení počas chrípkovej sezóny pohybuje niekde okolo čísla 800. O tomto počte napísali:

,,Je to teda štatistický odhad celkového dopadu chrípky a ďalších respiračných ochorení, ktorý zahŕňa priame aj nepriame dôsledky vírusu chrípky. Presnejšie ide číslo 816 v týždňoch chrípkovej epidémie a celkových 1503 úmrtí priemerne ročne, ktoré môžu súvisieť s chrípkou a s inými respiračnými ochoreniami .“

Úmrtia, ktoré boli identifikované ako dôsledky koronavírusu sa však zisťujú úplne iným spôsobom a to na základe pitvy s pozitívnym virologickým nálezom CoV-2. Následne sa musí identifikovať fakt, že Covid-19 bol primárnou príčinou smrdi. Ministerstvo dodáva: ,,Sú to teda veľmi presné čísla, nie odhady zo štatistického predpokladu alebo modelovania.“ 

Na základe počtu úmrtí na chrípku, ktoré vykazuje Úrad verejného zdravotníctva, je celkový počet obetí chrípky za uplynulý rok na Slovensku len 40. Ministertvo príspevok uzavrelo slovami, že nízky počet obetí na dôsledky COVID-19 je spôsobený najmä efektívnymi prísnymi opatreniami, ktoré zavádza vláda.

Celý príspevok Ministerstva zdravotníctva si môžete prečítať tu:

NA CHRÍPKU UMIERA VÝRAZNE MENEJ ĽUDÍ ROČNE AKO NA COVID-19

Úmrtia na chrípku a úmrtia na Covid-19 sa zvyknú porovnávať…

Uverejnil používateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Piatok 13. novembra 2020

 

 

Zdroj: FB/Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Zdroj: Facebook/Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky