Podľa rozhodnutia súdu v Čechách, je zákon o povinnom nosení rúšok, nepresný a nezrozumiteľný

Česká vláda má po spochybnení zákona o povinnom nosení rúšok v exteriéri Českej republiky, dobu dlhú 1 týždeň na to, aby ho vysvetlila. Podľa Mestského súdu v Prahe je tento zákon nepresný a málo zrozumiteľný.

Informáciu zverejnil portál iDNES po tom, čo Krajský súd v Prahe zverejnil svoje rozhodnutie, rovnako ako týždennú lehotu na úpravu zákona. Podľa rozhodnutia je zákon nejasný najmä pri vysvetlení, ako má nosenie rúšok v exteriéri zmierniť šírenie pandémie COVID-19. Súd rozhodnutie zverejnil v tlačovej správe:

„Opatreniam z 19. októbra chýbajú konkrétne, zrozumiteľné a podložené úvahy, na základe ktorých by súd mohol účinne a zodpovedne preskúmať, či je skutočne z pohľadu dosiahnutia deklarovaného cieľa nevyhnutné trvať na povinnom nosení ochranných prostriedkov dýchacích ciest v aktuálne stanovenom rozsahu.“ Súd rozhodnutním naznačuje, že nie je na mieste riešiť pandémiu nosím rúšok v exteriéri, pričom trvá na tom, že v zákone chýbajú podložené fakty.

Zákon o povinnom nosení rúšok v exteriéri platí aj napriek stanovisku súdu, avšak ak by sa vláde nepodarilo zákon vysvetliť a upraviť, je možné, že by povinnosť nosenia rúšok pre všetkých Čechov skončila budúcu sobotu. Súd v rozhodnutí zverejnil, že okrem relevantných údajov, očakáva aj podklady a podložené dôvody k tomu, prečo sa vláda rozhodla zaviesť konkrétne tento spôsob riešenia pandémie koronavírusu.

Česká republika už podobnú situáciu riešila v prvej vlne pandémie, kedy súd spochybnil obmedzenie voľného pohybu a uzatvorenie služieb a maloobchodu. Vláda sa v tom čase k pochybnostiam súdu postavila zodpovedne a úpravu zákona využila v súdom stanovenej lehote.