Polícia kontroluje dodržiavanie nariadení. Nedisciplinovaným Slovákom hrozí pokuta 1 000 eur

Dnešným dňom vstúpili do platnosti nariadenia, súvisiace s celoplošným testovaním Slovenska. Polícia Slovenskej republiky, sa v súvislosti s týmito nariadeniami, rozhodla kontrolovať certifikáty, ktoré obdržal každý, kto sa zúčastnil testovania. Tí, ktorí sa počas uplynulého víkendu otestovať nenechali, sú povinní dodržiavať domácu karanténu.

POLÍCIA NEKONTROLUJE ZDRAVOTNÝ STAV, ALE DODRŽIAVANIE ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

Fotografie sú z celého Slovenska

Príslušníci…

Uverejnil používateľ Polícia Slovenskej republiky Pondelok 2. novembra 2020

 

 

Polícia Slovenskej republiky, Na svojom oficiálnom facebookovom účte, zverejnila: „Príslušníci policajného zboru neskúmajú zdravotný stav a ani sa neoboznamujú s lekárskym tajomstvom.

Pri kontrole zákazu vychádzania preverujú len dodržanie podmienok.“ Polícia svoje kontroly vysvetlila po nedorozumeniach, pri ktorých niektorí Slováci tvrdili, že počas kontroly dochádza k porušeniu zákona o získavaní osobných údajov. V príspevku bolo taktiež vysvetlené: „Ide o údaje získavané s cieľom naplnenia účelu, pre ktorý bol vládou nariadený zákaz vychádzania a tieto údaje majú svoj legálny podklad v príslušných uzneseniach vlády prijatých v intenciách ústavného zákona.

Polícia taktiež upozorňuje, že výška pokuty závisí od okolností. Pri stanovovaní jej výšky sa prihliada najmä na mieru zavinenia či následky konania daného človeka. Výška pokuty sa však pohybuje vo výške do 1000 eur v blokovom konaní a do 1659 eur v správnom konaní.