sobota, 25 mája, 2024

Prečo sú fínski žiaci najchytrejší na svete? Pozrite sa na to, ako môže vyzerať moderné vzdelávanie

Fínski študenti majú šťastie: na rozdiel od ostatných rovesníkov trávia menej času školskými a domácimi úlohami. A nesťažujú sa ani ich rodičia: krajina má bezplatné školské vzdelanie. O všetkých finančných otázkach rozhoduje štát, ale ide o relatívne malé investície.

Ako to robia? Štúdium vo Fínsku sa líši od okolitého sveta. Uplatňujú 7 základných princípov stredoškolského vzdelávania. A desiata trieda je doplnková, existuje iba na vylepšenie starých známok a usporiadanie odovzdaného materiálu.

white concrete mosque near body of waterunsplash

Moderné metódy výučby

Fínska stredná škola praktizuje postupné pracovné vyťaženie študenta. Ak chce študent dosiahnuť maximálnu úroveň, zvolí si „lukio“ – záverečné štádium na strednej škole vo Fínsku s možnosťou získania vyššieho odborného alebo akademického vzdelania v budúcnosti.

Ako už bolo spomenuté vyššie, fínska škola je založená na 7 základných princípoch. Takto vyzerajú:

 

 1. Rovnosť

Vo fínskom vzdelávacom systéme si sú všetky systémy rovné: školy, predmety, rodičia, študenti, učitelia, práva dospelých a detí.

Školy v celej krajine dostávajú proporcionálne financovanie bez ohľadu na lokalitu. Majú teda rovnaké vybavenie a školy majú rovnaké príležitosti. Rodičia nemusia chodiť so svojimi deťmi príliš ďaleko, pretože každá škola v susedstve je taká dobrá, ako tá, ktorá sa nachádza vo veľkých mestách.

Neexistuje prevaha jedného predmetu. Matematika aj telesná výchova im zaberie rovnaké množstvo času. Výnimku tvoria nadané deti, ktoré sa hĺbkovejšie venujú kresleniu, hudbe a športu.

Status rodičov nemá vplyv na výchovný proces detí a dotazníky týkajúce sa miesta výkonu práce rodičov sú zakázané. Deti majú v škole rovnaké príležitosti, či už sú to géniovia alebo nie. Fíni sa snažia čo najviac integrovať mladých ľudí do spoločnosti bez ohľadu na ich schopnosti.

red apple fruit on four pyle booksunsplash

Rovnaké je aj postavenie učiteľa. Učiteľ je osoba, ktorá vyučuje svoj predmet. Nič viac a nič menej. Ak si učiteľ urobí z dieťaťa domáceho miláčika alebo naopak, podcení jeho úspechy, zmluva s ním je okamžite ukončená. Vzťahy sú čisto profesionálne.

Študenti nemôžu urážať učiteľa. V opačnom prípade ich rodičia zaplatia veľkú pokutu. Fínska škola sleduje práva učiteľov aj študentov. Ich filozofia je maximálna rovnosť pre všetkých.

 

 1. Všetko je zadarmo

Škola vo Fínsku poskytuje bezplatné stravovanie (školské obedy), mimoškolské aktivity (exkurzie, múzeá), cestovanie (školský autobus tam a späť), ak študent žije 2 km od školy. Knihy, školské potreby a študijné vybavenie (tablety, notebooky) sú taktiež zadarmo.

Okrem toho je zaujímavé, že akákoľvek zbierka rodičovských prostriedkov a darčekov pre učiteľov je zakázaná.

 

 1. Individuálny prístup

U každého študenta sa uplatňuje individuálny prístup. Ak žiak nezvláda učenie, vyberajú sa mu ľahšie úlohy. Nie je nezvyčajné, že študenti v rovnakej triede vykonávajú úplne odlišné úlohy.

pencils and smartphone on top of booksunsplash

Učitelia taktiež podporujú menej úspešných študentov po škole vykonávaním mimoškolských aktivít. Aj táto činnosť je zadarmo. Mimochodom, plat učiteľa je 5-tisíc eur. Z tohto dôvodu nie je po domácich učiteľoch vo Fínsku vysoký dopyt.

 

 1. Praktická stránka

Jediný povinný test na fínskej škole sa koná po ukončení strednej školy.

Študujú to, čo je  teraz potrebné: žiadne logaritmy či hĺbkovú fyziku. Deti však vedia, ako vypočítať percento zliav v obchode, používať internet na úrovni sebavedomého používateľa, vedia, ako vytvoriť portfólio, vizitku a ako používať bankovú kartu.

 

 1. Dôvera

Dôveryhodní sú všetci: učitelia aj študenti. Učitelia nie sú vystavení stresu z rôznych kontrol nadriadených alebo vzdelávacieho systému. Učiteľ používa metódu výučby, ktorú považuje za najvhodnejšiu. Všetci učitelia uzatvárajú so školou zmluvu iba na jeden školský rok s možnosťou jej predĺženia. Pre svojich zverencov si teda vyberajú iba tie najlepšie metódy.

Politika dôvery sa uplatňuje aj na študentov. Nikto neoslavuje absencie a ak si dieťa prečíta knihu pri sledovaní vzdelávacieho filmu, tak nech.

 

 1. Dobrovoľnosť

Nie každý je génius, všetky profesie si zaslúžia dobré zaobchádzanie. Ak učiteľ vidí, že dieťa nechápe alebo nechce rozumieť tomu či onému predmetu, reaguje podľa toho. Nedá mu zlé známky, ale zistí, ktorý predmet sa študentovi najlepšie hodí, a nasmeruje tam všetku energiu dieťaťa.

flat lay photography of paintingsunsplash

Správanie žiaka v triede sa tak nezhoršuje, pretože má skutočný záujem o učenie. A pretože v krajine neexistujú lepšie ani horšie profesie, nikto nikoho neodsudzuje.

 

 1. Význam učenia a samostatnosti

Všetky informácie poskytnuté učiteľmi sú už v učebniciach. V skutočnosti učitelia neučia nič nové. Škola sa snaží naučiť deti, aby boli samostatnými a užitočnými členmi spoločnosti, socializovali sa medzi rovesníkmi a učiteľmi, ale tiež aby porozumeli základom života vo svojej dobe.

Učitelia navyše chcú, aby študenti mohli používať knihy, internet a ďalšie zdroje. Takto sú deti pripravené na život dospelých. Vzdelávanie sa uskutočňuje na rovnakých školách s rovnakými základnými princípmi, ale metódy výučby sa môžu líšiť.

Fíni považujú túto metódu prezentácie školského materiálu za najsprávnejšiu zo všetkých. Deti a rodičia nie sú vystavení nadmernému stresu a nikto nevyvíja tlak na učiteľov. Systém je schopný zvládnuť problémové deti a povzbudiť nadané deti.

girl wearing black headphonesunsplash

Načo známky?

Až do tretieho ročníka nie sú študenti hodnotení žiadnymi kritériami ani ukazovateľmi. Od tretieho do siedmeho ročníka sa používajú iba ústne hodnotenia: „dobré“, „uspokojivé“, „vynikajúce“. A potom je tu desaťbodová hodnotiaca stupnica. Školy používajú elektronické denníky študentov, ktoré obsahujú nielen známky dieťaťa, ale aj informácie o dochádzke, správaní, komentáre učiteľov, psychológov, odborných pracovníkov atď. Samotné hodnotenia nehrajú pre učiteľov a školu dôležitú úlohu a pre študenta sú iba podnetom na dosiahnutie cieľa a získanie nových vedomostí.

 

Zaujímavosti

 • Územie škôl nie je oplotené, vchod nie je nijako zabezpečený. Väčšina škôl má automatické zamykanie vchodových dverí, do budovy sa dostanete iba podľa harmonogramu.
 • Deti nemusia sedieť za lavicami, môžu sedieť aj na zemi (koberci). V niektorých školách sú učebne vybavené pohovkami a kreslami. Areál základnej školy je vyložený kobercami.
 • Vzhľad nie je dôležitý, rovnako ako niektoré požiadavky na oblečenie, môžete prísť aj v pyžame. Potrebná je vymeniteľná obuv, ale väčšina detí z prvého a druhého stupňa základnej školy radšej behá v ponožkách.
 • Domáce úlohy sa dávajú len zriedka. Deti si musia oddýchnuť. A rodičia by nemali tráviť hodiny riešením potenciálnych domácich úloh.  Učitelia odporúčajú rodinný výlet do múzea, lesa alebo k bazénu.
 • Učenie „pri tabuli“ sa nepoužíva – deti nie sú vyzvané na prerozprávanie učiva. Učiteľ stručne nastaví všeobecný tón hodiny, potom prechádza medzi študentov, pomáha im a sleduje úlohy. To isté robí aj asistent učiteľa (fínske školy majú aj takúto pozíciu).
 • Do zošitov môžete písať ceruzkou a opravovať to, koľko chcete. Nielen to, aj samotný učiteľ môže skontrolovať úlohu ceruzkou!
 • Pri vstupe do základnej školy sú všetci zahraniční žiaci zaradení do jednej triedy: Švédi, Arabi, Hinduisti, Angličania, Estónci, Ukrajinci, Rusi. Fínsky učiteľ/učiteľka a 3 prekladatelia. Niektoré deti navštevujú prvý ročník už druhý rok a sú „po ruke“ ako prekladatelia.
 • V teplom počasí sa hodiny často konajú vonku v blízkosti školy, priamo na tráve alebo na špeciálne vybavených laviciach v podobe amfiteátra. Cez prestávku musia byť žiaci základnej školy vyvedení von, hoci aj na 10 minút.
 • Začiatok školského roka sa výrazne líši od toho nášho. Učiteľom nikto nedáva kvety. Riaditeľ školy zvyčajne prichádza za študentmi v ročníkoch 1–4 (starší sú v inej budove), pozdraví ich a povie, ku komu majú ísť. Hotovo!
 • Od rodičov sa nevyžaduje žiadna príprava do školy. Doslova všetko, od batohov, po rôzne pomôcky, šľapky k bazénu, dokonca aj uterák, dostane dieťa priamo v škole. Od rodičov sa vôbec nevyžaduje nič: „Všetko je v poriadku, vaše dieťa je úžasné,“ hovoria všetkým. Jediné, na čom im záleží, je, či dieťa a rodičia spolu trávia dostatok času.
 • Jedáleň. Dieťa si na webovej stránke školy každý mesiac vyberá menu, čo chce. Jedálny lístok zohľadňuje všetky chute dieťaťa, prípadne stravu, o ktorej bola škola vopred informovaná. K dispozícii je aj vegetariánska kuchyňa. V jedálni, rovnako ako v učebni, každý sedí za svojím stolom.

 

A takto vyzerá krátky pohľad na fínske školstvo. Niekomu sa to môže zdať nesprávne. Fíni netvrdia, že sú ideálni, no nespia na vavrínoch. Neustále skúmajú, ako ich školský systém reaguje na zmeny v spoločnosti. V súčasnosti sa pripravujú napríklad reformy, ktoré majú rozdeliť matematiku na algebru a geometriu a zvýšiť vyučovacie hodiny v týchto predmetoch, ako aj vyčleniť literatúru a spoločenské vedy ako samostatné predmety.

coloring pencils on brown wooden tableunsplash

 

To najdôležitejšie však fínska škola určite robí. Ich deti v noci nekričia od nervového napätia, nesnívajú o rýchlejšom dospievaní, nepociťujú nenávisť voči škole, nemučia seba ani celú rodinu, prípravou na ďalšie testy. Sú pokojní, rozumní a šťastní, čítajú knihy, ľahko sledujú filmy bez prekladu do rodného jazyka, hrajú počítačové hry, jazdia na kolieskových korčuliach, bicykloch, motorkách, komponujú hudbu, hrajú, spievajú. Tešia sa zo života. A medzitým majú ešte čas sa učiť.

Podľa medzinárodného výskumu uskutočneného autoritatívnou organizáciou PISA preukázali fínski študenti najvyššiu úroveň vedomostí na svete. Považujú sa za najsčítanejšie deti a sú na 2. mieste v prírodných vedách a na 5. mieste v matematike.

 

Zdroj: otozh.com.ua

Zaujal Vás článok, ktorý ste práve čítali? Budeme radi, ak ho podporíte lajkom, zdieľaním alebo komentárom. Ďakujeme 🙂

Najnovšie

Netušila, že je tehotná, kým nezačala rodiť v sanitke. Toto bol osud dieťaťa

27-ročná Chelsea Keenanová trpela jednej noci mučivými bolesťami chrbta,...

Po svojom vystúpení nemeckí krasokorčuliari okamžite skolabovali. Pozrite si ich a pochopíte prečo

Po svojej jazde skončil pár na zemi. Dôvod určite...

5 brutálne úprimných dôvodov, prečo sa muži nechcú ženiť! Niečo na tom bude pravda

Muži sa boja manželstva viac, ako si myslíme, ale...

Prečítaj si aj

Netušila, že je tehotná, kým nezačala rodiť v sanitke. Toto bol osud dieťaťa

27-ročná Chelsea Keenanová trpela jednej noci mučivými bolesťami chrbta,...

Po svojom vystúpení nemeckí krasokorčuliari okamžite skolabovali. Pozrite si ich a pochopíte prečo

Po svojej jazde skončil pár na zemi. Dôvod určite...

5 brutálne úprimných dôvodov, prečo sa muži nechcú ženiť! Niečo na tom bude pravda

Muži sa boja manželstva viac, ako si myslíme, ale...

Svojej mame som ukázala tajnú funkciu práčky. Z toho budete mať vždy úžitok

Keď premýšľame o našich domácich spotrebičoch, len zriedka zvažujeme...

Netušila, že je tehotná, kým nezačala rodiť v sanitke. Toto bol osud dieťaťa

27-ročná Chelsea Keenanová trpela jednej noci mučivými bolesťami chrbta, ktoré ju zobudili. Žena si kvôli bolesti, ktorá pripomínala predchádzajúci pôrod, zavolala záchranku. Ukázalo sa,...

Po svojom vystúpení nemeckí krasokorčuliari okamžite skolabovali. Pozrite si ich a pochopíte prečo

Po svojej jazde skončil pár na zemi. Dôvod určite pochopí každý z nás. V Pjongčangu dosiahol tento nemecký pár vrchol svojej kariéry. Aljona Savchenko a Bruno...

5 brutálne úprimných dôvodov, prečo sa muži nechcú ženiť! Niečo na tom bude pravda

Muži sa boja manželstva viac, ako si myslíme, ale nie nevyhnutne preto, že by sa báli zaviazať sa slobodnej žene, ako si väčšina ľudí...
Verified by MonsterInsights