6 vecí, ktoré by si mali pamätať všetci krstní rodičia. Veľa ľudí o tom ani nevie

Pri rozhodovaní o krste detí sa stretávame s ťažkou otázkou: koho si vybrať krstných rodičov? Viete, aké povinnosti majú krstní rodičia?

Takmer vo všetkých vierovyznaniach majú krstných rodičov. Sú to ľudia, ktorí sú pri krste dieťaťa a stávajú sa členmi rodiny, najmä pre ich krstňa.

Nazývajú sa druhými rodičmi, ktorí by mali nahradiť tých biologických, ak nie sú nablízku, preto je potrebné vybrať si zodpovedných ľudí. Nie tých, ktorí prídu na návštevu len na Vianoce či narodeniny.

Krstní rodičia sa stanú kamarátmi, pomocníkmi a mentormi vášho dieťaťa, ktorí tam budú vždy, aj keď vyrastú.

Cirkev verí, že krstní rodičia by mali dieťa vychovávať vo viere, tým sa však ich zodpovednosť nekončí.

Toto je 6 záväzkov voči dieťaťu:

  1. Krstní rodičia by mali dieťa vychovávať v kresťanskej viere (v prípade, že sú to kresťania) a mali by byť pre neho dobrým príkladom.
  2. Krstní rodičia budú vzorom pre dieťa, preto je veľmi dôležité zvoliť si takých ľudí, ktorých životný štýl môže ich dieťa nasledovať.
  3. Krstní rodičia by mali byť prítomní na všetkých významných udalostiach v živote dieťaťa.
  4. Krstňa by malo udržiavať úzke vzťahy s krstnými rodičmi, bez ohľadu na jeho vzťah s rodičmi.
  5. Krstní rodičia by mali dieťaťu pomáhať pri učení a rozvoji, podieľať sa na jeho živote a v prípade potreby poskytovať podporu.
  6. Krstní rodičia pomáhajú rodičom vyrovnať sa s ťažkými situáciami, prechodnými obdobiami či odporom v živote ich dieťaťa.

Máte svojich krstných rodičov?