Štúdia ukázala, že deti rodičov rovnakého pohlavia majú lepšie výsledky v škole ako detí heterosexuálnych párov. Ovplyvňujú to TIETO faktory!

Štúdiu s veľmi zaujímavými výsledkami mali pod palcom traja ekonómovia s odvetvia školstva belgickej Katholieke Universiteit v meste Leuven. Vedci sa upriamili na deti žijúce v Holandsku, kde zväzky rovnakého pohlavia a adopcia pármi rovnakého pohlavia bola zlegalizovaná od roku 2001.

Vedci tak mali vďaka tomu dostatok informácii, s ktorými mohli pracovať. Administratívne informácie o približne 1,2 milióna deťom narodených medzi rokmi 1998 a 2007 poskytla inštitúcia holandskej vlády, Statistics Netherlands. 

Ako to vyzeralo v číslach?

Čo sa týka deti, ktoré vyrastali s rodičmi rovnakého pohlavia, z vyše 1,2 milióna ich žilo v takejto domácnosti 2971. V domácnosti s dvoma matkami žilo 2786 detí a s dvoma otcami žilo 185 detí. Ak by sme sa pozreli na to detailnejšie, 1390 detí vyrastalo v domácnosti s rodičmi rovnakého pohlavia (narodili sa a žili v tejto domácnosti počas celých 12 rokov). Ďalších 1531 detí žilo v takejto domácnosti po rozvode rodičov, keď si jeden s rodičov našiel partnera rovnakého pohlavia. Zvyšných 50 detí z 2971 bolo adoptované pármi rovnakého pohlavia.

 

 

Trávia s deťmi viac času

Podľa výsledkov štúdie ekonómov Deniho Mazrekaja, Kristofa De Witte and Sofie Cabus, deti rodičov rovnakého pohlavia vykazovali lepšie výsledky ako deti heterosexuálnych párov. Výsledky detí tak sledovali od ich narodenia až po koniec základnej školy. Tretinu detí sledovali až do skončenia strednej školy. Podľa autorov štúdie je hlavným vysvetlením ich záveru to, že pre páry rovnakého pohlavia majú vyššiu tendenciu mať lepší socioekonomický status.

Je to kvôli tomu, že páry rovnakého pohlavia potrebujú viac peňazí na procedúry, ktoré sú potrebné k tomu aby mohli mať dieťa. Odhliadnuc od materiálneho zabezpečenia, páry rovnakého pohlavia trávia so svojimi deťmi viac času. Autori by radi vo výskume pokračovali viac do hĺbky, keďže tejto téme sa zatiaľ nikto v takomto rozsahu nevenoval.

 

Close-up of Girl Writing

Zdrpj: pexels.com

 

zdroj: brusselstimes.com