Konečne sa to podarilo: Minister školstva oznámil, že žiaci sa budú vracať do škôl!

Od začiatku pandémie koronavírusu sa školstvo stretávalo s mnohými problémami. Školy a žiaci museli náhle prejsť na dištančnú výučbu čo nebolo ľahké ani pre jednu stranu.

Rodičia sa museli deťom venovať o čosi viac nehovoriac o pracujúcich rodičoch, ktorí kvôli tomu museli ostať doma. Dnes však minister zdravotníctva, Branislav Gröhling, oznámil, že sa niektorí žiaci konečne vrátia do škôl. 

 

Žiaci musia napredovať

Minister zdravotníctva na svojom Facebooku pripomenul, že od začiatku pandémie boli otvorené materské školy aj 1. Stupeň základných škôl. No s decembrovými opatreniami prišli zmeny a ostali otvorené iba MŠ a Školské kluby detí pre kritickú infraštruktúru či rodičov, ktorí nemohli pracovať z domu.

“Uvedomujeme si, že deti potrebujú byť v škole, potrebujú plnohodnotnú prezenčnú výučbu, aby škola plnila svoje poslanie a aby žiaci napredovali,” priznal Gröhling. Avšak uvoľnenie tohto opatrenia sa týka 3 skupín žiakov, kde je potreba prezenčnej výučby najvyššia.

Do školy sa teda budú môcť vrátiť prvé ročníky ZŠ, deti z MŠ tesne pred nástupom do školy ale aj končiace ročníky stredných škôl.

 

 

Budú aj výnimky

Gröhling však ozrejmil, že na stredných zdravotníckych školách sa otvoria všetky ročníky.

No internáty sa otvoria iba v prípade, keď bude možné zabezpečiť bývanie na izbách po jednom na žiadosť epidemiológov. Ak sa to teda nepodarí zrealizovať, žiaci sa aj naďalej budú vyučovať dištančne.

Čo sa týka základných umeleckých škôl, pre nich bude platiť individuálne vyučovanie, kde sa vyučovania v jednej skupine môže stretnúť najviac 5 žiakov a jeden vyučujúci.

Rovnako to bude platiť aj pre 2. stupeň ZŠ a stredné školy pre žiakov, ktorí majú sťažený prístup k dištančnému vyučovaniu. 

 

 

V čom je háčik?

Podľa uznesenia vlády a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva bude na návrat do školy potrebný negatívny test žiaka, zamestnanca (vyučujúceho) aj zákonného zástupcu žiaka.

Ak sa žiak nepodrobí testovaniu ostáva aj naďalej doma a bude sa vzdelávať dištančne do miery akú bude môcť škola zabezpečiť. “So štátnymi hmotnými rezervami rokujeme o zabezpečení 100-tisíc respirátorov pre učiteľov.

Viacerí sa pýtate aj na očkovanie – očkovaciu stratégiu určuje rezort zdravotníctva, učitelia sa očkujú v 7. fáze hneď po dôchodcoch, onkologických a chronicky chorých pacientoch,” dodal minister školstva na záver.

 

NÁVRAT DO ŠKÔL

Od začiatku sme udržiavali otvorené MŠ aj 1. stupeň ZŠ. V súvislosti s decembrovými opatreniami sa ale…

Uverejnil používateľ Branislav Gröhling – Vzdelanie je budúcnosť krajiny Streda 3. februára 2021