Minister práce Krajniak chce otvoriť kostoly. Ľudia majú v kostoloch prosiť Boha o koniec pandémie

Milan Krajniak, súčasný minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, uverejnil príspevok na sociálnej sieti, kde už na jeho začiatku napísal, že je si vedomý, že po tomto príspevku sa na neho spustí vlna internetového a mediálneho hejtu. Minister však verí, že príspevok dopomôže k záujmu mnohých Slovákov aj o iný uhol pohľadu na súčasnú situáciu v súvislosti s Covidom a ochranou nášho zdravia a životov.

Minister v príspevku napísal: ,,V našich životoch sa dejú veci, ktoré sú logické a vedecky vysvetliteľné.

Ale dejú sa aj veci, ktoré nedávajú vedeckú logiku, a predsa sú v našich životoch rovnako reálne a môžu nám pomôcť.“ Ministerstvo vraj na týždennej báze vyhodnocuje informácie zo zariadení sociálnych služieb, pričom sledujú, že obetavosť a starostlivosť zamestnancov dopomáha k nižšej úmrtnosti na COVID-19.

Slovensko už od minulého roka zároveň prepláca vitamín D3, ktorý napomáha k miernejšiemu priebehu ochorenia. Slovensko podľa Krajniaka zároveň uskutočňuje:

,,Pravidelne minimálne raz za 14 dní plošne testujeme klientov aj zamestnancov ZSS.

Zabezpečili sme 200 kyslíkových generátorov, ktoré pomáhajú chorým, aby nemuseli byť hospitalizovaní, čím pomáhame aj nemocniciam.

Bezplatne distribuujeme ochranné pomôcky. Lenže zaznamenali sme aj jeden jav, ktorý sa nedá vysvetliť vedecky a logicky.“

Vláda sa však stretáva s tým, že klienti a aj zamestnanci zariadení žiadajú o duchovnú službu, pretože cítia, že modlitba im pomáha. Duchovné služby, vrátane sviatostí Svätého prijímania, spovede a pomazania chorých vraj napomáhaju k lepšiemu priebehu ochorenia klientov.
Minister priznal, že nemá k dispozícii žiadnu vedeckú štúdiu a dôkazy, no verí, že duchovná služba a modlitba ľuďom uškodiť nemôže, práve naopak im len pomáha.

Aj to je dôvodom, na základe ktorého minister vyzýva, aby bolo veriacim za presne vymedzených podmienok povolené zúčastniť sa bohoslužieb.

Minister si uvedomuje, že mnoho ľudí s ním nebude súhlasiť a mnoho z nich očakáva primárne otvorenie obchodov a nie kostolov.
Minister to však odôvodnil: ,,Nielen preto, že účasť na bohoslužbách je ako súčasť náboženskej slobody chránená ústavou a návšteva kina nie. Nielen preto, že zahradkárske potreby sme otvorili, lebo ide jar.
Je tu ešte jeden rozdiel.
Účasťou na bohoslužbách umožníme veľkej skupine ľudí na Slovensku, aby sa modlili a prosili Boha prostredníctvom liturgie nielen za seba samých, ale za všetkých ľudí na Slovensku.“
Milan Krajniak podotkol, že je veriaci človek, ktorý sa vo svojom živote veľakrát presvedčil, že duchovný svet je rovnako reálny ako ten viditeľný, v ktorom žijeme.
Minister nechce na základe príspevku vyvolať vzburu a rešpektuje, že súčasné vyhlášky ÚVZ konanie verejných bohoslužieb zakazujú, no vyzýva na diskusiu o tom, za akých podmienok by bolo vhodné povoliť ľuďom pristupovať k Svätému prijímaniu a spovedi. Celý príspevok si môžete prečítať tu:

DÁVAM NA ZVÁŽENIE: ČO AK OTVORENIE KOSTOLOV MÔŽE POMÔCŤ?

Je možné, že sa teraz na mňa spustí vlna internetového a…

Uverejnil používateľ Milan Krajniak Nedeľa 21. februára 2021

 

Zdroj: Facebook/Milan Krajniak