Takto boli platení robotníci teste pred Nežnou revolúciou

Nežná revolúcia, najväčšia udalosť konca minulého storočia, je súhrnným názvom nekrvavých udalostí, ktorými skončil komunistický režim v Česko-Slovensku. Jedným z hnacích motorov bol aj predtým zvolený Michail Gorbačov, bývalý sovietsky komunistický politik, ktorý stál na čele Sovietskeho zväzu. Okrem iného pracoval na zmiernení napätia vo svete či ukončení studenej vojny.

V roku 1989 sa okrem prelomových historických udalostí dostaval aj bratislavský most ponad Dunaj, ktorý stavala spoločnosť Doprastav. Väčšina robotníkov v Doprastave bola platená úkolovo, podľa množstva práce, akú odviedli.