Podľa prieskumu ľudia už neveria, že ak budú tvrdo pracovať, budú sa mať lepšie

Edelmanov barometer, priniesol zistenie, že mnoho ľudí už neverí, že tvrdá práca im prinesie lepší život.

Napriek vysokej ekonomickej výkonnosti väčšina respondentov na rozvinutom trhu neverí, že im bude o päť rokov lepšie.

To znamená, že už sa nezdá, že by ekonomický rast zvyšoval dôveru, prinajmenšom na rozvinutých trhoch.

„Žijeme v paradoxe dôvery,“ uviedol Richard Edelman, výkonný riaditeľ spoločnosti Edelman.

„Odkedy sme pred 20 rokmi začali merať dôveru, ekonomický rast podporoval dôveru u ľudí. To pokračuje naďalej v Ázii a na Blízkom východe, ale nie na rozvinutých trhoch, kde je teraz dôležitejším faktorom nerovnosť národných dôchodkov.“

56% skúmanej globálnej populácie uviedlo, že kapitalizmus v súčasnej podobe spôsobuje vo svete viac škody ako úžitku. Väčšina zamestnancov 83% na celom svete sa obáva straty zamestnania v dôsledku automatizácie, hroziacej recesie, nedostatku vzdelania, lacnejšej zahraničnej konkurencie a imigrácie.

57% respondentov sa obáva straty rešpektu a dôstojnosti, ktorým sa kedysi vo svojej krajine tešili.

Takmer dvaja z troch cítia, že tempo technologických zmien je príliš rýchle. Austrália zaznamenala jeden z najväčších poklesov dôvery v technológie.

Štúdia tiež zistila narastajúcu „priepasť dôvery“ medzi elitou a verejnosťou, ktorá by mohla byť odrazom nerovnosti v príjmoch. „Teraz pozorujeme okamih elitného vztlaku a masového zúfalstva,“ uviedol Edelman.

65% celosvetovo informovanej verejnosti (vo veku 25-65 rokov, s vysokoškolským vzdelaním) uviedlo, že dôveruje svojim inštitúciám.

„Na väčšine trhov verí menej ako polovica masovej populácie svojim inštitúciám, že robia to, čo je správne.

V súčasnosti existuje rekordných osem trhov, ktoré vykazujú historické rozdiely medzi týmito dvoma publikami. Je to alarmujúca nerovnosť dôvery.“

Úroveň dôveryhodnosti informovanej verejnosti v Austrálii bola na 68%, čo je oveľa viac ako 45% zaznamenaných u masovej populácie.

Zdroj: www.abc.net.au
Zdroj foto: www.pexels.com