O tomto ste určite nevedeli. Zachrániť život vám môže aj pouličná lampa.

Foto: Pixabay

Jedným zo základných veci, ktoré je potrebné pri telefonáte akejkoľvek záchrannej službe, je povedať to, kde sa práve nachádzate, alebo kde sa deje život ohrozujúca udalosť.

V cudzom meste, či v cudzej krajine to však môže byť veľmi stresujúce a na neznalosť okolia niekto môže zaplatiť vlastným životom. Je dôležite vedieť, ako si v takejto situácií pomocť.

S týmto problémom sa chcú vysporiadať mnohé krajiny a najmä ich veľké mesta. Naše hlavné mesto, Bratislava, sa  zapojilo ku geniálnemu nápadu, ako sa dá pomocť ľuďom v núdzi na verejnom priestranstve.

Pomôcka by mala byť každý jeden stĺp verejného osvetlenia v meste.

Pomôcky by konkrétne mali byť biele nálepky s číslami, ktoré sú nalepené približbe v 2 metrovej výške na každom zo 40 000 stĺpov v Bratislave.

Každý jeden stĺp musí byť geodeticky presne zapísaný na mape a tak záchranné zložky nemajú problém nájsť polohu volajúceho.

Baštrng

Poďakovanie! Záchranári sú v tomto období vystavení najväčšiemu riz… iku ohrozenia (nielen) vírusom. Patrí im naše uznanie a úcta za nasadenie vlastného života a zdravia. Projekt Baštrng ďakuje Nadácii NN za venovanie 200ks najkvalitnejších respirátorov pre záchranárov v Bratislave a Košiciach.

Aj ked‘ Bratislava neprišla s touto pomôckou ako prvá, je to prvé slovenské mesto, ktoré chce prostredníctvom toho pomôcť domácim, ale aj turistom, ktorí potrebujú pomoc. Okrem Bratislavy tento systém lámp využívajú aj mnohé iné európske mestá.