Osoba, ktorá sa narodila bez sluchu, vysvetľuje, čo počuje vo svojej hlave

Nepočujúci ľudia v diskusii na Reddite vysvetľujú, ako vnímajú zvuky vo svojej hlave, a to aj napriek rôznym úrovniam poškodenia sluchu.

Výsledky sa líšili, zvyčajne záviseli od toho, či sa osoba narodila ako hluchá alebo nie. Niektorí dokonca tvrdili, že premýšľajú v posunkovej reči. Do rozhovoru sa však zapojila jedna osoba, ktorá sa už narodila hluchá, aby diskutovala o tom, čo počuje vo svojej hlave, pričom bola schopná počuť iba niekoľko rokov po narodení.

„Predtým, ako som podstúpil operáciu kochleárneho implantátu, predtým, ako som sa naučil ASL, si presne nepamätám, že by som uvedomoval nejaké „mentálne funkcie“. Väčšina môjho mentálneho využitia bola opätovným predstavovaním si obrazov v myšlienkach. Okrem toho, boli moje sny ako nemé filmy“.

„Potom, ako som začal počuť, som si v určitom okamihu vytvoril „vnútorný hlas. Napriek tomu je to čudné a veľmi ťažko vysvetliteľné. Je to skok medzi tlmeným  zvukom a dutými ozvenami. Keď čítam knihu, kde vystupujú postavy, pre tých, ktorí počujú, si môžu hlasy v hlave predstaviť, ako by zneli. Pre mňa príbehy, nepredstavujú žiadny zvukový formát.“

Je zaujímavé, že používateľ potom pokračoval vysvetlením, že môže dokonca snívať s titulkami, čo je úplne fascinujúce.

„Niekedy snívam s titulkami, ktoré vysvetľujú to, čo vidím. Alebo mi môj snívajúci mozog rozpráva moje sny a snaží sa mi nejakým spôsobom podať informácie. Uvedomil som si, že vždy keď snívam je to fascinujúce.“

„Vo svojich snoch veľmi zriedkavo počujem zvuky. Nemôžem povedať, či zvuky, ktoré vnímam počas sna a produkuje ich môj mozog sú skutočne autentické. Možno si môj mozog snaží znovu predstaviť‘ zvuk v mojom mentálnom vnímaní, keď snívam.“

Zdroj
Zdroj foto: www.pexels.com