Podľa štúdie z Harvardskej univerzity sila manželstva závisí od statusu manželovho zamestnania

Za posledných niekoľko rokov sa miera celosvetovej rozvodovosti zvýšila o 251,8%. Napríklad, priemerná žena z Maldiv – krajiny s najvyššou mierou rozvodovosti, sa pred dovŕšením 30-tky zapodieva 3 rozvodmi. Štatistiky sú srdcervúce a vinník sa našiel v štúdii z Harvardskej univerzity. Vedci študovali údaje z obdobia 45 rokov dozadu a toto našli: According to a Harvard Study, the Strength of a Marriage Depends on the Husband’s Job Status                                                                © Marriage Story / Netflix  Výskum vedený profesorom z Harvardu si našiel údaje o viac ako 6 300 pároch z obdobia sedemdesiatych rokov. Po pozorovaní údajov sa zistilo, že aj keď sa páry hádajú a rozvádzajú z viacerých dôvodov, miera pravdepodobnosti ich rozvodu sa zvýši o 30%, keď je muž nezamestnaný.   Muži s čiastočným úväzkom alebo bez zamestnania sa s najväčšou pravdepodobnosťou rozvedú. A nielen to. Páry, v ktorých muži pracujú aj na čiastočný úväzok, majú väčšie riziko rozvodu. V štúdii sa ďalej uvádza, že aj keď muži pracujú z času na čas alebo zostávajú nezamestnaní proti svojej vôli, stále to vedie k hádkam a napätiu v ich manželstvách.  

Naopak, ženská nezamestnanosť nevedie k rozvodu.

Väčšina žien je v súčasnosti zaneprázdnená dokonalou rovnováhou medzi prácou a domácnosťou, ale podľa prieskumu nemá postavenie zamestnania ženy vplyv na pravdepodobnosť rozvodu. Údaje získané z párov nepreukázali pozitívny ani negatívny vplyv finančného stavu ženy na rozvod. Photo by Katie Salerno from Pexels  

Výskum však nezahŕňa mnoho ďalších faktorov.

Ako už bolo povedané, nemožno poprieť, že každý pár je iný a zistenia štúdie sa nemusia vzťahovať na každého. Okrem toho treba poznamenať, že v štúdii sa nezohľadnili páry rovnakého pohlavia alebo muži, ktorí sa dobrovoľne rozhodli starať sa o svoje rodiny, zatiaľ čo ich manželky pracovali. Uvádza sa v nej, že zvyšujúca sa ekonomická nezávislosť žien môže byť tiež dôvodom rozvodu, zatiaľ však neexistuje žiadny relevantný dôkaz na podporu tohto tvrdenia.  

Mať zamestnanie je rovnako dôležité aj pre nezadaných ľudí, ktorí sa snažia randiť.

Podľa prieskumu sa finančná nezávislosť považuje za atraktívnu, zatiaľ čo jednotlivci s veľkým dlhom sa považujú za menej žiaducich. Mužom a ženám sa ukazovali fotografie ľudí opačného pohlavia a požiadali ich, aby ich ohodnotili. Potom sa odhalila ich finančná situácia (výšky dlhov) a zistilo sa, že hodnotenia klesli u oboch pohlaví, ktoré neboli finančne stabilné. Tento faktor bol u žien menej „škodlivý“. Naopak, u mužov hodnotenia drasticky poklesli. U 75% žien sa ukázalo, že nebudú randiť s mužom, ktorý sa topí v dlhoch. Súhlasíte s tým, že finančná stabilita je dôležitá pre dlhotrvajúce manželstvo? Alebo si myslíte, že láska prekoná všetky rozdiely?  

freestocks.org