Starostlivá sestra vám pomôže vyhnúť sa depresii. Toto sú dôvody!

Úloha bratov a sestier v živote akejkoľvek osoby je rovnako dôležitá ako rola ich rodičov. Učili sme sa s nimi, napodobňovali ich a sledovali. A to, kým sme sa dnes stali, je čiastočne aj ich zásluhou.

Výskumníčka a profesorka Laura Pardilla-Walker sa rozhodla vytvoriť štúdiu, ktorá skúma vplyv súrodencov na život človeka.

Po pozorovaní 395 rodín, v ktorých bolo viac ako jedno dieťa a jedno z nich bolo vo veku od 10 do 14 rokov, sa expertom podarilo určiť, či si bratia alebo sestry môžu vzájomne predať niečo, čo sa im rodičom nikdy nepodarí. V niektorých prípadoch bola prítomnosť súrodenca dôležitejšia než vplyv rodičov.

Štúdia ukázala, že láskavosť a štedrosť si berieme od svojich bratov či sestier, nie od dospelých. Navyše, tí ktorí mali brata, bez ohľadu na pohlavie alebo vek, mali viac sebavedomia, cítili sa menej osamote a menej vystrašenejšie.

Zaujímavý detail

Z týchto výsledkov dospeli k zaujímavému zisteniu. Tí ľudia, ktorí mali v detstve sestry, mali počas dospievania, ale aj v dospelosti menej skúseností s prejavmi depresie.

Podľa slov výskumníčky, sú sestry druhom antidepresív, zvyčajne sa to spája s ich komunikačnými schopnosťami, ktoré sú u žien silnejšie ako u mužov.

Hrejivé, bezkonfliktné vzťahy s bratmi a sestrami sľubujú aj iné bonusy.

Blízke rodinné kontakty sa často spájajú s nižšou úrovňou osamelosti a depresie a vyššou úrovňou sebavedomia. Dokonca aj v ranom detstve sa bratia a sestry obracajú jeden na druhého, aby sa mohli podporiť v ťažkých životných situáciách.

Ďalšia štúdia tvrdí, že mať súrodencov môže zachrániť vaše manželstvo. Muži a ženy, ktoré vyrástli vo veľkých rodinách, majú menšiu pravdepodobnosť rozvodu.

Rozsiahla 40-ročná štúdiia výskumníkov na univerzite v americkom štáte Ohio ukázala, že každý brat (sestra) znižuje riziko vášho rozvodu o 2%. Ak v rodine, okrem vás, bolo ďalších päť detí, vaša šanca na rozchod s partnerom je znížená až o 10%.