Fínsko úspešne pomáha ľuďom bez domova – Ako to robia?

Strata bývania je jednou z najničivejších vecí, ktoré sa človeku môžu stať. Odhaduje sa, že bohužiaľ, bez domova je najmenej 150 miliónov ľudí alebo 2% svetovej populácie.

Je to problém v rozvinutých aj rozvojových krajinách, no niektorým krajinám sa darí zvládať túto situáciu lepšie ako iným.

Napríklad Fínsko prijalo politiku Housing First a teraz je jedinou krajinou v Európskej únii, kde počet bezdomovcov klesá.

Od roku 2008, keď bola táto politika prijatá, sa výška ľudí bez domova znížila približne o 40% a na konci roka 2020 mala krajina už 4 341 ľudí bez domova. Fínsko má 5,5 milióna obyvateľov, čo by znamenalo, že iba 0,08% populácie je bez domova.

Pred rokom 2008 sa fínska vláda pokúšala vyriešiť problém ľudí bez domova, ale nefungovalo to tak dobre. Boli postavené krátkodobé útulky, ale to nepomáhalo. Stále mali približne 8 000 ľudí bez domova. Nemohli si nájsť prácu, pretože potrebovali trvalé bydlisko, ale nemohli si dovoliť platiť nájom, pretože nemali prácu a nezarábali peniaze, takže to bol naozaj začarovaný kruh.

Situácia bola taká zlá, že uprostred hlavného mesta boli stanové dediny. Keď sa v roku 1987 prvýkrát zbierali údaje o ľuďoch bez domova, bolo v tej dobe na ulici takmer 18 000 ľudí. Súčasná vláda sa zaviazala znížiť počet bezdomovcov na polovicu do roku 2023 a úplne ich z ulíc dostať do roku 2027.

www.pexels.com

Aké je ich tajomstvo? V roku 2008 sa fínska vláda rozhodla, že musí zvoliť iný prístup a jednoducho dať ľuďom priestor na život. Bez ohľadu na to, ako sa človek stal bezdomovcom, dostane sa mu domova a podpory, ktorú potrebuje.

Neexistujú žiadne požiadavky alebo ciele, ktoré musí človek splniť, aby si udržal svoje ubytovanie. Na získanie ubytovania nemusia byť triezvi alebo získať prácu. Hlavnou myšlienkou projektu Housing First je zabezpečiť týmto ľuďom stabilné bývanie. Nemôžu zvíťaziť nad svojimi závislosťami, ak sú ráno vyhodení z útulku.

Problém sa rieši poskytnutím domova a systému podpory, ktorá im pomôže opäť sa postaviť na nohy

www.pexels.com

Títo ľudia však neostávajú sami. Sú podporovaní pri obnove vzťahov s priateľmi, rodinami a pri nadväzovaní nových vzťahov. Mnoho z nich má psychické a zdravotné ťažkosti, ktoré si vyžadujú starostlivosť a niektorí z nich nemajú vzdelanie alebo zručnosti, ktoré by boli užitočné pri hľadaní práce. Program Housing First zahŕňa podporu všetkého. Kvôli tomuto podpornému systému sa 4 z 5 ľudí dostanú späť do stabilného života.

Aby sa to všetko stalo, Fínsko muselo investovať veľa peňazí, pretože potrebovali domy, do ktorých by mohli umiestniť ľudí bez domova. Takže, byty sa kupovali zo súkromného trhu, stavali sa nové budovy a staré budovy sa obnovovali.

Zdroj