Šalamúnove príslovia: Šesť hlavných zásad finančnej prosperity

Hoci je princípov týkajúcich sa tejto problematiky viac, stačí, ak si prečítate tie najzákladnejšie a najviac sa opakujúce. Sme presvedčení, že najmúdrejší a najbohatší človek rozumel spravovaniu peňazí a ich množeniu.

  1. Bohu dávaj božie

Cti Hospodina darmi svojho imania a prvotinami z každého svojho výnosu. Tak sa ti naplnia stodoly hojnosťou a muštom pretečú tvoje kade. (Príslovie 3: 10-9)

V židovskom zákone Pán prikázal svojmu ľudu, aby platil desiatok – to znamená prvé plody z akéhokoľvek zisku. Keďže v tom čase bolo vyvinuté poľnohospodárstvo, dávali sa desiatky z jedla, vína a mäsa.

Náš zisk sú teraz peniaze. A tým, že dávate časť Bohu a jeho dielu, spĺňate hlavný zákon hojnosti. Všemohúci požehná a ochráni zvyšných 90% vášho príjmu!

eyeglasses in top of bookUnsplash
  1. Hľadajte múdrosť, nie peniaze

Veď zisk z nej je lepší ako zisk zo striebra, a úžitok z nej je nad rýdze zlato. Príslovia 3:14

Ako sa zo Šalamúna stal najbohatší a najvplyvnejší muž na svete? Prosil Boha o múdrosť a hľadal ju každý deň v každom detaile: pozoroval prírodu, ľudí, ich slová a činy.

Šalamún robil závery zo všetkého, čo videl a uvádza to do praxe. Vďaka nadobudnutej múdrosti sa stal slávnym a bohatým.

  1. Pomáhajte ľuďom

Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci vykonať to. Nevrav svojmu blížnemu: Choď a inokedy príď, zajtra ti dám – ak to máš pri sebe. Príslovia 3: 27–28

Keď máte možnosť pomôcť – pomôžte! Pomôcť môžu peniaze, veci, slová, podpora, čas. Všetko, čo môžete dať ľuďom, keď to skutočne potrebujú – urobte to bez čakania na najlepší okamih, pretože zajtra už tú pomoc možno nebudú potrebovať.

Dnes máte najlepšiu šancu podať pomocnú ruku a získať požehnanie od Stvoriteľa.

Niekto dáva priehrštím, a ešte mu pribúda, niekto šetrí viac, ako sa patrí, a má nedostatok. Dobročinný človek bude bohato nasýtený, kto občerství, bude občerstvený. Príslovia 11: 24–25

  1. Buďte verní

Oddiaľ od nej svoju cestu a nepribližuj sa k dverám jej domu, aby si svoju česť nedal iným a svoje roky ukrutníkovi, aby sa cudzí nenasycovali tvojou silou, a čo máš ťažko získané, aby nešlo do domu cudzinca. Príslovia 5: 8-10

Veľmi zaujímavý princíp. V Prísloviach hovorí Šalamún mnoho o vernosti, väčšinou manželskej, ale túto zásadu je možné prijať aj vo vzťahu k ľuďom a podnikaniu.

Keď ste niečomu verní, investujete do toho, staviate si tehly. Keď upriamujete pozornosť kade-tade, zbytočne strácate energiu a majetok. Popremýšľajte o tom.

  1. Nebuďte leniví

Šalamún nebol jedným z tých kráľov, ktorí ležali v komnatách a nič nerobili. Neustále niečo robil, staval, vybavoval. A vedel, že nečinnosť je priamou cestou k chudobe.

Ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať – tvoja chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako zlodej. Príslovia 6: 10–11

Lenivá ruka spôsobuje chudobu, ale ruka usilovných obohacuje. Príslovia 10: 4

Kto si obrába pole, bude mať dosť chleba, ale kto sa zháňa po márnostiach, nemá rozum. Z ovocia svojich úst každý bude nasýtený dobrým, človek dostane odplatu za to, čo spravil inému. Príslovia 12:11, 14

Produktivita niečoho. Nečakajte, že sa niečo zmení samo od seba. Zmena sa začína vašimi činmi! A finančná spokojnosť o to viac!

  1. Učte sa!

Prijmite moje napomenutie, nie striebro, poznanie radšej ako rýdze zlato. Lebo cennejšia je múdrosť ako korále, nevyrovnajú sa jej nijaké vzácnosti.  U mňa je bohatstvo a česť, trvalý blahobyt a spravodlivosť. Moje ovocie je lepšie ako zlato, i rýdze zlato, a môj výnos je nad najlepšie striebro.  Príslovia 8: 10-11, 18-19

Znalosti a sebarozvoj sú najcennejším prínosom, aký môže človek urobiť. Bolo to tak v staroveku (školenie mohli absolvovať iba vyvolení), a je to tak aj teraz.

Získajte nové zručnosti v podnikaní, ktoré sa vám páčia, učte sa jazyky, rozvíjajte svoju osobnosť vo všetkých oblastiach – a verte mi, váš finančný blahobyt porastie!

A samozrejme všetko, čo máte, je vo vašom živote dar od Boha. V skutočnosti nemáme nič vlastné, ale dôveruje nám niečo zhora.

Milujte Boha, verte v Neho, ďakujte mu – a sklady vo vašom živote budú plné peňazí, lásky a šťastia!

Zdroj: otozh.com.ua