Štúdia zistila, že homofóbia súvisí s nízkou inteligenciou

Štúdia zistila vedecké spojenie medzi nízkou úrovňou inteligencie a tými, ktorí vyjadrujú homofóbne názory.

Zistenia publikované vedcami z University of Queensland v Austrálii podporujú existujúce štúdie, ktoré predtým identifikovali vzťah medzi nízkym IQ a zaujatými názormi.

Štúdia, ktorá bola publikovaná v časopise Intelligence, čerpala zo vzorky viac ako 11 500 Austrálčanov.

Vedecký tím analyzoval údaje z prieskumu HILDA (Domácnosť, príjem a dynamika práce v roku 2012) s otázkami zameranými na posúdenie kognitívnych schopností respondentov, ako aj z prieskumu HILDA z roku 2015, v ktorom boli respondenti spochybňovaní v rámci  ich názorov na rovnaké práva.

Okrem iných otázok sa mali účastníci vyjadriť aj k výroku: „Homosexuálne páry by mali mať rovnaké práva ako heterosexuálne páry“ na stupnici od jednej (úplne nesúhlasím) po sedem (úplne súhlasím). Nakoniec sa zistilo, že čím nižšia je inteligencia človeka, tým pravdepodobnejšie bude uchovávanie predsudkov voči párom rovnakého pohlavia.

Autori štúdie napísali: ,,Existujú známe závislosti medzi nízkou kognitívnou schopnosťou a podporou zaujatých alebo nerovnostárskych postojov. Táto štúdia však dopĺňa existujúce poznatky poskytovaním analýz asociácií medzi kognitívnymi schopnosťami a postojmi k otázkam LGBT.

U osôb s nízkou kognitívnou schopnosťou je menšia pravdepodobnosť, že podporia rovnaké práva pre páry rovnakého pohlavia.“

Autori dospeli k záveru: „Naše výsledky naznačujú, že kognitívne schopnosti hrajú pri predsudkoch kritickú, aj keď nedocenenú úlohu. Preto odporúčame vo výskume predsudkov zvýšené zameranie sa na kognitívne schopnosti a lepšiu integráciu kognitívnych schopností.“

 Zistilo sa, že súvislosť bola obzvlášť silná pri hodnotení verbálnych schopností a bolo zistené, že to platí aj po zohľadnení premenných, ako sú vzdelanie a sociálno-ekonomický status.

Zdroj: unilad.co.uk