Dokážete vyriešiť tento jednoduchý príklad? Internet sa s nim trápi už niekoľko dní

Na základnej škole sme všetci pochybovali o využití zložitých matematikckých výpočtov, s ktorými sme sa natrápili počas hodín matematiky.

Práve však nadišiel ten čas, kedy môžete využiť základné matematické úkony na vyriešenie jednoduchého príkladu, s ktorými si nevedia poradiť dokonca ani kalkulačky. Tak čo, skusíte to?

Confused Math GIF by CBC - Find & Share on GIPHY

Princíp tohoto jednoduchého zadania tkvie v tom, že máme zadaný tento príklad: 8 ÷ 2(2+2) = ?. Mali by ste príklad vypočitať tak, aby ste našli číslo, ktoré sa skrýva pod otáznikom.

Viacerí ľudia tvrdia, že výsledok príkladu je číslo 1, čo potvrdila aj kalkulačka, no druhá ukázala číslo 16. Tak čo, kde je pravda?

Správny výsledok sa pokúša nájsť mnoho ľudí na Internete. Rozdelili sa na 2 skupiny, kde v jednej tvrdia, že jediný správny výsledok je 16 a v druhej podporujú výsledok 1. Po krátkom porozovaní sme zistili, že skupina podporujúca výsledok 16 je naozaj silná. O správnosti 16 hovoria aj viacerí matematici, ktorí majú doktorát.

Prečo nie je výsledok od začiatku jasný? Ide o to, že každý matematický príklad môžeme rátať 2 spôsobmi, ktorých skratky znejú:  

PEMDAS a BODMAS. Tieto slová sú vytvorené zo skratiek začiatočných písmen operácií podľa ich poradia (PEMDAS – parentheis, exponents, multiplication, division, addition, subtraction, BODMAS – brackets, order, divide, multiply, add, substract). 

Rozdielny výsledok vyšiel teda len preto, pretože ľudia používajú rozdielný postup pri výpočte. Pozrite sa na výpočty niekoľkých ľudí, ktorí sa príklad snažili vypočítať:

https://twitter.com/joshuagopichand/status/1156957255247564800

Zdroj: emefka.sk

0 replies on “Dokážete vyriešiť tento jednoduchý príklad? Internet sa s nim trápi už niekoľko dní”