Mladí zo strany SaS venovali Orbánovi jasný odkaz priamo pred maďarský konzulát

Po tom, čo sa maďarskí politici dohodli na vyškrtnutí LGBTI+ ľudí z komunity, sa schválil aj nový zákon, ktorý hovorí o zákaze tém spojených s homosexuálmi v blízkosti neplnoletých ľudí.

Ako reakciu na tieto kontroverzné témy sa mladí ľudia z politickej strany SaS rozhodli pred maďarským konzulátom v Košiciach nechať malý odkaz priamo Viktorovi Orbánovi.

Samotný odkaz bol veľmi jednoduchý – namaľovaná dúha priamo pred vchodom do konzulátu. Podľa slov mladých SaSkárov, Orbán si po ich odkaze možno uvedomí, že homosexuáli nie sú ancikristi. V príspevku ďalej píšu: ,,Inakosť je fajn.

Že človek, ktorý sa správa podľa toho, čo mu je prirodzené, nie je nepriateľ. Že tradičná rodina čelí iným výzvam, než homosexuálom. A v neposlednom rade, že sú jeho aktivity úplne zbytočné, pretože láska je láska a nezastaví ju žiaden zákon.“

Problém netolerancie komunity LGBTI+ je podľa nich okrem Maďarska aj v iných krajinách, nevynímajúc Slovensko. Mladí SaSkári veria, že podobný absurdný zákon sa u nás nikdy neobjaví a že aj napriek tomu, že sa u nás určite nájde pár poslancov, ktorí by homosexuálov radi vyškrtli zo slovníka, takú jednoduchú legislatívnu cestu mať tu nikdy nebudú. Svoj príspevok uzavreli:

,,Práva menšín musíme chrániť a nie ich v mene politického marketingu pošliapavať. Všetci z nás si zaslúžime nebáť sa byť tým, kým sme.“

Zdroj: Facebook/Mladí SaSkári