Akí lekári sú lepší: muži alebo ženy? Neuponáhľajte sa s odpoveďou na túto otázku!

Nový fascinujúci výskum ukázal, že v liečbe pacientov existujú výrazné rozdiely medzi lekárkami a lekármi.

Štúdia riešila otázku: „Líšia sa výsledky liečby pacientov na základe doktorov a doktoriek?“

 

Výskumníci z Harvardskej univerzity študovali záznamy o 1 583 028 návštevách pacientov.

Ukázalo sa, že po 30 dňoch po príchode do nemocnice bola miera úmrtnosti a opätovnej hospitalizácie výrazne nižšia, ak bol pacientov ošetrujúci lekár žena. Ide o pacientov s rôznymi diagnózami a úrovňami závažnosti.

Príčinu týchto výsledkov možno ľahko vysvetliť. Štúdia navyše ukázala, že prístup liečby u mužov a žien sa výrazne líši.

Ženy lekárky častejšie poskytujú preventívnu starostlivosť a psychosociálne poradenstvo. Majú tiež väčšie sklony pridržiavať sa klinických odporúčaní.

„Naše výsledky ukazujú, že potenciálne rozdiely v praxi doktorov a doktoriek môžu mať významné klinické dôsledky na výsledky ich pacientov.“

 

Ďalej sa uvádza, že ženy lekárky majú štýl komunikácie zameraný viac na pacienta, dôraz kladú na povzbudzujúce predpovede liečby a ich čas návštevy pacienta je dlhší ako u mužov lekárov.

Publikovaná štúdia dokonca uviedla, že podľa tejto logiky, ak by všetci lekári boli ženy, zachránilo by sa o 32 000 životov viac.

Hoci štúdia v jednej nemocnici v Spojených štátoch amerických nepokrýva celý zdravotnícky priemysel, ide tiež o dôležité zistenie, ktoré ďalej zdôrazňuje diskrimináciu v platových rozdieloch.

0 replies on “Akí lekári sú lepší: muži alebo ženy? Neuponáhľajte sa s odpoveďou na túto otázku!”