Fyzik varuje, pred kontaktovaním mimozemštanov

Fyzik varoval, že pri kontakte s mimozemšťanmi by mohlo hroziť ukončenie všetkého života na Zemi.

Mark Buchanan tvrdí, že by sme sa mali prestať snažiť kontaktovať rôzne formy života, pretože by to mohlo byť „mimoriadne nebezpečné“, a dodal, že by sme mali byť vďační, že zatiaľ neexistujú dôkazy o kontakte.

Buchanan, bývalý redaktor vedeckého časopisu Nature a časopisu New Scientist, uviedol, že jeho pochmúrna predpoveď je založená na relatívnej mladosti našej planéty. Vysvetľuje, že „kontaktovanie mimozemšťanov by mohlo ukončiť všetok život na Zemi“.

V príspevku pre denník  The Washington Post uviedol.

„Pátranie po mimozemšťanoch dosiahlo štádium technologickej vyspelosti a s tým spojené riziko, že si vyžaduje prísnu reguláciu na národnej a medzinárodnej úrovni.

Bez dohľadu by dokonca jedna osoba, s prístupom k výkonnej vysielacej technológii, mohla podniknúť kroky ovplyvňujúce budúcnosť celej planéty. Je to preto, že každý mimozemšťan, s ktorým sa nakoniec stretneme, bude pravdepodobne technologicky oveľa vyspelejší ako my, a to z jednoduchého dôvodu. Väčšina hviezd v našej galaxii je oveľa staršia ako slnko.”

„Ak civilizácie na niektorých planétach vznikajú pomerne často, potom by v našej galaxii malo byť mnoho civilizácií pokročilejších ako tie naše. Mnoho z nich by pravdepodobne podniklo významné kroky, aby začali s prieskumom a možno kolonizáciou galaxie.”

Buchanan pokračoval v diskusii o záhade, prečo s nami ešte neboli v kontakte nejaké mimozemské formy života. Odpovede môže obsahovať pochmúrna história našej relatívne mladej planéty. „Alarmujúcejšia je možnosť, že mimozemské civilizácie zostávajú mimo kontaktu, pretože niečo vedia. Vysielanie signálov je katastroficky riskantné.

Naša história na Zemi nám dala veľa príkladov toho, čo sa môže stať, keď sa stretnú civilizácie s nerovnakou technológiou. Vyspelejšie druhy spravidla zničia alebo zotročia menej vyspelú civilizáciu.”

Po citácii protiargumentov, ktoré tvrdia, že musíme dosiahnuť snahu poučiť sa z týchto vyspelejších civilizácií, ktoré už možno riešili problémy, ktorým čelíme, Buchanan dospel k záveru, že do nesmierne dôležitého rozhodovacieho procesu musí byť zapojených viac ľudí.

„Najlepšou cestou vpred je možno rozšírenie diskusie. Ak je celé ľudstvo vystavené možným následkom pri pokuse o kontakt s mimozemskými civilizáciami, potom by do rozhodovania o tom, čo je múdre a čo nie, malo byť zapojených viac ľudí.”

Zdroj
Zdroj foto: www.unsplash.com
0 replies on “Fyzik varuje, pred kontaktovaním mimozemštanov”