Prekvapivé výsledky štúdie: 1 z 10 tínedžerov sa nestotožňuje so svojou identitou pohlavia

Nová štúdia do ktorej sa zapojili americkí študenti stredných škôl v USA zistila, že takmer každý desiaty tínedžer sa považuje za rodovo rozmanitého človeka, pričom tento údaj je vraj až päťkrát vyšší ako súčasné odhady.

Rodová rozmanitosť sa používa sa na opis osôb, ktorých rodové identity alebo rodové výrazy sa líšia od pohlaví, ktoré im boli pridelené pri narodení.

blue and pink flagunsplash

Študenti dostali otázku: „Aké je vaše pohlavie (pohlavie, ktoré vám bolo pridelené pri narodení, uvedené v rodnom liste)?“ A tiež: „Ktorá z nasledujúcich možností vás najlepšie vystihuje (vyberte všetky príslušné možnosti)?“

Tínedžeri, ktorí prišli z 13 rôznych stredných škôl v Pittsburghu potom boli požiadaní, aby si vybrali z nasledujúcich možností: dievča, chlapec, trans dievča, trans chlapec, nebinárny, genderqueer a iná identita.

blue green and red thread on persons palmunsplash

Z 3 168 prieskumov medzi študentmi 291 účastníkov alebo 9,2% uviedlo, že ich pohlavia priradené pri narodení boli nezlučiteľné s ich rodovou identitou.

Zhruba 30% sa identifikovali ako transchlapec, zatiaľ čo okolo 39% sa považuje za transdievča a 31% za ľudí s nebinárnou identitou.

 

Zdroj: unilad.co.uk

0 replies on “Prekvapivé výsledky štúdie: 1 z 10 tínedžerov sa nestotožňuje so svojou identitou pohlavia”