Po operácii bol transrodový študent vyhodený z cirkevnej školy!

Yanna Awtrey, 21 ročný študent, ktorý podstúpil operáciu zmeny pohlavia bol vylúčený z evanjelickej vysokej školy. Podstúpil takzvanú „top surgery“ alebo bilaterálna masektómia, pri ktorej sa zmenšuje ženský hrudník a preoperuje sa na „mužskú podobu“.

Two Person Doing Surgery Inside Room

Zdroj: pexels.com

Yanna na svojom Facebooku prejavil svoje rozhorčenie: “Fyzická bolesť je teraz neporovnateľná s absolútnym nedostatkom empatie ľudí, ktorí sa rozhodli zasvätiť svoj život službe Bohu. Nerozumiem krutosti ostatných.”  Podľa Huffington Post sú rodičia študenta misionármi slobodnej vôle baptistov a žijú v Bulharsku. Preto chceli pre svoje dieťa vzdelanie úzko späté s ich vierou.

Welch College, ktorú Yanna navštevoval, prevádzkuje Národná asociácia baptistov slobodnej vôle. Tá sa hlási k evanjelickej cirkvi, ktorá sa zastáva konzervatívnych názorov. Matt Pinson, prezident Welch College sa k situácii vyjadril no odmietol Yanna oslovovať zámenom „on“.

Image result for yanna awtrey instagram

Zdroj: buzzfeednews.com

 

“Po celú dobu, čo Yaniny študovala vo Welch, sme s ňou zaobchádzali s láskou, úctou, súcitom, citlivosťou a súkromím, aj keď sme vždy jasne komunikovali naše komunitné normy týkajúce sa rodovej identity. My vo Welch milujeme Yannu a ukázali sme jej túto lásku spôsobom, ktorý je v súlade s našimi hlbokými náboženskými presvedčeniami,” povedal k vylúčeniu Yanna, Matt Pinson.

Image result for yanna awtrey instagram

Zdroj: buzzfeednews.com

Akt sebalásky

No Yanna má na cirkevnú školu ťažké srdce, ktoré si „vylial“ v už spomínanom facebookovom príspevku. “Hovoríte, že Boh je stelesnením dobra, že jeho rukou nemôžete robiť zlo. Daň za to je však príliš vysoká. Videl som a počul som, ako sa moji trans kamaráti pokúšajú zomrieť vlastným pričinením, pretože ich príbuzní uprednostňujú smrť pred existenciou,” poukazuje na nespravodlivosť. K svojmu počinu sa Yanna vyjadril tak, že túto operáciu podstúpil v rámci zachovania lásky voči sebe.

 

Čo si o tomto prípade myslíte Vy? Mala na to škola právo?

 

0 replies on “Po operácii bol transrodový študent vyhodený z cirkevnej školy!”