Znečistenie ovzdušia spôsobuje aj predčasné narodenie detí a to nie je všetko

Podľa novej globálnej štúdie, znečistenie ovzdušia spôsobilo len v roku 2019 na celom svete takmer šesť miliónom predčasných pôrodov a takmer tri milióny detí sa narodilo s podvýživou.

Súhrn dôkazov ukazuje, že vystavenie sa PM 2.5, drobným čiastočkám znečisťujúcich látky vo vzduchu, ako sú sadze a popol, počas tehotenstva, je spojenie so zvýšeným rizikom, že sa deti narodia príliš malé alebo príliš skoro. Je tiež dobre známe, že komplikácie predčasného pôrodu sú celosvetovo hlavnou príčinou úmrtí detí mladších ako 5 rokov, o ktorých je známe, že sa u nich zvyšuje riziko mnohých chorôb. Riziko je obzvlášť vysoké v prostredí s nízkymi príjmami, kde zomiera približne polovica detí narodených v 32. týždni alebo skôr.

Ako sa uvádza v časopise PLOS Medicine, vedci z UC San Francisco a Washingtonskej univerzity sa snažili získať globálny prehľad o tom, ako znečistenie ovzdušia ovplyvnilo pôrod a detskú úmrtnosť v roku 2019. S využitím obrovského množstva existujúcich údajov vykonali metaanalýzu z niekoľkých kľúčových ukazovateľov tehotenstva na celom svete, vrátane gestačného veku pri narodení, zníženia pôrodnej hmotnosti, nízkej pôrodnej hmotnosti a predčasného pôrodu.

Veľký vplyv bol zaznamenaný v rozvojových krajinách. Zistenia naznačujú, že globálny výskyt predčasného pôrodu a nízkej pôrodnej hmotnosti by bolo možné znížiť o takmer 78%, ak by sa minimalizovalo znečistenie ovzdušia v juhovýchodnej Ázii a subsaharskej Afrike. Pocítia to však aj rozvinuté časti sveta. Vedci odhadujú, že v roku 2019 bolo v USA takmer 12 000 predčasných pôrodov, ktoré môžu byť spojené so znečistením ovzdušia.

Až dve tretiny škodlivých látok, pri predčasnom narodení detí, súviseli so znečistením ovzdušia. Väčšinou spaľovaním uhlia, trusu a dreva v domácnostiach v rozvojových krajinách. Zostávajúca tretina sa týkala znečistenia vonkajšieho prostredia spôsobeného spaľovacími procesmi z motorových vozidiel, spaľovaním fosílnych palív a priemyslu.

Vedci, ktorí stoja za touto správou, sa podieľajú aj na správe o stave globálneho letectva. Výročná správa v roku 2020 podrobne preskúmala, ako znečistenie ovzdušia ovplyvňuje tehotenstvo a pôrod, a dospela k záveru, že znečistenie ovzdušia prispelo v roku 2019 k úmrtiu 476 000 detí.

Vedci definitívne nevysvetlili, prečo sa zdá, že znečistenie ovzdušia je úzko spojené s predčasnými pôrodmi. Všeobecne povedané je známe, že znečistenie ovzdušia môže mať za následok toxické chemikálie v krvi a stresovať imunitný systém, čo môže oslabiť placentu obklopujúcu plod a viesť k predčasnému pôrodu. Štúdie tiež naznačili, že častice sadzí môžu vstupovať do fetálnej časti placenty, čo pravdepodobne spôsobuje zápalové reakcie a môže tiež reagovať s DNA.

Bez ohľadu na to, čo je príčinou, vedci tvrdia, že riešenie je zrejmé. „Zaťaženie, ktoré môže pripísať k znečisteniu ovzdušia je obrovské, ale pri dostatočnom úsilí by sa dalo do značnej miery zmierniť,“ hovorí Rakesh Ghosh, vedúci autor štúdie a odborník na verejné zdravie z Inštitútu pre globálne zdravotnícke vedy pri UCSF.

,,Vďaka týmto novým, globálnym a dôslednejšie generovaným dôkazom by sa znečistenie ovzdušia malo teraz považovať za hlavný faktor chorobnosti a úmrtnosti detí, nielen chronických chorôb dospelých,“ dodal Ghosh.

Zdroj
Zdroj: www.unsplash.com

Zaujal vás článok, ktorý ste práve čítali? Budeme radi, ak ho podporíte lajkom, zdieľaním alebo komentárom. Je to najlepší spôsob, ako zadarmo podporiť portál mysmezeny.sk, aby sme mohli aj naďalej pre vás pripravovať skvelé články. Ďakujeme 🙂

0 replies on “Znečistenie ovzdušia spôsobuje aj predčasné narodenie detí a to nie je všetko”