Predávať sa budú aj potraviny po dátume ich minimálnej trvanlivosti – TOTO SA MUSÍ DODRŽAŤ

Od júla aktuálneho roka dôjde k veľkým zmenám. Obchodné reťazce už budú mocť predávať potraviny aj po uplynutí ich minimálnej trvanlivosti. Predajcovia však budú musieť dbať na bezpečnosť predaja takýchto potravín a zároveň na to, aby boli potraviny predávané v rovnakej prevádzke, v akej boli aj pred uplynutím minimálnej trvanlivosti.

Zmena dáva predajcom povinnosť oddelenia potravín po záručnej dobe od potravín, ktoré sa v lehote minimálnej trvanlivosti ešte nachádzajú.

Potraviny po dátume spotreby musia byť zreteľne oddelené, pričom zákazníci musia byť informovaní o poslednom znížení ich predajnej ceny a o skutočnosti, podľa ktorej môžu byť zmenené chuťové parametre takýchto potravín.

Potraviny, ktorých doba minimálnej trvanlivosti skončila, sa budú môcť predávať najviac 45 dní od dátumu minimálnej trvanlivosti, uvedenom na obale produktu.

Okrem spomenutých povinností budú mať prevádzkovatelia povinnosť ponúkať potraviny aj charitatívnym organizáciám (minimálne jednej). Legislatívna zmena prináša aj to, že prevádzkovatelia obchodov budú musieť dodržiavať percentuálny podiel slovenských výrobkov z celkovej ponuky na ktorejkoľvek strane propagačného letáku, pričom nebudú musieť dodržiavať podiel poľnohospodárskych produktov a potravín vyrobených na Slovensku.

V legislatíve došlo aj k zmene, ktorú navrhla Jarmila Halgašová, poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita. Halgašová chce pozmeňujúcim návrhom zvýšiť transparentnosť úradných kontrol potravín a to vďaka povinnosti zverejňovania rozhodnutí bez časového obmedzenia. 

Poslanec Martin Fecko navrhol ďalší pozmeňujúci návrh – systém ochrany potravinovej bezpečnosti štátu. Cieľom zmeny má byť možnosť agrorezortu rozhodovať o zozname kritických skladových zásob poľnohospodárskych a potravinárskych komodít.

Sledovanie minimálnych zásob má zabezpečiť potravinovú sebestačnosť Slovenska. Nástrojom sledovania bude elektronické oznámenie podnikateľov o ich skladových zásobách, ktoré budú musieť realizovať dvakrát ročne a to k 31. júlu a k 31. decembru.

Podnikatelia budú navyše obmedzení maximálnym možným množstvom vývozu komodít a to 400 ton za mesiac. Vyvezené množstvo budú musieť sledovať a informácie dokladovať agrorezortu. Pri nezrovnalostiach hrozí podnikateľom pokuta, ktorá sa môže vyšplhať až do výšky 20 – tisíc eur.

Zdroj: femm.interez.sk

Zaujal vás článok, ktorý ste práve čítali? Budeme radi, ak ho podporíte lajkom, zdieľaním alebo komentárom. Je to najlepší spôsob, ako zadarmo podporiť portál mysmezeny.sk, aby sme mohli aj naďalej pre vás pripravovať skvelé články. Ďakujeme 🙂

0 replies on “Predávať sa budú aj potraviny po dátume ich minimálnej trvanlivosti – TOTO SA MUSÍ DODRŽAŤ”