9 Zaujímavých trikov, pomocou ktorých sa ovládajú masy ľudí. Nikde vám o nich v telke ale nepovedia

Noam Chomsky je profesorom lingvistiky na Massachusettskom Inštitúte technológií, lingvista, filozof, sociálny aktivista, autor kníh a politicky analytik, vďaka čomu sa považuje sa jedného z najvýznamnejších mysliteľov súčasnosti.

Jeho knihy sú rozšírené po celom svete. Okrem iného sa mu podarilo zostaviť zoznam, v ktorom sa venoval rôznym spôsobom manipulácie s ľudským vedomím.

Prečítajte si nasledujúci článok a všetko vám začne dávať zmysel…

  1. Odvrátenie pozornosti

Hlavným prvkom sociálneho riadenia je odviesť pozornosť ľudí od dôležitých problémov a rozhodnutí, politických a ekonomických vládnych kruhov, prostredníctvom neustáleho nasycovania informačného priestoru bezvýznamnými posolstvami.

Príjem rozptýlenia je veľmi dôležitý, aby občania nedokázali získať dôležité poznatky v oblasti moderných filozofických trendov, pokročilých vied, ekonomiky, psychológie, neurobiológie a kybernetiky.

Namiesto toho je informačný priestor naplnený novinkami zo športu, show businessu, mystiky a iných informačných zložiek založených na ľudských inštinktoch od erotiky až po tvrdú pornografiu a od každodenných telenoviel až po pochybné spôsoby ľahkého a rýchleho zisku peňazí.

Postupnosť

Ak chce niekto dosiahnuť prijatie akéhokoľvek nepopulárneho opatrenia, stačí ho postupne zavádzať každý deň, rok po roku. Týmto spôsobom boli v 80-tych a 90-tych rokoch globálne zavedené nové sociálno-ekonomické podmienky (neoliberalizmus).

Minimalizovanie štátnych funkcií, privatizácia, neistota, nestabilita, masová nezamestnanosť, mzdy, ktoré už neposkytujú slušný život. Ak by sa to všetko odohral súčasne, potom by to určite viedlo k revolúcii.

Oddialenie

Ďalším spôsobom, ako presadiť nepopulárne rozhodnutie, je prezentovať ho ako „bolestivé a nevyhnutné“. Vďaka tomu okamžite získate súhlas občanov s jeho realizáciou aj v budúcnosti. Je predsa omnoho ľahšie akceptovať akékoľvek obete v budúcnosti, ako v súčasnosti.

Po prvé, pretože sa to nestane hneď. Po druhé, pretože ľudia sú vo väčšine zvyknutí uchovávať v sebe naivné nádeje, že zajtra sa všetko zmení k lepšiemu. To dáva občanom viac času na to, aby si zvykli na myšlienku zmeny a pokorne ich prijali, keď na to príde čas.

Infantilizácia národa

Väčšina propagandistických prejavov určených pre širokú verejnosť používa takéto argumenty, znaky, slová a intonáciu, ako keby sme hovorili o deťoch stredného veku s retardovaným vývojom alebo o mentálne postihnutých.

Čím viac sa niekto pokúša oklamať poslucháča, tým viac sa pokúša používať detskú reč. Prečo?

Ak sa niekto obráti na osobu, ako keby mala 12 rokov, dotyčný vie, že mu chýba kritické hodnotenie, čo je typické pre deti.

Dôraz na emócie

Vplyv na emócie je klasická metóda neuro-lingvistického programovania zameraná na blokovanie schopnosti racionálnej analýzy ľudí.

Na druhej strane, používanie emocionálneho faktora vám umožňuje otvoriť dvere do podvedomia, aby ste tam rozvíjali svoje myšlienky, túžby, obavy, strach, nátlaky alebo stabilné vzorce správania. Emócie sú nepriateľom logiky.

Debilizácia obyvateľstva

Dôležitou stratégiou je zabezpečiť, aby ľudia neboli schopní porozumieť technikám a metódam, ktoré sa používajú na ich kontrolu a podriadenie ich vôle.

Kvalita vzdelávania poskytovaná nižším spoločenským triedam by mala byť čo najmenšia, aby ignorancia, ktorá oddeľuje nižšie spoločenské triedy od vyšších tried, zostala na úrovni, ktorú nižšie triedy nemôžu prekonať.

Propagácia priemernosti

Úrady sa snažia presadzovať myšlienku, že je módne byť hlúpy, vulgárny a zlý.

Táto metóda je neoddeliteľná od predchádzajúcej, pretože všetko priemerné v modernom svete sa objavuje v obrovských množstvách v akejkoľvek sociálnej sfére – od náboženstva a vedy, až po umenie a politiku.

Škandály, reality show, pochybný humor a populistické akcie sú užitočné pre dosiahnutie jedného cieľa: zabrániť ľuďom, aby mohli rozširovať svoje vedomie do obrovských rozmerov reálneho sveta.

Pestovanie pocitu viny

Ďalšou úlohou je, aby sa človek domnieval, že len on je vinný za vlastné nešťastie, ktoré sa vyskytne kvôli nedostatku jeho mentálnych schopností alebo úsilia.

Výsledkom toho je, že namiesto vzbure proti hospodárskemu systému sa človek začne zaoberať sebapoškodzovaním, obviňovaním sa zo všetkého, čo spôsobuje depresívny stav, ktorý okrem iného vedie k nečinnosti.

 

Skvelé vedomosti o ľudskej prirodzenosti

Posledných 50 rokov pokroku vedy viedlo k vytvoreniu prehlbujúcej sa medzery medzi vedomosťami obyčajných ľudí a informáciami, ktoré používajú vládnuce triedy. Vďaka biológii, neurobiológii a aplikovanej psychológii má systém k dispozícii pokročilé znalosti človeka v oblasti fyziológie a psychiky.

To znamená, že vo väčšine prípadov systém má väčšiu silu a väčšiu kontrolu nad ľuďmi ako oni sami nad sebou.

 

Všimli ste si tieto metódy aj vo vašom bežnom živote?

 

Zaujal vás článok, ktorý ste práve čítali? Budeme radi, ak ho podporíte lajkom, zdieľaním alebo komentárom. Je to najlepší spôsob, ako zadarmo podporiť portál mysmezeny.sk, aby sme mohli aj naďalej pre vás pripravovať skvelé články. Ďakujeme 🙂

0 replies on “9 Zaujímavých trikov, pomocou ktorých sa ovládajú masy ľudí. Nikde vám o nich v telke ale nepovedia”