štvrtok, 23 mája, 2024

20 citátov z Biblie, ktoré vás povzbudia a dodajú vám silu…

V Biblii nájdete odpovede na všetky otázky

Rodinné problémy, finančné ťažkosti alebo strata milovaného človeka môžu spôsobiť pokles na duchu. Ak chcete nájsť útechu v ťažkých životných situáciách, prečítajte si tieto citáty z Biblie a premýšľajte o nich. Pomôžu vám znovu získať istotu a silu ísť ďalej, píše portál WomansDay.

1. Evanjelium podľa Matúša 5: 3-5

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.“

Kráľovstvo Božie sa neriadi pravidlami tejto zeme. Verte, že Pán prijme utláčaných, bude uteší ponižovaných a odmení pokorné srdce.

2. List Korinťanom 13-13

„A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.“

Ako sa spieva v pesničke od Beatles, všetko, čo potrebujete, je láska. S láskou k sebe navzájom, odrážajúc Božiu lásku je možné čokoľvek. Bez nej náš život nemá zmysel.

3. List Rimanom 8: 31-32

„Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko?!“

Vaši nepriatelia sú ako kúkoľ medzi pšenicou. Božia láska a neodmysliteľný dar Jeho syna sú všetko, čo potrebujeme.

4. List Rimanom 5: 4-5

„Trpezlivosť prináša osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej. A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.“

Nezúfajte. Trénujte svoju výdrž. Trpezlivo čakajte na Ducha Svätého a na silnú Božiu lásku.

5. 1. Jánov list 4: 8-9

Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.“

Ježiš dal svetu vykúpenie a dal možnosť odpustenia všetkých našich hriechov. Prijmite tento dar milosti a pokojne si oddýchnite v náručí nášho milosrdného Boha.

6. Žalm 86: 14-15

Bože, pyšní povstali proti mne a tlupa násilníkov mi čiahala na život; nechceli ťa mať pred očami. No ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný.“

Keď sa zdá, že celý svet je proti vám, modlite sa za silu a otvorte svoje srdce pokojnému, tichému hlasu Boha. Vaša modlitba bude vypočutá.

7. Žalm 26: 2-4

Skúmaj ma, Pane, a skúšaj, ohňom mi prepáľ srdce aj myseľ. Pred očami mám tvoju dobrotu a konám podľa tvojej pravdy. Nevysedávam s daromníkmi a s pokrytcami sa neschádzam.“

Trpezlivo prijímajte výzvy sveta, ste v bezpečí Božej lásky.

8. 1. list Korinťanom 10: 12-14

Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať. Preto, moji milovaní, utekajte pred modloslužbou.“

Bez ohľadu na to, aké hrozné sa môže všetko zdať, buďte si istí, že Boh vás nikdy nevyskúša nad vašu schopnosť prežiť a preniesť sa cez to.

9. Žalm 100: 4-5.

Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými; chváľte ho a velebte jeho meno. Lebo Pán je dobrý; jeho milosrdenstvo trvá naveky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.“

Porozmýšľajte nad svojim životom a ďakujte za požehnanie Boha, ktoré vás obklopuje. Pán miluje vďačné srdce.

10. Kniha proroka Izaiáša 51:12

Ja, ja som to, čo vás poteším. Kto si, že sa bojíš človeka, čo zomrie, a syna ľudského, čo zhynie ako tráva?“

Nestarajte sa o názory iných; keď vám je ťažko, buďte pokorní a upokojte sa vo svojej viere.

11. List Rimanom 8:26

„Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.“

Boh nás pozná lepšie ako my. Obráťte sa na Pána v modlitbe a verte, že Duch Svätý bude skúmať naše srdcia a vedieť, čo potrebujeme.

12. 1. list Korinťanom 1: 8–10.

„On vás bude posilňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku.“

Božia láska, ktorá sa nám zjavuje skrze Jeho Syna Ježiša Krista, nikdy nesklame.

13. Žalm 34: 17–18

„Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo, a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme. Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.“

14. Evanjelium podľa Lukáša 12: 6–7

„Nepredáva sa päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabudne. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov!“

Boh sa stará o všetky svoje stvorenia. Každý vlas na vašej hlave je vzácny v očiach Božích. Nikdy ťa neopustí.

15. Žalm 23: 6

„Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.“

Vedzte to a pocítite to v hĺbke vašej bytosti: veriaci sú vždy v láskyplnej starostlivosti od Boha.

16. Žalm 46: 2

„Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.“

Boh je tu, teraz! V tejto chvíli čaká na vašu modlitbu, pripravený na útechu a pomoc.

17. Evanjelium podľa Lukáša 2: 10–11

„Ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“

Kristus sa narodil v Betleheme a je živý! Ďakujte a užívajte si pohodlie v neoceniteľnom Božom dare.

18. Evanjelium podľa Matúša 2:11

Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.“

Akékoľvek dary – obyčajná láskavosť, láska k blížnemu alebo zvláštny talent – napodobňujte mudrcov a dávajte ich Pánovi. Vaša odmena bude večná.

19. Evanjelium podľa Lukáša 24: 1–3

„V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli od hrobu odvalený, vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli.“

Pán vstal z mŕtvych! Rozjímajte o zázraku zmŕtvychvstania, premýšľajte o ňom v modlitbe a povzbudzujte sa.

20. Evanjelium podľa Jána 1:14, 17

„A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.“

Jánove nezabudnuteľné slová nám pripomínajú kľúčovú úlohu, ktorú hral náš Pán a Spasiteľ od nepamäti, a jeho spásnu milosť, ktorá je k dispozícii všetkým, ktorí sa k Nemu obracajú.

Pomáha vám sila modlitby?

Zaujal Vás článok, ktorý ste práve čítali? Budeme radi, ak ho podporíte lajkom, zdieľaním alebo komentárom. Ďakujeme 🙂

Najnovšie

Netušila, že je tehotná, kým nezačala rodiť v sanitke. Toto bol osud dieťaťa

27-ročná Chelsea Keenanová trpela jednej noci mučivými bolesťami chrbta,...

Po svojom vystúpení nemeckí krasokorčuliari okamžite skolabovali. Pozrite si ich a pochopíte prečo

Po svojej jazde skončil pár na zemi. Dôvod určite...

5 brutálne úprimných dôvodov, prečo sa muži nechcú ženiť! Niečo na tom bude pravda

Muži sa boja manželstva viac, ako si myslíme, ale...

Prečítaj si aj

Netušila, že je tehotná, kým nezačala rodiť v sanitke. Toto bol osud dieťaťa

27-ročná Chelsea Keenanová trpela jednej noci mučivými bolesťami chrbta,...

Po svojom vystúpení nemeckí krasokorčuliari okamžite skolabovali. Pozrite si ich a pochopíte prečo

Po svojej jazde skončil pár na zemi. Dôvod určite...

5 brutálne úprimných dôvodov, prečo sa muži nechcú ženiť! Niečo na tom bude pravda

Muži sa boja manželstva viac, ako si myslíme, ale...

Svojej mame som ukázala tajnú funkciu práčky. Z toho budete mať vždy úžitok

Keď premýšľame o našich domácich spotrebičoch, len zriedka zvažujeme...

Netušila, že je tehotná, kým nezačala rodiť v sanitke. Toto bol osud dieťaťa

27-ročná Chelsea Keenanová trpela jednej noci mučivými bolesťami chrbta, ktoré ju zobudili. Žena si kvôli bolesti, ktorá pripomínala predchádzajúci pôrod, zavolala záchranku. Ukázalo sa,...

Po svojom vystúpení nemeckí krasokorčuliari okamžite skolabovali. Pozrite si ich a pochopíte prečo

Po svojej jazde skončil pár na zemi. Dôvod určite pochopí každý z nás. V Pjongčangu dosiahol tento nemecký pár vrchol svojej kariéry. Aljona Savchenko a Bruno...

5 brutálne úprimných dôvodov, prečo sa muži nechcú ženiť! Niečo na tom bude pravda

Muži sa boja manželstva viac, ako si myslíme, ale nie nevyhnutne preto, že by sa báli zaviazať sa slobodnej žene, ako si väčšina ľudí...
Verified by MonsterInsights