120 klávesových skratiek na každú príležitosť alebo ako si uľahčiť prácu za počítačom!

Počítače sa stali neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Nachádzajú sa takmer v každej domácnosti a dokonca aj v práci je väčšinou potrebné s nimi vedieť pracovať. Ale ani zďaleka nie každý človek pozná všetky klávesové skratky, ktoré môžu prácu s počítačom urýchliť a zefektívniť.

«mysmezeny.sk!» pre vás vybrala 120 najpoužívanejších klávesových skratiek na všetky možné situácie, ktoré používajú Windows, MS Word, MS Excel, Firefox, Google Chrome, Gmail, Mac OS.

OPERAČNÝ SYSTÉM WINDOWS

 1. Ctrl+C – kopírovať.
 2. Ctrl+N – otvoriť nový dokument.
 3. Ctrl+S – uložiť.
 4. Ctrl+V – vložiť.
 5. Ctrl+W – zatvoriť okno.
 6. Ctrl+X – vyrezať.
 7. Ctrl+Y – zopakovať zrušenú akciu.
 8. Ctrl+Z – zrušiť poslednú zmenu.
 9. Ctrl+Home – vrátiť sa na začiatok dokumentu.
 10. Ctrl+End – presunúť sa na koniec.
 11. Windows+E – spustiť program Windows (Prieskumník).
 12. Windows+D – zobraziť plochu (minimalizuje všetky okná).
 13. Windows+U – vypnúť počítač.
 14. Alt+Tab – umožňuje prepínať medzi otvorenými oknami. Podržte Alt a niekoľkokrát stlačte Tab, po výbere požadujúceho okna, klávesy uvoľnite. Okrem toho môžete tiež použiť skratku Windows+Tab. V tom prípade šípkami vyberte požadované okno a stlačte Enter.
 15. Alt+Shift+Tab a Windows+Shift+Tab prepínajú okná v opačnom smere.
 16. Shift+F10 – otvorí kontextové okno aktuálneho okna a pomocou šípok nahor/nadol môžete vybrať funkciu. Táto skratka nahrádza pravé kliknutie myši.
 17. Ctrl+Alt+klávesa vám umožní napísať menej používané znaky ako €, #, &, ….

MS WORD

 1. Ctrl+Space – odobrať formátovanie vybranej oblasti. Zmení formátovanie nasledujúceho textu.
 2. Ctrl+Alt+Space – Ctrl+Space – spustí hlasové čítanie textu.
 3. Ctrl+0 – zmeniť medzeru medzi odsekmi.
 4. Ctrl+1 – určí odstup medzi riadkami.
 5. Ctrl+2 – určí dvojitý odstup medzi riadkami.
 6. Ctrl+5 – určí 1,5 odstup medzi riadkami.
 7. Alt+Shift+D – vypíše aktuálny dátum.
 8. Alt+Shift+T – vypíše aktuálny čas.

MS EXCEL

 1. F2 – otvára bunku a umožňuje jej úpravu.
 2. Ctrl+medzerník – vybrať stĺpec.
 3. Ctrl+Enter — vyplniť vybraté bunky rovnakými údajmi.
 4. Shift+medzerník – vybrať riadok.
 5. Ctrl+Home – prejsť na začiatok dokumentu, bunka A1 sa stane aktívnou.
 6. Ctrl+Page Up – prejsť na nasledujúcu kartu.
 7. Ctrl+Page Down – prejsť na predchádzajúcu kartu.
 8. Ctrl+1 – otvorí okno vloženia bunky.
 9. Ctrl+Shift+4 (Ctrl+$) – použije sa formát meny s dvoma desatinnými miestami.
 10. Ctrl+Shift+5 (Ctrl+%) – použije sa percentuálny formát.
 11. Ctrl+: (Ctrl+dvojbodka) – vypíše aktuálny čas.
 12. Ctrl+; (Ctrl+bodkočiarka)– vypíše aktuálny dátum.
 13. Ctrl+” (Ctrl+úvodzovky) – skopíruje hornú bunku do aktuálnej bunky.

GOOGLE CHROME

 1. F6, Ctrl+L alebo ALT+D – vyberie obsah panela s webovou adresou.
 2. F11 – otvorí aktuálnu stránku v režime celej obrazovky (na zrušenie režimu znova stlačte F11).
 3. Alt+Home — zobrazí domovskú adresu na aktuálnej záložke.
 4. Backspace alebo Alt+šípka doľava – vrátiť sa na predchádzajúcu stránku v histórii.
 5. Shift+Backspace alebo Alt+šípka vpravo – prejsť na nasledujúcu stránku v histórii.
 6. Ctrl+Shift+Delete – otvorí dialógové okno «Vymazať históriu»;
 7. Ctrl+Enter – pridáva www. pred vstupom do adresového riadku a .com za (to znamená, že „google“ sa stane „www.google.com“).
 8. Ctrl+Shift+N – otvorí nové okno v režime inkognito.
 9. Ctrl+Tab alebo Ctrl+Page Down – prejdite na nasledujúcu kartu.
 10. Ctrl+Shift+Tab alebo Ctrl+Page Up – prejdite na predchádzajúcu kartu.
 11. Ctrl+Shift+T – znova otvorte poslednú zatvorenú kartu.
 12. Ctrl+Shift+J – otvorí nástroj pre vývojárov kde si môžete pozrieť zdrojový kód stránky.
 13. Shift+Alt+T – prejsť na nástroje prehliadača; šípky – výber medzi nástrojmi, Enter – výber nástroja.
 14. Shift+Esc – otvorí «Správca úloh».
 15. Ctrl++ (plus) – zväčšuje rozsah stránky.
 16. Ctrl+– (mínus) — zmenšuje rozsah stránky.
 17. Ctrl+0 – vráti štandardný (100 %) rozsah stránky.
 18. Ctrl+1 – Ctrl+8 – prejsť na kartu s príslušným poradovým číslom.
 19. Ctrl+9 – prechod na poslednú kartu, vyhľadanie v predvolenom prehliadači.
 20. Ctrl+D – uloží aktuálnu stránku ako záložku.
 21. Ctrl+F alebo Ctrl+G – otvorí okno na vyhľadávanie textu.
 22. Ctrl+H – otvorí stránku histórie.
 23. Ctrl+J – otvorí stránku sťahovanie.
 24. Ctrl+K alebo Ctrl+E – presunie sa do panela s adresou.
 25. Ctrl+N – otvorí nové okno.
 26. Ctrl+O – otvorí okno prehliadača.
 27. Ctrl+P – začne tlačiť aktuálnu stránku.
 28. Ctrl+R alebo F5 – obnoví aktuálnu stránku.
 29. Ctrl+S – uloží aktuálnu stránku.
 30. Ctrl+T – otvorí novú kartu.
 31. Ctrl+U – otvorí zdrojový kód stránky. Vstup na paneli vo forme „view-source: page address“ tiež otvorí zdrojový kód stránky.
 32. Ctrl+W alebo Ctrl+F4 – zatvorí okno alebo aktuálnu stránku; okrem toho v prehliadači Google Chrome môžete využiť aj nasledovné skratky: Ctrl+klik na odkaz (klik ľavým tlačidlom alebo stredným kolieskom) otvorí odkaz na novej karte, ale ponechá otvorenú aktuálnu kartu; Ctrl+Shift+klik na odkaz (klik ľavým tlačidlom alebo stredným kolieskom) – otvorí odkaz na novej karte a zobrazí ho; Shift+klik na odkaz – otvorí odkaz v novom okne.

MOZILA FIREFOX

 1. F5 – obnoviť stránku.
 2. Medzerník – posúva stránku nadol.
 3. Shift+medzerník –posúva stránku nahor.
 4. Alt-Home – оotvorí domovskú stránku.
 5. Ctrl+Shift+T – znova otvorí naposledy zatvorenú kartu; / – otvorí vyhľadávacie okno textu.
 6. Ctrl++ (plus) – zväčšuje rozsah stránky.
 7. Ctrl+- (múnus) — zmenšuje rozsah stránky.
 8. Ctrl+D – uloží aktuálnu stránku ako záložku.
 9. Ctrl+F – otvorí textové vyhľadávacie pole.
 10. Ctrl+K – prechod na vyhľadávací panel.
 11. Ctrl+L – prechod na panel s adresou.
 12. Ctrl+T – otvorí novú kartu.
 13. Ctrl-W – zatvorí kartu; ako doplnok – používajte záložky. Ak si chcete zapamätať stránku čo sa vám páčila alebo ktorú často navštevujete vytvorte si záložky. Po uložení kliknite na záložku pravým tlačidlom myši a otvorte jej vlastnosti. Zakliknite «krátky názov» (zadajte kľúčové slovo), uložte. Napokon môžete dané kľúčové slovo zadať do panela s adresou a otvorí sa vám požadovaná stránka.

GMAIL

 1. Tab+Enter – odoslať správu; / – presun do vyhľadávacieho poľa.
 2. A – odpovedať všetkým.
 3. C – vytvoriť nový mail.
 4. F – preposlať mail.
 5. K – otvorí predchádzajúcu konverzáciu alebo presunie kurzor na predchádzajúci kontakt.
 6. J – otvorí ďalšiu konverzáciu alebo presunie kurzor na ďalší kontakt.
 7. M – skrýva reťazové správy, nasledujúca sa už neobjaví v prichádzajúcej pošte.
 8. N –otvorí nasledujúci mail v konverzácii.
 9. P – otvorí predchádzajúci mail v konverzácii.
 10. R – odpovedať.
 11. X — vyberá konverzáciu, ktorú následne môžete odstrániť, skryť alebo použiť inú akciu z ponuky.
 12. G+C – otvorí zoznam kontaktov.
 13. G+I – otvorí priečinok prichádzajúcich správ.
 14. G+S – otvorí priečinok odoslaných správ.
 15. Y+O – uloží aktuálnu konverzáciu a otvorí ďalší mail; #+O (alebo ]) – vymaže konverzáciu a otvorí nasledujúcu správu.
 16. Ctrl+S – uloží správu ako koncept.

OPERAČNÝ SYSTÉM MAC

 1. Option+Cmd+D – zobrazí alebo skryje panel.
 2. Dock Cmd+Option+H – skryje všetky programy okrem toho v ktorom pracujete.
 3. Cmd+W – zatvorí aktívne otvorené okno.
 4. Option+Cmd+W – zatvorí všetky okná
 5. Option+Cmd+šípka vpravo – otvorí adresár v programe Finder.
 6. Cmd+[ – presunie sa na prechádzajúcu zložku.
 7. Cmd+] – presunie sa na nasledujúcu zložku.
 8. Cmd+Shift+3 – skopíruje obrazovku do schránky.
 9. Cmd+Shift+4 – skopíruje iba časť obrazovky do schránky.
 10. Shift+Option+Cmd+Q – okamžitý výstup
 11. Shift+Cmd+Q – výstup o 2 minúty.
 12. Shift+Cmd+Delete – vymaže kôš.
 13. Cmd+T – otvorí nové okno v Safari.
 14. Cmd+K – otvorí serverové pripojenie.
 15. Shift+Cmd+? – otvorí pomocný dialóg.
 16. С – načíta DVD, CD, USB.
 17. Cmd+Option+I – otvorí okno «Inšpektor».
 18. Cmd+Option+Esc – vyberie program na nútené ukončenie.
 19. Cmd+ Option+tlačidlo napájania — uvedie počítač do režimu spánku.
 20. Cmd+Сtrl+tlačidlo napájania — spustí nútený reštart počítača.
 21. Cmd+Option+Сtrl+tlačidlo napájania — zatvorí všetky programy a vypne počítač.

Zapamätajte si tieto skratky a hlavne ich funkcie. Keď si zvyknete na ich používanie uvidíte, že vám robota na počítači pôjde oveľa ľahšie a rýchlejšie!

zdroj: mysmezeny.sk

Zaujal vás článok, ktorý ste práve čítali? Budeme radi, ak ho podporíte lajkom, zdieľaním alebo komentárom. Je to najlepší spôsob, ako zadarmo podporiť portál mysmezeny.sk, aby sme mohli aj naďalej pre vás pripravovať skvelé články. Ďakujeme 🙂

0 replies on “120 klávesových skratiek na každú príležitosť alebo ako si uľahčiť prácu za počítačom!”