piatok, 21 júna, 2024

120 klávesových skratiek na každú príležitosť alebo ako si uľahčiť prácu za počítačom!

Počítače sa stali neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Nachádzajú sa takmer v každej domácnosti a dokonca aj v práci je väčšinou potrebné s nimi vedieť pracovať. Ale ani zďaleka nie každý človek pozná všetky klávesové skratky, ktoré môžu prácu s počítačom urýchliť a zefektívniť.

«mysmezeny.sk!» pre vás vybrala 120 najpoužívanejších klávesových skratiek na všetky možné situácie, ktoré používajú Windows, MS Word, MS Excel, Firefox, Google Chrome, Gmail, Mac OS.

OPERAČNÝ SYSTÉM WINDOWS

 1. Ctrl+C – kopírovať.
 2. Ctrl+N – otvoriť nový dokument.
 3. Ctrl+S – uložiť.
 4. Ctrl+V – vložiť.
 5. Ctrl+W – zatvoriť okno.
 6. Ctrl+X – vyrezať.
 7. Ctrl+Y – zopakovať zrušenú akciu.
 8. Ctrl+Z – zrušiť poslednú zmenu.
 9. Ctrl+Home – vrátiť sa na začiatok dokumentu.
 10. Ctrl+End – presunúť sa na koniec.
 11. Windows+E – spustiť program Windows (Prieskumník).
 12. Windows+D – zobraziť plochu (minimalizuje všetky okná).
 13. Windows+U – vypnúť počítač.
 14. Alt+Tab – umožňuje prepínať medzi otvorenými oknami. Podržte Alt a niekoľkokrát stlačte Tab, po výbere požadujúceho okna, klávesy uvoľnite. Okrem toho môžete tiež použiť skratku Windows+Tab. V tom prípade šípkami vyberte požadované okno a stlačte Enter.
 15. Alt+Shift+Tab a Windows+Shift+Tab prepínajú okná v opačnom smere.
 16. Shift+F10 – otvorí kontextové okno aktuálneho okna a pomocou šípok nahor/nadol môžete vybrať funkciu. Táto skratka nahrádza pravé kliknutie myši.
 17. Ctrl+Alt+klávesa vám umožní napísať menej používané znaky ako €, #, &, ….

MS WORD

 1. Ctrl+Space – odobrať formátovanie vybranej oblasti. Zmení formátovanie nasledujúceho textu.
 2. Ctrl+Alt+Space – Ctrl+Space – spustí hlasové čítanie textu.
 3. Ctrl+0 – zmeniť medzeru medzi odsekmi.
 4. Ctrl+1 – určí odstup medzi riadkami.
 5. Ctrl+2 – určí dvojitý odstup medzi riadkami.
 6. Ctrl+5 – určí 1,5 odstup medzi riadkami.
 7. Alt+Shift+D – vypíše aktuálny dátum.
 8. Alt+Shift+T – vypíše aktuálny čas.

MS EXCEL

 1. F2 – otvára bunku a umožňuje jej úpravu.
 2. Ctrl+medzerník – vybrať stĺpec.
 3. Ctrl+Enter — vyplniť vybraté bunky rovnakými údajmi.
 4. Shift+medzerník – vybrať riadok.
 5. Ctrl+Home – prejsť na začiatok dokumentu, bunka A1 sa stane aktívnou.
 6. Ctrl+Page Up – prejsť na nasledujúcu kartu.
 7. Ctrl+Page Down – prejsť na predchádzajúcu kartu.
 8. Ctrl+1 – otvorí okno vloženia bunky.
 9. Ctrl+Shift+4 (Ctrl+$) – použije sa formát meny s dvoma desatinnými miestami.
 10. Ctrl+Shift+5 (Ctrl+%) – použije sa percentuálny formát.
 11. Ctrl+: (Ctrl+dvojbodka) – vypíše aktuálny čas.
 12. Ctrl+; (Ctrl+bodkočiarka)– vypíše aktuálny dátum.
 13. Ctrl+” (Ctrl+úvodzovky) – skopíruje hornú bunku do aktuálnej bunky.

GOOGLE CHROME

 1. F6, Ctrl+L alebo ALT+D – vyberie obsah panela s webovou adresou.
 2. F11 – otvorí aktuálnu stránku v režime celej obrazovky (na zrušenie režimu znova stlačte F11).
 3. Alt+Home — zobrazí domovskú adresu na aktuálnej záložke.
 4. Backspace alebo Alt+šípka doľava – vrátiť sa na predchádzajúcu stránku v histórii.
 5. Shift+Backspace alebo Alt+šípka vpravo – prejsť na nasledujúcu stránku v histórii.
 6. Ctrl+Shift+Delete – otvorí dialógové okno «Vymazať históriu»;
 7. Ctrl+Enter – pridáva www. pred vstupom do adresového riadku a .com za (to znamená, že „google“ sa stane „www.google.com“).
 8. Ctrl+Shift+N – otvorí nové okno v režime inkognito.
 9. Ctrl+Tab alebo Ctrl+Page Down – prejdite na nasledujúcu kartu.
 10. Ctrl+Shift+Tab alebo Ctrl+Page Up – prejdite na predchádzajúcu kartu.
 11. Ctrl+Shift+T – znova otvorte poslednú zatvorenú kartu.
 12. Ctrl+Shift+J – otvorí nástroj pre vývojárov kde si môžete pozrieť zdrojový kód stránky.
 13. Shift+Alt+T – prejsť na nástroje prehliadača; šípky – výber medzi nástrojmi, Enter – výber nástroja.
 14. Shift+Esc – otvorí «Správca úloh».
 15. Ctrl++ (plus) – zväčšuje rozsah stránky.
 16. Ctrl+– (mínus) — zmenšuje rozsah stránky.
 17. Ctrl+0 – vráti štandardný (100 %) rozsah stránky.
 18. Ctrl+1 – Ctrl+8 – prejsť na kartu s príslušným poradovým číslom.
 19. Ctrl+9 – prechod na poslednú kartu, vyhľadanie v predvolenom prehliadači.
 20. Ctrl+D – uloží aktuálnu stránku ako záložku.
 21. Ctrl+F alebo Ctrl+G – otvorí okno na vyhľadávanie textu.
 22. Ctrl+H – otvorí stránku histórie.
 23. Ctrl+J – otvorí stránku sťahovanie.
 24. Ctrl+K alebo Ctrl+E – presunie sa do panela s adresou.
 25. Ctrl+N – otvorí nové okno.
 26. Ctrl+O – otvorí okno prehliadača.
 27. Ctrl+P – začne tlačiť aktuálnu stránku.
 28. Ctrl+R alebo F5 – obnoví aktuálnu stránku.
 29. Ctrl+S – uloží aktuálnu stránku.
 30. Ctrl+T – otvorí novú kartu.
 31. Ctrl+U – otvorí zdrojový kód stránky. Vstup na paneli vo forme „view-source: page address“ tiež otvorí zdrojový kód stránky.
 32. Ctrl+W alebo Ctrl+F4 – zatvorí okno alebo aktuálnu stránku; okrem toho v prehliadači Google Chrome môžete využiť aj nasledovné skratky: Ctrl+klik na odkaz (klik ľavým tlačidlom alebo stredným kolieskom) otvorí odkaz na novej karte, ale ponechá otvorenú aktuálnu kartu; Ctrl+Shift+klik na odkaz (klik ľavým tlačidlom alebo stredným kolieskom) – otvorí odkaz na novej karte a zobrazí ho; Shift+klik na odkaz – otvorí odkaz v novom okne.

MOZILA FIREFOX

 1. F5 – obnoviť stránku.
 2. Medzerník – posúva stránku nadol.
 3. Shift+medzerník –posúva stránku nahor.
 4. Alt-Home – оotvorí domovskú stránku.
 5. Ctrl+Shift+T – znova otvorí naposledy zatvorenú kartu; / – otvorí vyhľadávacie okno textu.
 6. Ctrl++ (plus) – zväčšuje rozsah stránky.
 7. Ctrl+- (múnus) — zmenšuje rozsah stránky.
 8. Ctrl+D – uloží aktuálnu stránku ako záložku.
 9. Ctrl+F – otvorí textové vyhľadávacie pole.
 10. Ctrl+K – prechod na vyhľadávací panel.
 11. Ctrl+L – prechod na panel s adresou.
 12. Ctrl+T – otvorí novú kartu.
 13. Ctrl-W – zatvorí kartu; ako doplnok – používajte záložky. Ak si chcete zapamätať stránku čo sa vám páčila alebo ktorú často navštevujete vytvorte si záložky. Po uložení kliknite na záložku pravým tlačidlom myši a otvorte jej vlastnosti. Zakliknite «krátky názov» (zadajte kľúčové slovo), uložte. Napokon môžete dané kľúčové slovo zadať do panela s adresou a otvorí sa vám požadovaná stránka.

GMAIL

 1. Tab+Enter – odoslať správu; / – presun do vyhľadávacieho poľa.
 2. A – odpovedať všetkým.
 3. C – vytvoriť nový mail.
 4. F – preposlať mail.
 5. K – otvorí predchádzajúcu konverzáciu alebo presunie kurzor na predchádzajúci kontakt.
 6. J – otvorí ďalšiu konverzáciu alebo presunie kurzor na ďalší kontakt.
 7. M – skrýva reťazové správy, nasledujúca sa už neobjaví v prichádzajúcej pošte.
 8. N –otvorí nasledujúci mail v konverzácii.
 9. P – otvorí predchádzajúci mail v konverzácii.
 10. R – odpovedať.
 11. X — vyberá konverzáciu, ktorú následne môžete odstrániť, skryť alebo použiť inú akciu z ponuky.
 12. G+C – otvorí zoznam kontaktov.
 13. G+I – otvorí priečinok prichádzajúcich správ.
 14. G+S – otvorí priečinok odoslaných správ.
 15. Y+O – uloží aktuálnu konverzáciu a otvorí ďalší mail; #+O (alebo ]) – vymaže konverzáciu a otvorí nasledujúcu správu.
 16. Ctrl+S – uloží správu ako koncept.

OPERAČNÝ SYSTÉM MAC

 1. Option+Cmd+D – zobrazí alebo skryje panel.
 2. Dock Cmd+Option+H – skryje všetky programy okrem toho v ktorom pracujete.
 3. Cmd+W – zatvorí aktívne otvorené okno.
 4. Option+Cmd+W – zatvorí všetky okná
 5. Option+Cmd+šípka vpravo – otvorí adresár v programe Finder.
 6. Cmd+[ – presunie sa na prechádzajúcu zložku.
 7. Cmd+] – presunie sa na nasledujúcu zložku.
 8. Cmd+Shift+3 – skopíruje obrazovku do schránky.
 9. Cmd+Shift+4 – skopíruje iba časť obrazovky do schránky.
 10. Shift+Option+Cmd+Q – okamžitý výstup
 11. Shift+Cmd+Q – výstup o 2 minúty.
 12. Shift+Cmd+Delete – vymaže kôš.
 13. Cmd+T – otvorí nové okno v Safari.
 14. Cmd+K – otvorí serverové pripojenie.
 15. Shift+Cmd+? – otvorí pomocný dialóg.
 16. С – načíta DVD, CD, USB.
 17. Cmd+Option+I – otvorí okno «Inšpektor».
 18. Cmd+Option+Esc – vyberie program na nútené ukončenie.
 19. Cmd+ Option+tlačidlo napájania — uvedie počítač do režimu spánku.
 20. Cmd+Сtrl+tlačidlo napájania — spustí nútený reštart počítača.
 21. Cmd+Option+Сtrl+tlačidlo napájania — zatvorí všetky programy a vypne počítač.

Zapamätajte si tieto skratky a hlavne ich funkcie. Keď si zvyknete na ich používanie uvidíte, že vám robota na počítači pôjde oveľa ľahšie a rýchlejšie!

zdroj: mysmezeny.sk

Zaujal Vás článok, ktorý ste práve čítali? Budeme radi, ak ho podporíte lajkom, zdieľaním alebo komentárom. Ďakujeme 🙂

Najnovšie

UROBÍM 50 kusov naraz! Za 5 minút sú pripravené! Stačí zmiešať tvaroh s kefírom

Lahodné a voňavé tvarohové palacinky. Úspešné tvarohové cesto, ktoré...

Prežila som nehodu a následne ochrnula. Robím ale niečo, čo nikto neuhádne

Pred 17 rokmi sa v severnej Kalifornii stala hrozná...

Sťažoval sa na bolesť hlavy. Keď lekári zistili príčinu, neverili vlastným očiam

V medicíne, kde diagnostika často pripomína detektívne vyšetrovanie, môžu...

Žena, ktorá bola po autonehode 5 rokov v kóme, sa prebrala zo smiechu na vtipe svojej matky

Matka troch detí, ktorá bola po vážnej autonehode 5...

Prečítaj si aj

UROBÍM 50 kusov naraz! Za 5 minút sú pripravené! Stačí zmiešať tvaroh s kefírom

Lahodné a voňavé tvarohové palacinky. Úspešné tvarohové cesto, ktoré...

Prežila som nehodu a následne ochrnula. Robím ale niečo, čo nikto neuhádne

Pred 17 rokmi sa v severnej Kalifornii stala hrozná...

Sťažoval sa na bolesť hlavy. Keď lekári zistili príčinu, neverili vlastným očiam

V medicíne, kde diagnostika často pripomína detektívne vyšetrovanie, môžu...

Žena, ktorá bola po autonehode 5 rokov v kóme, sa prebrala zo smiechu na vtipe svojej matky

Matka troch detí, ktorá bola po vážnej autonehode 5...

Čím sa vyznačuje spoľahlivá prepravná spoločnosť?

Prepravné spoločnosti získavajú aj v našich končinách na veľmi vysokej...

UROBÍM 50 kusov naraz! Za 5 minút sú pripravené! Stačí zmiešať tvaroh s kefírom

Lahodné a voňavé tvarohové palacinky. Úspešné tvarohové cesto, ktoré sa bude hodiť každému. Tento recept pečiem už mnoho rokov. Jediné, na čo si musíte...

Prežila som nehodu a následne ochrnula. Robím ale niečo, čo nikto neuhádne

Pred 17 rokmi sa v severnej Kalifornii stala hrozná nehoda - čelne sa zrazili dve autá. Traja ľudia zomreli na mieste a štvrtá, 17-ročná...

Sťažoval sa na bolesť hlavy. Keď lekári zistili príčinu, neverili vlastným očiam

V medicíne, kde diagnostika často pripomína detektívne vyšetrovanie, môžu niekedy aj tie najbanálnejšie príznaky viesť k odhaleniu prekvapivých príčin.Príbehy pacientov, ktorí dlho bojovali s...
Verified by MonsterInsights