Šalamúnove príslovia: Šesť hlavných zásad finančnej prosperity

Hoci je princípov týkajúcich sa tejto problematiky viac, stačí, ak si prečítate tie najzákladnejšie a najviac sa opakujúce. Sme presvedčení, že najmúdrejší a najbohatší človek rozumel spravovaniu peňazí a ich množeniu.

  1. Bohu dávaj božie

Cti Hospodina darmi svojho imania a prvotinami z každého svojho výnosu. Tak sa ti naplnia stodoly hojnosťou a muštom pretečú tvoje kade. (Príslovie 3: 10-9)

V židovskom zákone Pán prikázal svojmu ľudu, aby platil desiatok – to znamená prvé plody z akéhokoľvek zisku. Keďže v tom čase bolo vyvinuté poľnohospodárstvo, dávali sa desiatky z jedla, vína a mäsa.

Náš zisk sú teraz peniaze. A tým, že dávate časť Bohu a jeho dielu, spĺňate hlavný zákon hojnosti. Všemohúci požehná a ochráni zvyšných 90% vášho príjmu!

eyeglasses in top of bookUnsplash
  1. Hľadajte múdrosť, nie peniaze

Veď zisk z nej je lepší ako zisk zo striebra, a úžitok z nej je nad rýdze zlato. Príslovia 3:14

Ako sa zo Šalamúna stal najbohatší a najvplyvnejší muž na svete? Prosil Boha o múdrosť a hľadal ju každý deň v každom detaile: pozoroval prírodu, ľudí, ich slová a činy.

Šalamún robil závery zo všetkého, čo videl a uvádza to do praxe. Vďaka nadobudnutej múdrosti sa stal slávnym a bohatým.

  1. Pomáhajte ľuďom

Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci vykonať to. Nevrav svojmu blížnemu: Choď a inokedy príď, zajtra ti dám – ak to máš pri sebe. Príslovia 3: 27–28

Keď máte možnosť pomôcť – pomôžte! Pomôcť môžu peniaze, veci, slová, podpora, čas. Všetko, čo môžete dať ľuďom, keď to skutočne potrebujú – urobte to bez čakania na najlepší okamih, pretože zajtra už tú pomoc možno nebudú potrebovať.

Dnes máte najlepšiu šancu podať pomocnú ruku a získať požehnanie od Stvoriteľa.

Niekto dáva priehrštím, a ešte mu pribúda, niekto šetrí viac, ako sa patrí, a má nedostatok. Dobročinný človek bude bohato nasýtený, kto občerství, bude občerstvený. Príslovia 11: 24–25

  1. Buďte verní

Oddiaľ od nej svoju cestu a nepribližuj sa k dverám jej domu, aby si svoju česť nedal iným a svoje roky ukrutníkovi, aby sa cudzí nenasycovali tvojou silou, a čo máš ťažko získané, aby nešlo do domu cudzinca. Príslovia 5: 8-10

Veľmi zaujímavý princíp. V Prísloviach hovorí Šalamún mnoho o vernosti, väčšinou manželskej, ale túto zásadu je možné prijať aj vo vzťahu k ľuďom a podnikaniu.

Keď ste niečomu verní, investujete do toho, staviate si tehly. Keď upriamujete pozornosť kade-tade, zbytočne strácate energiu a majetok. Popremýšľajte o tom.

  1. Nebuďte leniví

Šalamún nebol jedným z tých kráľov, ktorí ležali v komnatách a nič nerobili. Neustále niečo robil, staval, vybavoval. A vedel, že nečinnosť je priamou cestou k chudobe.

Ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať – tvoja chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako zlodej. Príslovia 6: 10–11

Lenivá ruka spôsobuje chudobu, ale ruka usilovných obohacuje. Príslovia 10: 4

Kto si obrába pole, bude mať dosť chleba, ale kto sa zháňa po márnostiach, nemá rozum. Z ovocia svojich úst každý bude nasýtený dobrým, človek dostane odplatu za to, čo spravil inému. Príslovia 12:11, 14

Produktivita niečoho. Nečakajte, že sa niečo zmení samo od seba. Zmena sa začína vašimi činmi! A finančná spokojnosť o to viac!

  1. Učte sa!

Prijmite moje napomenutie, nie striebro, poznanie radšej ako rýdze zlato. Lebo cennejšia je múdrosť ako korále, nevyrovnajú sa jej nijaké vzácnosti.  U mňa je bohatstvo a česť, trvalý blahobyt a spravodlivosť. Moje ovocie je lepšie ako zlato, i rýdze zlato, a môj výnos je nad najlepšie striebro.  Príslovia 8: 10-11, 18-19

Znalosti a sebarozvoj sú najcennejším prínosom, aký môže človek urobiť. Bolo to tak v staroveku (školenie mohli absolvovať iba vyvolení), a je to tak aj teraz.

Získajte nové zručnosti v podnikaní, ktoré sa vám páčia, učte sa jazyky, rozvíjajte svoju osobnosť vo všetkých oblastiach – a verte mi, váš finančný blahobyt porastie!

A samozrejme všetko, čo máte, je vo vašom živote dar od Boha. V skutočnosti nemáme nič vlastné, ale dôveruje nám niečo zhora.

Milujte Boha, verte v Neho, ďakujte mu – a sklady vo vašom živote budú plné peňazí, lásky a šťastia!

Zdroj: otozh.com.ua

Zaujal vás článok, ktorý ste práve čítali? Budeme radi, ak ho podporíte lajkom, zdieľaním alebo komentárom. Je to najlepší spôsob, ako zadarmo podporiť portál mysmezeny.sk, aby sme mohli aj naďalej pre vás pripravovať skvelé články. Ďakujeme 🙂

0 replies on “Šalamúnove príslovia: Šesť hlavných zásad finančnej prosperity”