Mám po starostiach, pretože svoje problémy riešim jednoducho inak

Možno ste si niekedy povedali, že je toho na vás už naozaj moc a nátlak spoločnosti jednoducho nezvládate. Ak sa k tomu pridajú problémy, ktoré to ešte len zhoršujú, zdá sa vám, akoby celý svet na vás padal. Dnes tomu môže byť ale úplne inak, pretože vám konfliktné situácie pomôžeme vyriešiť veľmi jednoduchou cestou a spôsobom –  procesom mediácie.

Vďaka nemu získate na seba oveľa viac času, budete si môcť po náročnom dni a bez ďalších zbytočných problémov ľahnúť na príjemnú matrac, relaxovať a venovať sa oveľa dôležitejším veciam.

Čo je mediácia?

Mediácia prebieha v dôvernom dobrovoľnom procese, v ktorom špeciálne vyškolená a neutrálna osoba, ktorá sa nazýva mediátor, pomáha konkrétnym stranám dosiahnuť uzavretie dohody v spore alebo udržať kontrolu nad  tým, čo by sa mohlo riešiť bez prítomnosti súdov a ďalších zbytočných výdavkov. Vyhľadávanie mediácie je preto bežnými ľuďmi veľmi časté.

Ako výhodné je použitie mediácie?

Sprostredkovanie tohto procesu riešenia sporov vám prináša výsledky, pretože:

 • ľudia, ktorí majú konflikt medzi sebou, začínajú spolu komunikovať;
 • stranám konfliktu pomáha mediácia dosiahnuť vzájomné porozumenie;
 • strany majú motiváciu nájsť kontaktné miesta;
 • je známe, že každý má svoj vlastný názor, ktorý si zaslúži rešpekt;
 • pri mediácii sa kladie dôraz na základné alebo skutočné záujmy zúčastnených strán;
 • pozornosť sa venuje budúcnosti aj minulosti;
 • ide o pomoc stranám pri vývoji konštruktívnych riešení;
 • zodpovednosť za určenie výsledkov nesú samotné strany;
 • stranám sa pomáha pri uzatváraní dohôd, ktoré by uspokojili všetky ich potreby.

Čo môžete očakávať po sprostredkovaní mediácie?

Alternatívne riešenie sporov je veľmi prínosné a opäť pripomíname, že aj lacnejšie, pretože súdne dohry bývajú na financie oveľa náročnejšie. Po aplikovaní mediácie môžete očakávať:

 • vyriešenie sporu k spokojnosti oboch strán;
 • podpísanú dohodu, ktorá bude mať právnu silu ako zmluva;

 

Všetko je  samozrejme riešené za predpokladu kľúčových prvkov procesu mediácie, ktorými sú:

 • diskrétnosť – mediácia môže pomôcť chrániť vaše súkromie, pretože na rozdiel od súdov je mediácia dôverným procesom.
 • neformálnosť a flexibilita – sprostredkovanie formy riešenia sa líši od súdu, ktorý je oficiálny a dodržiava prísne normy.
 • nestrannosť – proces je dôverný, v dôsledku čoho diskusie počas mediácie, predložené návrhy a dokumenty vypracované na účely mediácie nemožno neskôr použiť ako priamy dôkaz na súde.
 • kontrola – kontrola záleží na oboch stranách; ak nesúhlasia s podmienkami urovnania, dohoda sa nepovažuje za dosiahnutú.
 • žiadne riziko – sprostredkovateľ nie je sudcom, a preto nemôže voči stranám prijať žiadne rozhodnutie – pomáha pochopiť.

Výhody

Sprostredkovanie mediácie má v porovnaní s inými súdnymi postupmi niekoľko výhod. Účinnosť  je viac ako  70 percent a miera spokojnosti účastníkov presahuje až 85 % aj keď sa nedosiahlo vyrovnanie.

Sprostredkovanie môže byť navyše rýchlo organizované. Ani prostredie nie je formálne a často pre bežných ľudí príjemnejšie. Realizácia tohto spôsobu riešenia sporov znižuje aj čas potrebný na riadenie konfliktov alebo rozdielov. Znižuje sa úroveň napätia medzi zúčastnenými stranami, zlepšujú vzťahy a kontrolujú jednotlivé výsledky. Ak ste sa teda ocitli v spore, vyskúšajte ho riešiť mediáciou.

0 replies on “Mám po starostiach, pretože svoje problémy riešim jednoducho inak”