V akom veku pojdete do dôchodku vy? Prečítajte si najnovšie rozhodnutie našej vlády

Najnovší ústavný zákon, schválený 91 hlasmi, má nadobudnúť účinnosť od 1. júla tohto roka a hovorí o veku, v ktorom pôjdu do dôchodku všetci Slováci. Zákon hovorí o maximálnom dôchodkovom veku 64 rokov, pričom ženy do dôchodku budú odchádzať skôr podľa toho, či vychovávali dieťa.

Prijatie ústavného zákona sa dlho odkladalo, pretože Smer-SD nemal dostatočnú podporu od iných politických strán. Nakoniec sa to však podarilo a zákon sa prijal nadpolovičnou väčšinou hlasov od Smeru-SD, SNS, ĽSNS, či poslancov z iných strán ako napríklad  Eleméra Jakaba, Petra Vörösa, Ladislava Balódiho z Mosta-Híd.

Mnoho odborníkov sa s limitom veku nechcelo uspokojiť a je to podľa nich chyba. Tak či onak je dnes zákon prijatý a čoskoro bude aj platný. Ústavný zákon teda hovorí o veku potrebnom na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, ktoré po novom nesmie presiahnuť 64 rokov.

Ženy si tento vek skrátia a to výchovou ich dieťaťa. Podľa zákona na prvé dieťa pripadá zníženie dôchodkového veku o 6 mesiacov a tak teda budú ženy s dvoma deťmi odchádzať do dôchodku vo veku 63 rokov. Ženy s troma a viac deťmi nastúpia na dôchodok o rok a pol skôr ako ženy bez detí.

V návrhu ústavného zákona sa píše: ,,Týmto sa vyjadruje ústavná podpora plnohodnotnej výchove detí ako fundamentálnemu predpokladu pozitívneho demografického vývoja.“

Zákon sa okrem garantovaného dôchodku zmieňuje aj o minimálnej mzde, o odmene za vykonanú prácú a o dôchodkovom zabezpečení a to konkrétne: „Každý zamestnanec má právo, aby jeho odmena za vykonanú prácu nebola nižšia ako minimálna mzda. Primerané hmotné zabezpečenie v starobe sa vykonáva prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového sporenia. Štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok.“

zdroj:aktuality.sk