Prečo už telesné tresty nie sú najlepším spôsobom výchovy?

Nie je tajomstvom, že v minulosti sme sa neraz stretávali s tým, ako sa rodičia a učitelia snažili dať deťom lekciu v podobe fyzického trestu.

Až do konca minulého storočia bolo fyzické trestanie detí všeobecne akceptované na celom svete. Potom sa asi 50 krajín rozhodlo zakázať používanie telesných trestov, nech už išlo o akúkoľvek situáciu.

Rodičia, ktorí bili svoje deti, tvrdia, že aj oni sami boli ako deti bité a nič strašné sa im nestalo. Takto však vyzerajú následky telesných trestov u detí…

  1. Zvýšená agresivita

Deti, ktoré trpia, sú s väčšou pravdepodobnosťou agresívne voči svojim rovesníkom, schvaľujú násilie vo vzťahoch a zastrašujú ostatných.

  1. Zlé správanie sa zhoršuje

Telesné tresty boli spojené s negatívnym správaním, ako je posmech, klamstvá, podvody, záškoláctvo, účasť na trestných činoch a podobne.

  1. Problémy týkajúce sa duševného zdravia

Bitky spôsobujú nielen fyzickú, ale aj emocionálnu bolesť. Vedú k poruchám správania, depresii, pokusom o samovraždu.

  1. Znížené kognitívnych schopností

Štúdie ukázali, že u dospelých, ktorí boli vystavení telesným trestom, bola menšia pravdepodobnosť, že vyštudovali vysokú školu a mali úspešnú kariéru.

  1. Neustály kolotoč

Štúdia z roku 2011 potvrdzuje, že bité deti častejšie používajú násilie ako prostriedok riešenia problémov.

Áno, keď je dieťa vrtošivé, nepočúva, je to zlé. Našťastie však existujú aj bezpečnejšie alternatívne metódy vzdelávania:

  • verbálna komunikácia – veďte s deťmi úprimnú debatu.
  • Vysvetliť im dôsledky ich konania
  • Zrušte im privilégiá – môže to byť telefón alebo niečo iné, ale nie životne dôležité veci, akou je napríklad jedlo
  • Urobte si oddychový čas a potom sa vráťte ku konverzácii
  • Dajte dieťaťu možnosť popremýšľať o svojom správaní.

A ako sa vyrovnávate s detskými záchvatmi hnevu vy?