Chudobní ľudia zomrú skôr ako bohatí. Klimatické zmeny nezasiahnu každého rovnako

Klimatické zmeny a ich následky sa týkajú každého z nás no ak sa o túto problematiku nebudú zaujímať aj tí na najvyšších miestach, budeme sa musieť s následkami vysporiadať sami.

Podľa „scenára“ uvedeného na portáli insider.com, budú mať klimatické zmeny a ich následky najväčší vplyv na chudobných ľudí. Tí totiž nemajú dostatok financií na to aby sa presunuli alebo presťahovali na miesto, ktoré je menej postihnuté klimatickými zmenami.

 

Image result for poor vs rich

Zdroj: newmatilda.com

 

Globálnymi problémami, ako sú napríklad spomínané klimatické zmeny, sa zaoberajú najmä výskumníci a vedci, ktorí dokážu nájsť východisko ako bojovať takýmito zmenami.

No tento klimatický problém je taktiež otázkou pre expertov na ľudské práva. Jedným z nich je aj Philip Alston, nezávislý expert na ľudské práva a otázky extrémnej chudoby, ktorý pracuje pre OSN.

 

Image result for philip alston

Zdroj: devex.com

 

To že sa tí najvyšší nezaoberajú klimatickými zmenami môže vyústiť až do katastrofy, v ktorej hrajú svoju rolu aj ľudské práva. Tí ľudia, ktorí sú najchudobnejší budú čeliť ohrozeniu klimatickými zmenami kedy im môže hroziť aj smrť.

Alston vo svojom oznámení pre OSN vyhlasuje, že chudobní budú čeliť potravinovej neistote, nútenej migrácii, rôznym chorobám a dokonca aj smrti.

Najhoršie je to, že ľudia, ktorí nie sú zodpovední za tieto klimatické zmeny budú nimi najviac ohrozené. Aj keď obyvatelia rozvojových krajín nebudú sami, ktorí budú čeliť následkom klimatických zmien, budú nimi najviac postihnutí.

 

Image result for poor people

Zdroj: pixabay.com

 

„Do roku 2030 by mohlo spadať do skupiny chudoby ďalší 120 miliónov ľudí. Práve zmena klímy ohrozuje posledných päťdesiat rokov pokrok vo vývoji, globálnom zdraví a znižovaní chudoby. Problémom je, že väčšina orgánov pre ľudské práva sa sotva začala stretávať s tým, čo klimatické zmeny predstavujú pre ľudské práva,“ vyjadril sa Alston.

 

„Ľudia žijúci v chudobe majú tendenciu žiť v oblastiach, ktoré sú citlivejšie na zmenu klímy.

Takisto bývajú v menej odolných príbytkoch, ktoré môžu byť veľmi jednoducho zničené. Rovnako majú omnoho menej podpory z finančných systémov, ktoré by im mohli pomôcť. Ich živobytie a majetok sú tak omnoho viac zraniteľné voči prírodným katastrofám, ktoré so sebou prinášajú choroby, prudký nárast cien potravín, postihnutie či až smrť,“ vysvetľuje Alston dôvod, prečo obyvatelia rozvojových krajín budú najviac postihnutí klimatickými zmenami.

 

People, Homeless, Male, Poverty, Social, Person

Zdroj: pixabay.com

 

Tieto problémy si vieme predstaviť, keďže podobné situácie už kedysi nastali. Podľa Alstona, v tomto storočí zomrelo na katastrofy v chudobných krajinách sedemkrát viac ľudí ako v bohatých krajinách. Práve klimatické zmeny môžu tieto fakty iba zhoršiť.

 

Image result for catastrophe in poverty

Zdroj: news.un.org

 

„Niektorí ľudia a krajiny sa stali nesmierne bohatými vďaka emisiám, ktoré vypustili do ovzdušia. Svoju daň si však nezaplatili,“ spomína sa v Alstonovej správe.„Kvôli týmto problémom riskujeme scenár „klimatického arpatheidu“, v ktorom bohatí uniknú vďaka financiám hladu, konfliktom a ďalším problémom, zatiaľ čo zvyšok sveta ostane trpieť.“

 

Image result for hunger in poverty

Zdroj: tcglobalissues.blogspot.com

 

„Opatrenia v oblasti klímy by sa nemali vnímať ako prekážka hospodárskeho rastu, ale ako podnet na oddelenie hospodárskeho rastu od emisií a následné zlepšenie práv a úsilie o odstránenie chudoby,“ dodáva Alston.

 

Problémy týkajúce sa klimatických zmien sú súčasťou našich životov už dlhšie no mnoho kompetentných orgánov v tejto otázke ešte nezačali nič riešiť.

Preto sa k následkom klimatických zmien pridružili aj problémy s ľudskými právami. Alston preto navrhuje riešenia ako sú napríklad zmeny v štruktúre svetového hospodárstva (prechod na udržateľné a zelené hospodárstvo) a zabezpečenie stabilnej a spravodlivej bezpečnostnej siete pre ohrozených pracovníkov, ktorí môžu prísť o svoju prácu.

 

Zdroj: pixabay.com

zdroj:interez.sk

Zaujal vás článok, ktorý ste práve čítali? Budeme radi, ak ho podporíte lajkom, zdieľaním alebo komentárom. Je to najlepší spôsob, ako zadarmo podporiť portál mysmezeny.sk, aby sme mohli aj naďalej pre vás pripravovať skvelé články. Ďakujeme 🙂

0 replies on “Chudobní ľudia zomrú skôr ako bohatí. Klimatické zmeny nezasiahnu každého rovnako”