Pápež František povedal: „Cirkev, ktorá nepomáha ľuďom v núdzi, je len biznis.“

Ešte v roku 2013 časopis Time vyhlásil Františka za „Muža Roka“ a nazval ho pápežom všetkých ľudí. Nová hlava katolíckej cirkvi je naozaj známa svojou jednoduchosťou a demokraciou: hlavným cieľom jeho práce je pomoc chudobným.

Hneď po tom, ako začal pracovať vo funkcii pápeža vyhlásil, že chce vybudovať „chudobnú cirkev pre chudobných“ – niektorí ho za toto vyhlásenie dokonca nazývali komunistom, no samotný pápež takéto tvrdenie odmieta.

Pápež František odsúdil všetky náboženské inštitúcie, ktoré využili príležitosť na neplatenie daní, aby sa mohli obohatiť, namiesto toho, aby tieto peniaze presmerovali na tých, ktorí to skutočne potrebujú.

„Náboženské inštitúcie neplatia dane, ale ak sa zmenia na hotely alebo konferenčné centrá, musia platiť dane a poplatky. Inak to bude nespravodlivá hospodárska súťaž a my ju nepodporujeme.“

Toto vyhlásenie je súčasťou pápežových pokusov modernizovať katolícku cirkev a umožniť jej vrátiť sa k pôvodnému poslaniu stať sa príkladom solidarity, láskavosti a pomoci vo svete.

Pápež František opakovane povedal, že nesúhlasí s vytvorením „zlého a nespravodlivého ekonomického systému“, ktorý by zneužíval masy v prospech cirkvi, ktorá už zabudla na svoje pôvodné poslanie – ponúknuť miesto pre modlitbu a usmernenie pre tých, ktorí chcú alebo potrebujú bývanie a pomoc.

„Toto je poslanie cirkví – pomáhať ľuďom v núdzi, prijímať utečencov, ktorí potrebujú pomoc. Toto je naše poslanie, musíme rešpektovať Božie slovo.“

V Taliansku má katolícka cirkev majetok v hodnote viac ako 10 000 000 000 dolárov. V roku 2013 začala platiť obchodné dane, ale odmietli prispievať do štátneho rozpočtu, ak majú kaplnku.

V USA by všetky cirkevné organizácie zaplatili na daniach 83 500 000 000 dolárov, to však len v prípade, keby platili kvótu za štátny majetok v hodnote 600 000 000 000 dolárov.

Súhlasíte s názorom pápeža Františka?

zdroj: fabricatinromania.info