Stredoškolákov na Slovensku pravdepodobne čaká povinná maturita z matematiky

Podľa najnovších informácií, je vysoká pravdepodobnosť, že všetci slovenskí stredoškoláci budú maturovať z matematiky. Návrh predloží do konca roka Komisia pre tvorbu koncepcie zavedenia povinnej maturitnej skúšky z matematiky na stredných školách. O návrhu bude následne rozhodovať Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ).

Ministerstvo školstva tvrdí, že povinná maturita v matematiky by sa mala týkať len gymnázií a vedných STEM odborov (prírodné, technické a lekárske vedy) v dvoch úrovniach – akademickej a aplikovanej. Rezort školstva tvrdí: „Čo sa týka aplikovanej úrovne, hovoríme o maturite v kontexte matematickej gramotnosti, pričom nám ide o to, aby absolventi stredných škôl získali matematickú a finančnú gramotnosť predovšetkým pre bežný život.“ Dušan Šveda, zo Slovenskej matematickej spoločnosti vysvetlil, že maturita z matematiky by mala prebiehať v dvoch stupňoch náročnosti.

Šveda taktiež povedal: „Na základe toho sa pristúpi k systémovým zmenám, dokonca k reforme. Chceli by sme, aby sa celý proces viac zdynamizoval, pretože prešli tri mesiace a žiadne kroky sme v tomto smere nezaznamenali. Je veľký dopyt po nových, lepších učebniciach. My navrhujeme, aby sa najskôr urobili systémové zmeny v ich obsahu. Spojíme sa s ministerstvom, nech sa verejné obstarávanie pozastaví a nech sa až po obsahových zmenách pristúpi k zabezpečeniu nových učebníc.“

https://www.instagram.com/p/By3k84pHZA-/

Kvalita matematického vzdelávania by sa mala dokazovať práve výsledkami zo spomínanej maturity z matematiky. Šveda dodal: „To, či som matematicky vzdelaný, či mám základy kritického a analytického myslenia, sa má uzavrieť tým, že zložím maturitnú skúšku.“

Ľubomír Konrád z Gymnázia Veľká okružná v Žiline, učiteľ matematiky a fyziky povedal: „Keď sa niekto chce vydať iným smerom, napríklad humanitným alebo umeleckým, tak až taká nevyhnutná maturita z matematiky pre neho nie je. Keď chcete robiť prírodné vedy, ekonomiku alebo smery, kde sa matematike zíde, nech si ju urobí.“ Logické myslenie deťom chýba a maturita by ich mala prinútiť rozmýšľať viac.

Vedec Róbert Mistrík povinnú maturitu z matematiky obhajuje, pretože: Matematika je kráľovná všetkých vied. Pomáha k logickému mysleniu, pomáha nám riešiť zložité problémy. Je aj základom pre mnohé vedné odbory.“

Zaujal vás článok, ktorý ste práve čítali? Budeme radi, ak ho podporíte lajkom, zdieľaním alebo komentárom. Je to najlepší spôsob, ako zadarmo podporiť portál mysmezeny.sk, aby sme mohli aj naďalej pre vás pripravovať skvelé články. Ďakujeme 🙂

0 replies on “Stredoškolákov na Slovensku pravdepodobne čaká povinná maturita z matematiky”