Modlitba detí za nebohých rodičov pre každého človeka

Každý z nás prišiel na tento svet vďaka dvom ľuďom – našim rodičom. Podmienky v rodinách sú rôzne, nakoľko si rodičov nevyberáme. Niektorí sa rozchádzajú, iní opúšťajú svoje deti, ale existujú aj rodiny so skutočne silnými väzbami.

Tak či onak, hlavnou úlohou každého slušného človeka je prejaviť úctu počas života aj po smrti ľudom, ktorí nám dali život.

Modlitba za rodičov

V mladosti sa nám prirodzene zdá, že naši rodičia nám nerozumejú. Ale čím sme starší, tým viac si uvedomujeme, že mali pravdu. Často potrebujeme ich múdre rady, keď už nie sú medzi nami.

Aby sme zmiernili pocit viny a povedali nevyslovené slová, vystrojíme nádherný pohreb, dáme postaviť drahé pomníky, trávime chvíle na cintoríne. Ale to opustená duša nepotrebuje. Oveľa dôležitejšia je úprimná modlitba za zosnulých rodičov.

V cirkvi existuje množstvo spôsobov, ako vyjadriť úctu k zosnulému. Môžete ísť do chrámu a dať za zosnulého odslúžiť omšu, krátke lítium alebo sa zaňho môžete modliť doma.

 

Modlitba za zosnulého

„Spomeň si Pane vo viere a nádeji na život Tvojho služobníka (alebo Tvojej služobníčky) …. (meno). Ty, ktorý odpúšťaš hriechy a chrániš od nespravodlivosti, zla, krivdy.  

Lebo Ty si vzkriesenie a život. Daj večný pokoj svojmu služobníkovi, v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého, amen.  “

Uprostred pozemského zhonu sa pokúste nájsť čas a venovať niekoľko minút denne modlitbám za odpočinok duší zosnulých rodičov.

Modlitba za zosnulých rodičov

„Pane Ježišu Kriste, Bože náš! Ochranca sirôt, smútiacich, utešiteľ plačúcich.

Modlím sa k Tebe, prosím Ťa, vypočuj modlitbu a neodvracaj svoju tvár od prosieb môjho srdca a žiaľu. Modlím sa k tebe, milosrdný Pane, aby si uhasil môj smútok zo straty môjho otca/ mojej matky (meno) (alebo: od mojich rodičov, ich mená), priveď jeho (alebo jej, ich) dušu do svojho  Nebeského kráľovstva.

Skláňam sa pred tvojou svätou vôľou povolania jeho duše (alebo jej, ich) . Prosím Ťa o milosrdenstvo, neopúšťaj ho (alebo ju, ich), Pane, Sudca tohto sveta.

S úctou a nežnosťou srdca sa k tebe, Sudca, modlím, aby si odpustil všetky vedomé i nevedomé hriechy Tvojmu služobníkovi, môjmu otcovi (mame/rodičom), ktorých sa dopustil (dopustila/dopustili).

Milosrdný Otče! Daj mi vo všetky dni môjho života silu neprestať pamätať na môjho zosnulého rodiča (rodičov) vo svojich modlitbách.  

Odpočinutie večné daj mu (alebo jej, im) Pane.

A svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji.“

Smrť je tragédia. Radšej nad ňou nepremýšľajme a žime bežný život. Ale odísť na druhý svet je nevyhnutnou súčasťou našej duchovnej existencie. Modlitba za odpočinok rodičov je dôležitým činom, ktorý by mal každý človek vykonať.

Nezabudnite ísť do chrámu, obracajte sa k Pánovi v dennej modlitbe, ktorá vám pomôže prekonať všetky trápenia.

Spomienka na mŕtvych znamená túžbu pomôcť duši človeka a zmierniť jeho utrpenie. Modlite sa za žijúcich a mŕtvych a nech Pán chráni vašu rodinu.