Štúdie tvrdia, ľudstvo už dokázalo znečistiť 60% svetových oceánov

Vedci z Národného centra pre analýzu a syntézu životného prostredia (NCEAS) zistili, že 60% svetových oceánov je znečistených ľudskými vplyvmi.

Podľa výsledkov štúdie za posledných desať rokov sa celkový vplyv človeka na oceány takmer zdvojnásobil. Ak sa proces znečisťovania nezastaví, môže sa v priebehu nasledujúceho desaťročia opäť zdvojnásobiť.

Vedci prvýkrát vytvorili odhady kumulatívneho vplyvu ľudstva na oceány: znečistenie odpadom, hromadný rybolov a frekventovanejšia doprava.

„Musíme vyriešiť problém pozostávajúci z mnohých faktorov. Nemôžeme napraviť iba jeden, ak chceme spomaliť a zastaviť negatívny vplyv,“ uviedol Ben Halpern, hlavný autor štúdie.

dezeen

Najväčší záujem vedcov je o regióny Blízkeho východu, Austráliu, západnú Afriku a ostrovy východného Karibiku. Z ekosystémov sú najviac ohrozené mangrovové lesy a koralové útesy.

Vedci zistili, že stav morí v Južnej Kórei, Japonsku, Veľkej Británii a Dánsku sa po poklese komerčného rybolovu zlepšil. To znamená, že politické a iné opatrenia na zlepšenie stavu oceánov, sú skutočne dôležité.

Údaje tiež ukázali, ako prudko vzrástli teploty oceánov v relatívne krátkom časovom období.

.blogcertified

„Nepotrebujeme vymyslené štatistiky, aby sme videli, ako rýchlo sa menia teploty oceánov, a aby sme pochopili rozsah tohto problému,“ povedala Melanie Fraserová, dátová expertka zo spoločnosti NCEAS. „Myslím si, že táto štúdia spolu s mnohými ďalšími zdôrazňuje dôležitosť spoločného globálneho úsilia v boji proti klimatickým zmenám.“

Aj keď je ťažké určiť, koľko plastov pokrýva našu planétu, Ocean Conservancy, medzinárodná mimovládna organizácia odhaduje, že v oceáne už cirkuluje najmenej 150 miliónov ton plastu a každý rok sa pridá ďalších 8 miliónov ton. Vedci dospeli k záveru, že nahromadenie plastov môže spôsobiť, že oceány budú teplejšie a naruší sa tak klimatický cyklus Zeme.

Zdá sa, že sa to už deje a okamžitá zmena je nevyhnutná!