Vedci hovoria, že len keď sa staneme vegánmi alebo vegetariánmi môže zachárniť svet

Klimatické zmeny ohrozujú život na našej planéte viac, ako sme si mysleli. Okrem klimatickým zmien je to nekontroloateľné množstvo ľudí a klesajúce množstvo zdravej potravy. Potravinárstvo stojí na prvotných priečkach pri tvorbe sklenníkových plynov, ktoré ohrozujú našu planétu. Celkovo tvoria 25 až 30 percent. 

Len vegánstvo a vegetariánstvo je cesta

Životný štýl dnešných ľudí sa delí na tých, ktorí podliehajú fastfoodovým jedlám a na tých, ktorí sa snažia stravovať zdravo, vyberajú si kvalitné potraviny a za jedlo si priplatia. Dnes majú ľudia na výber, ich voľba je len na nich. podľa vedcov to však o pár rokov takto nebude. Ak budeme chcieť, aby ľudstvo prežilo, budeme sa musieť stravovať výlučne vegánsky, alebo vegetariánsky.

Podľa OSN je kľúčom k prežitiu rastlinná potrava. Okrem toho že nespôsobuje klimatické zmeny, pre ľudský organizmus je omnoho zdravšia. S populačným rastom sa samozrejme bude musieť zvýšiť aj množstvo produkcie potravín. Ak v roku 2050 bude na svete 10 miliárd obyvateľov, množstvo produkcie jedla sa bude musieť zvýšiť o 56 percent. Alarmujúcim je však fakt, že aj ked‘ sa množstvo ľudí na svete zvyšuje, zem sa nezväčšuje a tak budeme musieť hospodáriť s priestorom o čosi lepšie.

Chov dobytku spôsobuje odlesňovanie

Podľa predpokladov budeme do roku 2050 musieť na zemi odstrániť až neskutočných 6 miliónov štvorcových kilometrov lesov z dôvodu, že na chov dobytka a teda na produkciu mäsa a mliečných výrobkov budeme potrebovať omnoho viac prestoru. Podľa Creating a Sustainable Food Future budú dve tretiny odlesnených pozemkov premenené na pastviny pre dobytok a len jedna tretina bude určená na pestovanie obilnín.

Johan Rockstrom, Bývalý riaditeľ inštitútu Climate Change Impact Research povedal, že ľudstvo musí prejsť na rastlinnú potravu. Okrem iného, je podľa neho základnou chybou ktorú robíme to, že potravinami plytveme. Okrem prechodu na iné stravovanie musíme začať investovať do technológií, ktoré dopomôžu zalesniť našu planétu a tak pohlcovať oxid uhličitý. Fosílne palívá su podľa neho zlom a mali by byť nahradené biopalivami.

Zdroj: Unsplash

Veľké množstvo plastov, metánové emisie či pribúdajúci dusík sú negatívnym dôsledkom záchrany našej planéty. Pôda je na svete vzácnym zdrojom, ktorú by sme si mali chrániť a veľmi dobre premýšľať, ako využijeme každý jeden štvorcový meter.

Najlepším riešením globálneho otepňovania by podľa vedcov bolo vypúšťať do atmosféry len toľko emisií, koľko potom dokáže absorbovať. Tento proces sa nazýva karbónová neutralita a znemenala by 50%-nú šancu udržať globálne otepľovanie na dnešnej 1,5 stupňovej hodnote. Avšak dokázať to, nie je vôbec ľahké. Minulý rok sa do ovzdušia vypustilo až 41,5 miliardy ton oxidu uhličitého a rok predtým to bolo len o pár percent menej. Podľa niektoých odborníkov je však na túto cestu záchrany planéty už jednoducho príliš neskoro.