10 tipov, ako vychovať deti, ktoré rešpektujú svojich rodičov. Tieto tipy vám pomôžu ľahko vybudovať rešpekt u vášho dieťaťa.

Byť schopný rešpektovať seba a ostatných je jednou z najdôležitejších lekcií sociálnej interakcie, ktorú by mal dostať každý chlapec alebo dievča už od veľmi mladého veku. Úcta je základom riadneho spolunažívania a niet pochýb o tom, že jej základy sa budujú v rodine.

V súčasnosti sa zdá, že deti čelia veľkým problémom pri rešpektovaní autorít, či už ide o ich rodičov, ich učiteľov alebo vychovávateľov. Dôvod straty rešpektu sa vo veľkej miere týka spôsobu, akým vychovávame deti, a rolu, ktorú im priraďujeme v modernej spoločnosti. Rodina sa stala tolerantnejšou, zameranou na dieťa a jeho blaho.

Prečo sa zdá, že sa vytráca rešpekt u detí

Dnes sme z dieťaťa urobili centrum pozornosti. Po tom, ako rodičia urobia nejakú chybu, snažia sa potešiť svoje deti akýmkoľvek spôsobom a chcú sa vyhnúť konfliktom, problémom alebo sklamaniam. Zdá sa, že im už nemôžeme protirečiť, oponovať alebo odmietať čokoľvek, o čo požiadajú. Tým pádom vychovávame sebeckejšie, náročnejšie, impulzívnejšie či dokonca agresívnejšie deti.

Deti nerešpektujú svojich rodičov, pretože sa to nenaučia. Žijú vo viere, že sú stredobodom vesmíru. Musíte to zastaviť, popremýšľať a učiť ich. Musíme pochopiť, čo sa mýlime, a naučiť sa používať nasledujúce tipy, aby sa deti naučili rešpektovať, nás, ako rodičov.

Ak chceme, aby nás naše deti rešpektovali, musíme im ísť príkladom. V prvom rade musíme rešpektovať naše deti. Deti sa v podstate učia napodobňovaním, preto by mali vidieť, ako úctivo sa správame k tým, s ktorými sa stretávame každý deň: s priateľmi, známymi, susedmi, učiteľmi, nadriadenými, zamestnancami…Musíme im však tiež vysvetliť, čo znamená rešpekt. Aby sme to dosiahli, mali by sme postupovať podľa týchto tipov.

  1. Ukážte im ten najlepší príklad rešpektu medzi nami, rodičmi. Keď deti žijú v ohľaduplnom a pokojnom prostredí, pravdepodobne sa budú správať týmto spôsobom. Doma, kde si rodičia neustále prejavujú neúctu, sa u dieťaťa postupne začne vyvíjať netolerancia a agresia.
  2. Počúvajte bez prerušenia. Ich problémy a trápenia sú rovnako dôležité ako naše, tak sa ich naučme počúvať.
  3. Buďte úprimní. Neklamte svojim deťom, inak budete vy tými, komu klamá. Neexistuje nič, čo by podkopávalo rešpekt a dôveru ako ľudské klamstvá a podvody.
  4. Buďte k nim láskaví, naučte ich význam slov: prosím, ďakujem, prepáč. Ospravedlňte sa, ak urobíte chybu. Poďakujte im za ich úsilie, keď vám pomôžu.
  5. Nesnažte sa im dať všetko, čo požadujú, v okamihu, keď si to pýtajú. Takto nebudeme „bankomatmi“ ani rodičmi, ktorí splnia všetky ich túžby. Všetci samozrejme chceme mať šťastné deti, ale rodičia musia plniť aj istú úlohu, ktorú majú, a vedieť, ako povedať nie, v čase, keď je to potrebné.
  6. Hovorte s nimi bez kriku, pretože kričanie nám nedáva väčšiu dôveryhodnosť a nevyvoláva u detí rešpekt. Krikom a nadávkami vytvárame u detí strach, čím ich v konečnom dôsledku od seba odháňame. Kričanie je živnou pôdou pre neposlušnosť a opovrhovanie.
  7. Opravte ich pozitívnym spôsobom v prípade, že urobili niečo zlé. Keď si dieťa protirečí, dajte mu vedieť, že jeho spôsob odpovedania nie je správny. Musíme ich naučiť, že existujú iné spôsoby, ako povedať to isté, bez toho, aby boli agresívni. Na začiatku im dajte toľko príkladov, koľko bude potrebné.
  8. Stanovte jasné pravidlá spolužitia. Domáce pravidlá pomáhajú členom rodiny udržiavať dobré vzťahy. Pomáhajú nám navzájom sa rešpektovať a prispievajú k harmónii celej rodiny. Napríklad, nevyrušovať, keď mama alebo otec telefonujú.
  9. Buďte dôslední vo svojom konaní. Deti by mali pochopiť, čo je zlé, nielen preto, že máme zlý deň, ale tiež preto, že to nie je v žiadnom prípade správne. Ak jedno z pravidiel hovorí: „Neskáčte na posteľ“, znamená to, že by to nemali robiť ani v dome starých rodičov, v hoteli, či preto, že máme doma návštevu.
  10. Nastavte limity zvyšovania hlasu. Za žiadnych okolností by sme nemali dovoliť, aby nás naše deti urážali, aj keď sú príliš malé na to, aby pochopili, čo hovoria. Stručne povedané, ide o získanie rešpektu a dôveryhodnosti bez donucovania a použitia autoritárstva. Je potrebné vštepovať deťom také dôležité hodnoty, ako sú tolerancia, úcta či láskavosť.

 

Zaujal vás článok, ktorý ste práve čítali? Budeme radi, ak ho podporíte lajkom, zdieľaním alebo komentárom. Je to najlepší spôsob, ako zadarmo podporiť portál mysmezeny.sk, aby sme mohli aj naďalej pre vás pripravovať skvelé články. Ďakujeme 🙂

0 replies on “10 tipov, ako vychovať deti, ktoré rešpektujú svojich rodičov. Tieto tipy vám pomôžu ľahko vybudovať rešpekt u vášho dieťaťa.”