Neúspech je „predpokladom“ úspechu. Nevzdávajte sa, priatelia!

Receptom na úspech v ktorejkoľvek oblasti sú dobré nápady, tvrdá práca, disciplína, predstavivosť a vytrvalosť.

Vedec Dashun Wang a jeho kolegovia si však sú istí, že existuje ďalší ukazovateľ úspechu – a tým je zlyhanie.

Vedci analyzovali hodnotu investícií rizikového kapitálu za 46 rokov.

„Každé víťazstvo začína porážkou. Nie každé zlyhanie však vedie k úspechu.“

Ľudia, ktorí nakoniec uspeli, a ľudia, ktorí nakoniec zlyhali, sa v zásade snažili dosiahnuť svoje ciele v rovnakom počte prípadov.

Pokus však funguje iba vtedy, ak sa poučíte z predchádzajúcich chýb.

„Musíte zistiť, čo fungovalo a čo nie, a potom sa zamerať na to, čo treba zlepšiť. Ľudia, ktorí zlyhali, nemuseli nevyhnutne pracovať menej. V skutočnosti by mohli pracovať viac; no urobili viac zbytočných zmien.“

Jedným z týchto kľúčových ukazovateľov je čas medzi opakovanými neúspešnými pokusmi, ktorý by sa mal neustále znižovať.

Inými slovami, čím rýchlejšie zlyháte, tým vyššie sú vaše šance na úspech.

A čím viac času prejde medzi ďalšími pokusmi, tým pravdepodobnejšie je, že znova zlyháte.

Podľa Alberta-Laszlo Barabasiho, riaditeľa Centra pre komplexný sieťový výskum na Northeaster University v Bostone, je Wangov model sľubným nástrojom.

„Práca Wanga zásadne prehodnocuje naše chápanie úspechu, poukazuje na kľúčovú úlohu, ktorú v ňom hrá zlyhanie, a nakoniec ponúka metodický a koncepčný rámec, ktorý kladie neúspech na kánon úspechu.“

Ste rozčúlení, keď zlyháte?