Skryté výhody priateľstva medzi chlapcom a dievčaťom. Prečítajte si ich a pochopíte to

„Priateľstvo medzi dievčatami a chlapcami môže pomôcť odstrániť isté rozpaky. Keď rodičia a učitelia súhlasia s týmto vzťahom, deťom objasnia, že hranie s opačným pohlavím je dobré.“

Na rozdiel od toho, mnoho detí a dospelých verí, že spôsob, akým sa dievčatá a chlapci hrajú, má veľa spoločného, nie odlišného.

„Rozdiely sú všeobecné. Ale na individuálnom základe existuje veľa náhod,“ hovorí psychológ David Walsh, autor knihy Prečo sa správajú takto?, ďalej dodáva: „Keď sa chlapci a dievčatá spolu hrajú, mnohé z týchto rozdielov začnú miznúť.

„Avšak kvôli rodovým stereotypom v našej spoločnosti sa deti často podpichujú –

od jemnými narážkami ako sú napríklad typy hračiek, ktoré dostávajú, alebo štýl ich oblečenia. Napríklad, ak má dievča rado bábiky, a niektoré hry neprislúchajúce jej pohlaviu, začnú ju odmeňovať za hranie sa s bábikami a odrádzajú ju od toho, aby bola drzá.“

Dokonca aj rodičia, ktorí sa snažia vyhnúť rodovým stereotypom u svojich rodinách, sú často prekvapení, ako rýchlo ich môžu deti ignorovať, ak boli vystavené interakcii s rovesníkmi a médiami. Boj proti takýmto rodovým stereotypom je hlavnou výhodou zmiešanej rodovej hry, najmä preto, že dáva deťom „povolenie“ vyskúšať si správanie a vlastnosti, ktoré sú často spojené s iným pohlavím.

Ako Straussová poznamenáva, „dievča hrajúce sa s chlapcom sa môže cítiť slobodne, aby bolo konkurencieschopné – zvláštnosť stereotypne spojená s chlapcami. Chlapec hrajúci s dievčaťom sa môže cítiť slobodne, byť výrečný a prejavovať svoje city – vlastnosti, ktoré sa bežne spájajú s dievčatami.“

Spoločným problémom pri posilňovaní priateľstva medzi dievčatami a chlapcami je to, že sa často sexualizuje. Deti, ktoré sa hrajú v zmiešaných pároch, často počujú iných, ako hovoria o svojom „priateľovi“ alebo „priateľke“, čo môže viesť k tomu, že niektoré deti sa budú takýmto priateľstvám vyhýbať.

Ako však poznamenáva Joanna Schroederová, nikdy svojej dcére nehovorte: „je zlý, pretože sa mu páčiš“:

„Deti potrebujú príležitosť, aby  sa v detstve kamarátili s chlapcami alebo dievčatami, bez ohľadu na ich pohlavie, bez toho, aby si to dospelí spájali s prejavmi romantiky alebo príťažlivosti. Silné priateľstvá medzi deťmi oboch pohlaví sú pre ne mimoriadne dôležité a rodičia by ich nemali nútiť k tomu, aby sa kvôli tomu cítili zahanbene alebo smiešne.“

Samozrejme, jednou z najväčších výhod priateľstva medzi opačnými pohlaviami je to, že dievčatá a chlapci sa môžu od seba veľa naučiť. Napríklad Rachel Simmonsová, odborníčka na vývoj dievčat, poznamenáva, že chlapci a dievčatá sa často zaoberajú nezhodami v rôznych otázkach: chlapci sa častejšie zameriavajú na pravidlá, zatiaľ čo dievčatá sa častejšie zaujímajú o konverzáciu počas konfliktu.

„Chcete, aby boli dievčatá a chlapci vystavení rôznym spôsobom riešenia konfliktov a aby ich brali vážne už od útleho veku,“ hovorí Simmonsová. „Chcem, aby sa moja dcéra cítila dobre s chlapcami aj dievčatami. To jej v budúcnosti pomôže spoločensky aj profesionálne.“

Ako môžu rodičia pomôcť – najmä preto, že deti si na ihriskách často kreslia hranice medzi dievčatami a chlapcami.

Keď jeden z kamarátov jej syna povedal: „Chlapci nemôžu byť priateľmi s dievčatami a nemôžu skákať cez švihadlo,“ spisovateľka Lisa Straussová si uvedomila, že „život bez švihadla by bol krásny. A život bez kamarátok takým nebude.“ Rodičia by však nemali zľahčovať pocity detí, keď im vrstovník alebo kamarát rovnakého pohlavia povie, že dievčatá a chlapci sa spolu nehrajú.

„Rodičia môžu pomôcť svojim deťom spochybniť rodové normy,“ tvrdí Straussová, „ale musia to urobiť spôsobom, ktorý je citlivý, pretože ide o veci, ktoré v živote dieťaťa zohrávajú dôležitú úlohu.

Mamičky a otcovia môžu pomôcť svojim deťom odolávať stereotypom, ponúknuť im širokú škálu hier a priateľov,” poznamenáva Straussová.

Štúdie ukázali, že rodové stereotypy rodičov výrazne ovplyvňujú vnímanie detských preferencií a schopností. Napríklad, jedna štúdia, v ktorej matky 11-mesačných detí podceňovali motorické schopnosti dievčat, zatiaľ čo nadhodnocovali schopnosti chlapcov, napriek tomu, že dievčatá a chlapci vykazovali v tomto veku rovnakú úroveň výkonnosti. V konečnom dôsledku výchova detí, ktoré sú menej obmedzené rodovými stereotypmi a sú otvorenejšie priateľstvu medzi dievčatami a chlapcami, vyžaduje, aby rodičia študovali svoje vlastné vedomé a nevedomé rodové predsudky.

Ďalším problémom je, že vystavenie detí rodovým stereotypom je dôležitejšie, ako to, čo majú doma. Ako poznamenáva Straussová, „priateľstvá v detstve sú formované, rozhovormi na školskom dvore, prejavmi láskavosti medzi obomi pohlaviami a miliónmi ďalších vecí, ktoré deti získavajú.“

Keď sa objavia tieto rodové problémy, rodičia by mali upozorniť deti na túto tému:

„Myslím si, že by bolo divné, keby sa predávajúci opýtal: „Chcete dievčenskú alebo chlapčenskú hračku, namiesto toho, aby sa opýtal, „Chcete „princeznú“ alebo „superhrdinu“. Čo si o tom myslíte?“

Tieto stereotypy vznikajú aj z detských kníh a médií, preto je veľmi dôležité zdieľať knihy, ktoré odrážajú rozmanitosť ľudí, s ktorými sa deti stretnú v skutočnom svete. Rozprávanie a čítanie príbehov o ženách vo vede alebo princoch, ktorí zachránia nežnejšie pohlavie z biedy, vytvára širší obraz o tom, čo dievčatá a chlapci robia.

Čítanie kníh o priateľstve medzi mužmi a ženami si nevyžaduje romantiku: 30 kníh o priateľstve medzi dievčatami a chlapcami môže deťom ukázať, že kvalita priateľstva je dôležitejšia ako pohlavie. Preukážte, že venujete pozornosť záujmom vášho dieťaťa a vzťahu, ktorý majú so svojimi kamarátmi, bez ohľadu na to, či sa jedná o chlapca alebo dievča.

Pri neustálych rodových problémoch zameraných na deti sa niekedy zdá, že úsilie rodičov na tom nemôže nič zmeniť, ale Straussová hovorí, že to tak nie je:

„Keď rozvíjame vzťahy medzi dvomi pohlaviami, ukazujeme deťom, že na prvom mieste vidíme človeka, nie ich pohlavie. Učiť deti, aby nemali voči očakávania založené na pohlaví, je cenná rada do života: „Schopnosť vidieť polovicu ľudstva v celej svojej zložitosti, je vo všeobecnosti hlavnou životnou devízou. Profesijne aj osobnostne, hovorí Straussová.

Zaujal vás článok, ktorý ste práve čítali? Budeme radi, ak ho podporíte lajkom, zdieľaním alebo komentárom. Je to najlepší spôsob, ako zadarmo podporiť portál mysmezeny.sk, aby sme mohli aj naďalej pre vás pripravovať skvelé články. Ďakujeme 🙂

0 replies on “Skryté výhody priateľstva medzi chlapcom a dievčaťom. Prečítajte si ich a pochopíte to”