Dobrý otec je taký, ktorý kladie svoju rodinu na prvé miesto

Takmer každý muž sa môže stať otcom. A takmer všetci ľudia dokážu stvoriť ľudský život. Na vychovávanie, formovanie a milovanie tohto života je však potrebné niečo viac.

Skutočný otec nie je ten, kto zarába dosť peňazí na to, aby kupoval drahé darčeky pre svoju manželku a deti alebo aby ich vzal na 10-dňovú dovolenku dvakrát do roka. Skutočný otec nie je ten, kto zarába dosť peňazí na to, aby poslal svoje deti na elitné školy alebo platil účty.

Skutočný otec je ten, kto chápe, že rodina musí byť na prvom mieste.

Skutočný otec je ten, kto je vždy so svojou rodinou. Ten, kto neopustí rodinu, keď sa vyskytnú problémy. Ten, kto neopustí rodinu, aby sa vysporiadal so svojimi problémami. Ten, kto sa nevzdáva rodiny a netvrdí, že urobil všetko pre jej záchranu, ale aj tak odišiel.

Skutočný otec je niekto, kto je pripravený investovať čas a úsilie do svojej rodiny, aj keď sa cíti unavene a je mimo svojej komfortnej zóny.

Skutočne verný otec je niekto, kto je ochotný robiť kvôli rodine kompromisy a obetovať svoje vlastné potreby, túžby či dokonca šťastie. Ten, kto učí svoje deti, čo je to bezpodmienečná láska a podpora.

Skutočne dobrý otec je príkladom toho, ako by sa so ženami malo zaobchádzať správne. Ten, kto so ženami zaobchádza s rešpektom, láskavosťou, veľkorysosťou a dôstojnosťou.

Skutočne milujúci otec je ten, kto učí svoje deti aké dôležité je byť slušný, trpezlivý, čestný a lojálny. Ten, nikdy nenachytajú pri klamstve alebo manipulácii s rodinou či niekým iným. Ten, kto učí svoje deti budovať vzťahy založené na dôvere a rešpekte.

Skutočný otec je ten, kto učí svoje deti ako vyzerá slušné správanie. Ten, kto nikdy nenazve deti alebo jeho manželku „bezcennými“, „otravnými“, „slabými“ alebo „hlúpymi“. Ten, kto nikdy nedovolí, aby mu praskli nervy a aby to ohrozilo jeho rodinu.

Skutočný otec je ten, kto považuje svoju rodinu za najdôležitejšiu v jeho živote. Ten, ktorý vie, že neexistuje žiadny taký problém, argument alebo pokušenie, ktoré je dôležitejšie ako jeho rodina. Ten, kto vie, že neexistuje väčšia a silnejšia láska ako láska, ktorú môžete cítiť k svojej rodine.

Skutočný otec je ten, ktorý slúži ako vzor a inšpirácia pre jeho rodinu. Niekto, kto povzbudzuje deti, aby pracovali na sebe a rástli osobnostne aj profesionálne. Ten, kto učí deti, ako sa stať lepšou verziou samých seba.

Skutočný otec je ten, kto ukazuje rodine, ako vyzerá nefalšované  šťastie a radosť. Ten, kto sa cíti najspokojnejšie, keď vie, že jeho deti sú šťastné.

Skutočne starostlivý otec je ten, kto nikdy nedovolí svojim vlastným problémom pripraviť deti o šťastie. Ten, ktorý, bez ohľadu na to, ako nespokojný je so svojím vlastným životom, nikdy nebude nútiť svoje deti, aby sa cítili rovnako.

Skutočný otec je ten, o ktorom môžu deti hrdo povedať: „Je to môj vzor, ​​môj najlepší priateľ, môj mentor a môj tréner. Je to môj otec.“

Súhlasíte?

 

zdroj:familias.com