Známy spisovateľ hovorí: „Takmer všetci prežijú, no svet už nebude taký, ako predtým“

Tento článok napísal slávny izraelský historik a spisovateľ Yuval Noah Harari, najpredávanejší autor knihy Sapiens: Stručná história ľudstva a Homo Deus: Stručná história zajtrajška. Ponúkame vám jeho preklad.

Ľudstvo prežíva globálnu krízu.

Pravdepodobne najväčšiu kríza našej generácie. Rozhodnutia, ktoré ľudia a vlády budú prijímať v najbližších týždňoch s vysokou určitosťou ovplyvnia, ako sa bude svet formovať v nasledujúcich rokoch.

Tieto rozhodnutia ovplyvnia nielen naše systémy zdravotnej starostlivosti, ale aj našu ekonomiku, politiku a kultúru. Musíme konať rýchlo a rozhodne a tiež brať do úvahy dôsledky našich činov z dlhodobého hľadiska. Pri uvažovaní o alternatívnych riešeniach sa musíme riadiť spôsobom, ako prekonať bezprostrednú hrozbu, ale aj svetom, v ktorom budeme žiť po tejto búrke.

Graziano Panfili

Áno, búrka prejde, ľudstvo prežije, väčšina z nás prežije, ale budeme žiť v inom svete. Mnoho krátkodobých núdzových opatrení sa stane súčasťou našich životov.

Toto je charakter mimoriadnych situácií. Urýchľujú historické procesy. Rozhodnutia, ktoré v normálnom čase trvajú roky, sa teraz prijímajú okamžite.

Do prevádzky sa uvádzajú nedokončené či dokonca nebezpečné technológie, nakoľko nečinnosť bude stáť príliš veľa. V globálnom sociálnom experimente sa ukázalo, že celé krajiny sú len „pokusnými zvieratami.“

Čo sa stane, keď každý pracuje z domu a komunikuje iba na diaľku? Čo sa stane, keď budú všetky školy a univerzity online? V pokojnom období by vlády, podniky a vzdelávacie inštitúcie nikdy takéto opatrenia neprijali. Ale dnes nezažívame pokojné časy.

V tomto krízovom období sú pred nami dve možnosti.

Prvou je výber medzi totalitným sledovaním  a posilnením postavenia občanov. Druhým je výber medzi nacionalistickou izoláciou a globálnou solidaritou.

Na zastavenie epidémie sa musí celá populácia riadiť určitými zásadami. Existujú dva spôsoby, ako to dosiahnuť.

Jednou je, že vláda kontroluje ľudí a trestá porušovateľov. V súčasnosti vám prvýkrát v histórii ľudstva, technológia umožňuje kontrolovať každého a kedykoľvek.

V boji proti epidémii koronavírusov už niekoľko vlád zaviedlo nové metódy sledovania. Najvýznamnejším prípadom je Čína.

Dôsledným monitorovaním smartfónov ľudí, používaním stoviek miliónov kamier, ktoré rozpoznávajú tváre a nútia ľudí kontrolovať a hlásiť svoju telesnú teplotu a zdravotný stav, dokážu čínske úrady nielen rýchlo identifikovať potenciálnych nosičov koronavírusu, ale tiež sledovať ich pohyb a identifikovať tých, ktorí s nimi prišli do kontaktu. Existujú aj mobilné aplikácie, ktoré varujú občanov, ak sú v blízkosti infikovaných ľudí.

Graziano Panfili

Môže sa zdať, že to nie je nič nové. V posledných rokoch orgány aj spoločnosti využívajú čoraz sofistikovanejšie technológie na dohľad, monitorovanie a manipuláciu s ľuďmi.

Ak však nebudeme opatrní, epidémia sa môže stať bodom, z ktorého nebude cesta späť.

Nielen preto, že normalizuje rozmiestnenie hromadného sledovania v krajinách, ktoré sa k takýmto metódam zatiaľ neprihlásili, ale najmä preto, že to bude znamenať ostrý prechod od skrytého sledovania k takému, o ktorom budú všetci vedieť.

Jedným z problémov je to, že nikto nevie, ako nás sledujú, a nie je známe, na čo sa to v budúcnosti môže zmeniť. Technológie sledovania prostredníctvom videozáznamov sa vyvíjajú zbesilou rýchlosťou a to, čo sa zdalo pred 10 rokmi ako sci-fi, je realitou.

Aj keď počet infekcií koronavírusom klesne na nulu, niektoré vlády môžu tvrdiť, že je potrebné ponechať systémy biometrického sledovania, pretože existuje riziko druhého prepuknutia koronavírusu COVID-19 alebo preto, že v strednej Afrike sa šíri nový kmeň vírusu Ebola atď.

V posledných rokoch došlo k skutočnému boju o súkromie.

Koronavírusová kríza by mohla byť zlomom v tejto konfrontácii. Pretože keď majú ľudia na výber medzi osobným životom a zdravím, zvyčajne si vyberajú zdravie.

V skutočnosti je problémom to, že ľudia čelia takejto voľbe. Je to klamlivá voľba. Môžeme a mali by sme mať oboje.

Môžeme chrániť zdravie a zastaviť epidémiu koronavírus, a to nielen zavedením opatrení epidemiologického dohľadu, ale posilnením práv a možností občanov.

Počas tohto obdobia, najúspešnejšie úsilie na potlačenie epidémie vynaložili Južná Kórea, Taiwan a Singapur. Aj keď tieto krajiny používali aj sledovacie aplikácie, spoliehajú sa viac na komplexné testovanie, čestnosť občanov a dobrovoľnú spoluprácu s dobre informovanou verejnosťou.

Centralizovaný dohľad a prísne sankcie nie sú jediným spôsobom, ako prinútiť ľudí, aby dodržiavali pravidlá. Keď sú ľudia informovaní o vedeckých faktoch, keď dôverujú štátnym orgánom, fungovať podľa stanovených pravidiel, aj bez dohľadu „Veľkého brata“.

Motivovaná a dobre informovaná populácia je zvyčajne oveľa silnejšia a efektívnejšia, ako nevedomí a zastrašovaní ľudia.

Epidémia koronavírusu je vážnym testom pre občiansku spoločnosť.

V nadchádzajúcich dňoch si každý z nás musí uprednostniť vedecké fakty údajov a dôveru v zdravotníckych pracovníkov pred neopodstatnenými konšpiračnými teóriami a podporu nezodpovedných politikov. Ak sa rozhodneme nesprávne, môžeme stratiť najcennejšie slobody pod zámienkou, že autoritársky režim je jediným spôsobom, ako chrániť naše zdravie.

Graziano Panfili

Druhou, dôležitou voľbou, ktorej čelíme, je národná izolácia alebo globálna solidarita.

Samotná epidémia a hospodárska kríza spôsobená koronavírusom predstavujú širokú škálu globálnych problémov. Možno ich účinne vyriešiť iba prostredníctvom globálnej spolupráce.

Po prvé, na porazenie vírusu si musíme vymieňať informácie po celom svete. To je obrovská výhoda pre krajiny, ktoré zatiaľ nie sú týmto vírusom až tak postihnuté.

Koronavírus v Číne a koronavírus v Spojených štátoch si nevymieňali tipy, ako čo najlepšie infikovať ľudí. Čína však môže dať USA veľa cenných lekcií o koronavíruse a o tom, ako sa s ním vysporiadať.

To, čo taliansky lekár zistí v Miláne skoro ráno, môže večer zachrániť životy v Teheráne. Keď vláda Spojeného kráľovstva váha medzi niekoľkými politickými rozhodnutiami, môže sa poradiť s Kórejčanmi, ktorí už pred mesiacom čelili podobnej dileme. Na to však potrebujeme ducha globálnej spolupráce a dôvery.

Krajiny by mali byť pripravené na otvorenú výmenu informácií s cieľom získať rady, ako aj dôveru v nadobudnuté znalosti.

Potrebujeme tiež globálne úsilie na výrobu a distribúciu lekárskeho vybavenia, najmä testovacích súprav a zariadenia na pľúcnu ventiláciu. Namiesto toho, aby sa to v každej krajine robilo individuálne, koordinované úsilie by mohlo výrazne urýchliť výrobu a zabezpečiť spravodlivejšie rozdelenie záchranného vybavenia.

Tak ako krajiny znárodňujú kľúčové odvetvia počas vojny,

táto vojna proti koronavírusu môže vyžadovať, aby sme „humanizovali“ kritické výrobné linky. Bohatá krajina, v ktorej je len málo prípadov koronavírusu, by mala byť pripravená poslať vzácne vybavenie do chudobnejšej krajiny, pričom by sa spoliehala na skutočnosť, že ak bude následne potrebovať podporu, prídu jej na pomoc ďalšie krajiny.

Krajiny, ktoré sú menej postihnuté koronavírusom, môžu vysielať zdravotnícky personál do najviac postihnutých regiónov, aby aj oni získali cenné skúsenosti. Ak sa centrum epidémie neskôr presunie tam, pomoc môže začať prúdiť opačným smerom.

Globálna spolupráca je nevyhnutná aj z ekonomického hľadiska. Vzhľadom na globálny charakter hospodárstva a dodávateľských reťazcov, ak každá vláda koná svojím vlastným spôsobom a úplne ignoruje ostatných, výsledkom bude chaos a prehĺbenie krízy. Potrebujeme globálny akčný plán – a to čo najskôr.

Bohužiaľ, lídri G7 síce dokázali zorganizovať videokonferenciu, no neviedlo to k žiadnemu plánu.

Každá kríza je však príležitosťou. Musíme dúfať, že súčasná pandémia pomôže ľudstvu uvedomiť si akútne nebezpečenstvo, ktoré predstavuje globálna nejednotnosť.

Ľudstvo sa musí rozhodnúť. Budeme nasledovať cestu nejednoty alebo cestu globálnej solidarity?

Ak sa rozhodneme pre nejednotnosť, krízu to nielen že predĺži, ale pravdepodobne to v budúcnosti povedie k ešte horším katastrofám. Ak sa rozhodneme pre globálnu solidaritu, bude to víťazstvo nielen nad koronavírusom, ale aj proti všetkým budúcim epidémiám a krízam, ktoré by mohli zasiahnuť ľudstvo v 21. storočí. 

 

Ak vás jeho slová zaujali, určite vám odporúčame zakúpiť si jednu z jeho kníh 🙂 

zdroj:ft.com

zdroj titulnej foto: medium.com