Slovensko je bez znečistenia. Vďaka koronavírusu je vzduch nad Slovensku omnoho čistejší

Pavol Škápik, dátový analytik hlavného mesta Bratislavy, informoval o výraznom znížení oxidu dusičitého (NO2) v ovzduší nad Slovenskom. Oxid dusičitý je jedovatý plyn, ktorý spôspobuje kyslé dažde a smog. Najnovšie údaje spracovala Andrea Šulová z dát od Sentinelu a Pavol Škápik ich spracoval do podoby grafických máp.

 

 

Grafy zobrazujú porovnanie koncentrácie CO2 dnes a pred rokom. Aktuálna hodnota je 416,09 ppm, pričom pred rokom sa hodnota vyšplhala až na 412,67. Tvorba NO2 je zapríčinená najmä automobilovej dopravy a spaľovaním zemného plynu. Okrem iného vzniká aj prírodnou cestou a to pri požiaroch, či búrkach s bleskami. Plyn sa do atmosféry dostáva antropogénnymi prírodnými procesmi. Zníženie výroby a dopravy počas pandémie koronavírusu spôsobil výrazné zníženie plynu v atmosfére.

Oxid dusičitý je veľmi nebezpečný pre citlivých ľudí, trpiacich na astmu, či choroby dýchacích ciest. Okrem toho ohrozuje aj starších ľudí a deti. Život pod neustálym vplyvom NO2 dokáže zapričíniť zúženie či opuch dýchacích ciest a náchylnosť na iné pľúcne ochorenia.

 

Zaujal vás článok, ktorý ste práve čítali? Budeme radi, ak ho podporíte lajkom, zdieľaním alebo komentárom. Je to najlepší spôsob, ako zadarmo podporiť portál mysmezeny.sk, aby sme mohli aj naďalej pre vás pripravovať skvelé články. Ďakujeme 🙂

0 replies on “Slovensko je bez znečistenia. Vďaka koronavírusu je vzduch nad Slovensku omnoho čistejší”