Slovensko je bez znečistenia. Vďaka koronavírusu je vzduch nad Slovensku omnoho čistejší

Pavol Škápik, dátový analytik hlavného mesta Bratislavy, informoval o výraznom znížení oxidu dusičitého (NO2) v ovzduší nad Slovenskom. Oxid dusičitý je jedovatý plyn, ktorý spôspobuje kyslé dažde a smog. Najnovšie údaje spracovala Andrea Šulová z dát od Sentinelu a Pavol Škápik ich spracoval do podoby grafických máp.

 

 

Grafy zobrazujú porovnanie koncentrácie CO2 dnes a pred rokom. Aktuálna hodnota je 416,09 ppm, pričom pred rokom sa hodnota vyšplhala až na 412,67. Tvorba NO2 je zapríčinená najmä automobilovej dopravy a spaľovaním zemného plynu. Okrem iného vzniká aj prírodnou cestou a to pri požiaroch, či búrkach s bleskami. Plyn sa do atmosféry dostáva antropogénnymi prírodnými procesmi. Zníženie výroby a dopravy počas pandémie koronavírusu spôsobil výrazné zníženie plynu v atmosfére.

Oxid dusičitý je veľmi nebezpečný pre citlivých ľudí, trpiacich na astmu, či choroby dýchacích ciest. Okrem toho ohrozuje aj starších ľudí a deti. Život pod neustálym vplyvom NO2 dokáže zapričíniť zúženie či opuch dýchacích ciest a náchylnosť na iné pľúcne ochorenia.