Ohnisko COVID-19, mesto Wu-chan, oficiálne zakázalo konzumáciu voľne žijúce zvieratá

Úrady vo Wu-chane, v epicentre pandémie koronavírusu, oficiálne zakázali konzumáciu všetkých voľne žijúcich zvierat.

Miestna správa v čínskom meste v stredu uviedla, že spolu so zákazom konzumácie by sa mal Wu-chan stať „útočiskom pre voľne žijúce zvieratá“, v ktorom by mal byť zakázaný prakticky všetok lov voľne žijúcich zvierat s výnimkou lovu pre vedecký výskum či pre zabezpečenie regulácie populácie zvierat.

Ako súčasť zákazu mesto zaviedlo prísne kontroly chovu všetkých voľne žijúcich živočíchov a zakázalo chov akýchkoľvek takýchto zvierat.

Okrem samotného lovu je zakázané aj ich spracovávanie a konzumácia. Okrem zvierat z voľnej prírody, je zakázaná konzumácia aj zvierat chovaných na farmách v celej oblasti.

Ak budú tento zákaz porušovať, Číňania budú dostávať horšie sociálne hodnotenie, ktoré vyjadruje akúsi dosiálnu dôveryhodnoť. Podľa nej majú obyvatelia Číny rôzny prístup k verejným službám.

Odborník na ľudsko-spoločenské vzťahy v Číne, doktor Peter Li, prezradil, že zákaz potrvá až 5 rokov.

On si však myslí, že ani tak dlhá doba nie je dostačujúca, pretože choroby, spôsobené konzumáciou divokých zvierat, sa môžu objaviť aj po 5 ročnej pauze. Doktor odporučil všetkým vyspelým mestám sveta, aby sa k zákazu postavili zodpovedne a aby prestali obchodovať s voľne žijúcimi živočíchmi.

Epicentom najnovšieho druhu koronavírusu mala byť práve tržnica s divokými a exotickými zvierami v tomto meste. Tržnica je vyhľadávaným miestom pre obchodníkov s divokými zvieratami. Tento biznis prinesie ročne krajine okolo 70 miliónov eur.

Zdroj: independent.co.uk,