So životným minimom stúpnu aj sumy iných sociálnych dávok. O koľko si Slováci prilepšia?

Prednedávnom sme Vás informovali o tom, že tohto roku sa bude zvyšovať výška životného minima. Plnoletá fyzická osoba by tak od 1. júla mala vyžiť po novom z 214,83€ mesačne. Pre spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu suma stúpne o 3,23€ na sumu 149,87€ mesačne, čo sa týka nezaopatreného alebo zaopatreného neplnoletého dieťaťa sa suma zvýši na 98,08€ mesačne, teda o 2,12€. Od týchto súm sa odvíja aj výška iných sociálnych dávok, ktorých výška porastie od 1. júla.

 

10 and 20 Philippine Peso Bill

Zdroj: pexels.com

 

S rastúcim životným minimom narastie aj výška rodičovského príspevku. Rodičia, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali alebo nepoberali materskú dávku si tak prilepšia o 5,90€ čo celkovo bude predstavovať 275,90€. Rovnaký dopad to má aj na daňový systém, kde sa zvýši suma daňového bonusu na dieťa či nezdaniteľná časť základu dane.

 

Coins on Brown Wood

Zdroj: pexels.com

 

Má to svoje plusy aj mínusy

Daňový bonus na dieťa nad 6 rokov sa mesačne zvýši o 0,49€ na sumu 23,21€ a na dieťa do 6 rokov o 0,99€ na celkovú sumu 46,43€ mesačne. Nezdaniteľná časť základu dane sa zvýši o 97,23€ na sumu 4511,43€. Zvýšenie životného minima bude mať aj mierne negatívny dopad na vznik nároku na predčasný starobný dôchodok.

Podmienkou totiž je aby výška predčasného starobného dôchodku predstavovala aspoň 1,2-násobok životného minima. Pôvodne to predstavovalo sumu 252,3€ a od 1. júla sa suma zvýši na 257,8€.

zdroj:aktuality.sk