Životné minimum sa opäť zvýšilo: V tomto roku by sme mali dokázať vyžiť z TEJTO sumy!

Výška minimálnej mzdy je pre prvý štvrťrok tohto roku 520 eur, to jest 3,333 eur za hodinu. Na Slovensku za “minimálku” pracuje len 4% obyvateľov. Cena práce sa však líši podľa odvetví, kde v priemere najmenej zarobia zamestnanci ubytovacích a stravovacích služieb (572€) alebo v stavebníctve (707€). Naopak najlepšie zárobky sú v oblasti finančných a poisťovacích činností (cca 2021€) alebo v oblasti informácii a komunikácie (1886€). Čo sa týka minimálnych nákladov na život na Slovensku sa suma pohybovala vo výške 210,20€.

 

50 Euro Banknote Folding on Top of Piled Coins

Zdroj: pexels.com

 

Výška životného minima tak z pôvodnej sumy vzrástla tohto roku o 2,2% na sumu 214,83€. Z tejto sumy by človek v núdzi mal pokryť základné ľudské potreby – bývanie, jedno teplé jedlo denne a základné ošatenie. Od tejto sumy sa odvíjajú aj iné sociálne dávky ako rodičovský príspevok, prídavky na dieťa alebo nezdaniteľná časť základu dane a tak ďalej. Viete si však predstaviť, že by ste z tejto sumy reálne na Slovensku vyžili?

 

Homeless, Man, Person, Tramp, Homelessness, PovertyZdroj: pixabay.com

 

Slovensko na tom nie je až tak zle

Sociálne výlučenie či chudoba celkovo zasiahla v roku 2018 až 16,1% Slovákov, to jest 863 000 ľudí. Podľa štatistického úradu tak hranicu príjmovej chudoby predstavuje suma 4477€ na rok, ktoré medziročne vzrástla o 167€. Rizikom chudoby boli ohrozené domácnosti s jednou osobou, ktorej mesačný príjem je nižší ako 373€. Pre úplne domácnosti s dvomi deťmi (2 dospelí a 2 deti do 14 rokov) bola hranica chudoby pri mesačnom príjme 783€. Z globálneho hľadiska na tom Slovensko však nie je najhoršie ale ani najlepšie. V Česku bolo chudobou ohrozených 12,2% ľudí a napríklad vo Fínsku 15,7%. Najvyšší podiel ľudí ohrozených chudobou majú nasledovné krajiny: Bulharsko (38,9%), Rumunsko (35,7%) a Grécko (34,8%).